Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker efterlyser hårda tag mot mördarsnigeln i Raseborg

Från 2021
En närbild av en spansk skogssnigel.
Bildtext Den spanska skogssnigeln kallas mördarsnigel för att den äter andra sniglar. Den hör inte hemma i Finlands natur.
Bild: AOP

Raseborg borde göra upp en plan för att bekämpa den invasiva spanska skogssnigeln. Det anser Vänsterförbundet i en motion till stadsfullmäktige.

Den spanska skogssnigeln, i folkmun kallad mördarsnigel, har spritt sig oroväckande på olika håll i Raseborg, anser partiets fulllmäktigeledamöter Emilia Paarma Junttila och Harry Yltävä.

De skriver att snigeln orsakar så stora problem att staden måste göra upp en strategi för att bekämpa och förhindra spridningen av snigeln. Eftersom snigeln sprider sig snabbt blir det dyrt att vänta, anser de.

"Stadens uppgift är att utrota den spanska skogssnigeln från stadens marker. En metod är till exempel att använda sig av järnfosfat. Riihimäki stad har gratis delat ut järnfosfat till invånarna inom vissa problemområden", skriver Vänsterförbundets ledamöter i motionen.

kvinna sätter en snigel in i en surmjölksburk
Bildtext "Snigeltalkon" där invånare plockar mördarsniglar har ordnats på flera håll i Raseborg.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Förutom en plan föreslår de också att staden reserverar ett anslag i nästa års budget för att bekämpa den spanska skogssnigeln.

Vidare föreslår de att staden stöder invånare som organiserar frivilligarbete och att det placeras ut snigelsopkorgar dit invånarna kan föra sniglarna.

De föreslår också att staden utreder om det behövs en strategi för andra invasiva arter såsom jättebalsam, vresros och lupin. Staden skulle också kunna ansöka om finansiering från statliga närings-, trafik- och miljöcentralen för att bekämpa och hindra spridning av invasiva, främmande arter.

Yrkeshögskolan Novia leder arbetet inom ett nytt projekt för att bekämpa invasiva arter. Staden kunde dra nytta av de resultaten anser Vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Raseborg.

Diskussion om artikeln