Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fler trafikolyckor i Åbo i jämförelse med resten av landet – Föli ordnar möte för busschaufförer för att diskutera trafiksäkerhet

Från 2021
En buss står vid ett övergångsställe, ett rött trafikljus i förgrunden.
Bildtext Arkivbild. Om man inte följer trafikreglerna finns litet som staden kan göra för att förbättra trafiksäkerheten.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Det har nu gått ungefär en vecka sedan den tragiska olyckan i korsningen mellan Tavastgatan och Nylandsgatan, då en ung kvinna på elsparkcykel miste livet efter att ha krockat med en buss. Även om antalet trafikolyckor har minskat i Åbo de senaste åren, så är olyckorna fortfarande många med tanke med invånarantalet.

Polisen har meddelat att de misstänker busschauffören i krocken för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande. Åbos kollektivtrafikchef, Sirpa Korte, säger att Föli nu väntar på mer uppgifter från polisen innan följande steg kan tas.

Korte säger också att Föli nästa vecka ska ordna ett möte tillsammans med sina transportoperatörer där de ska utreda om det finns några tekniska lösningar som kunde trygga trafiken. Korte betonar ändå vikten av att följa trafikregler.

- Såklart påverkas diskussionen av att sådana här olyckor sker. Det är självklart att alla bör följa trafikreglerna, men vi ska ändå ta och se över våra egna säkerhetsåtgärder. Nu får vi bara vänta på vidare information från polisen, säger Korte.

Mellan åren 1995-2018 har 11 personer dött i Åbos stadstrafik på grund av krock med buss.

Kollektivtrafikchef Sirpa Korte står i röd jacka framför den gula Fölibussen.
Bildtext Sirpa Korte kommer att se över Fölis trafiksäkerhetsåtgärder, men betonar vikten av att trafikregler följs.
Bild: Yle/Marie Söderman

Elias Ruutti, trafikskyddets kontaktchef i Åbo, säger att Åbo i stora drag har förbättrat sin statistik de senaste åren, men att staden ligger efter resten av landet då man jämför antalet olyckor med invånarantalet.

- Åbo har några typiska korsningar som har orsakat problem. Till exempel har korsningen mellan Kaskisgatan och Kommunalsjukhusvägen varit problematisk, men nu har trafikljussystemet setts över och statistiken har vänt mot det bättre.

Ruutti tycker ändå inte att Åbo i sig är en särskilt svår stad att köra i så länge man följer trafikreglerna.

- De nya hastighetsbegränsningarna har också möjliggjort tryggare trafik i staden, tillägger Ruutti.

En ofta kritiserad korsning

Åbo stads trafikplaneringschef Matti Salonen säger att olyckor som den som hände förra veckan inte går att förhindra med teknisk planering.

- Olyckan verkar handla om att man har misslyckats med att följa trafikreglerna, och då är det svårt att förhindra olyckor genom trafikplanering, säger Salonen.

Korsningen mellan Nylandsgatan och Tavastgatan har tidigare fått kritik, men inte av säkerhetsskäl.

- Bilister skickar ofta in respons om att ljusen borde hållas gröna längre i den korsningen, men sanningen är bara den att korsningen är väldigt tungt trafikerad. Under mina 25 år har det ändå aldrig kommit några klagomål om korsningen som skulle hänvisa till någon olycka som denna, säger Salonen.

Vad gäller Åbotrafikens framtida utveckling ser Salonen att spårvagnar kan orsaka utmaningar i trafiken. Åbo stadsfullmäktige ska rösta om spårvägen år 2024.

- Spårvagnar ökar trafikens belastning i svängarna och kräver sina egna trafikljus, säger Salonen.

Diskussion om artikeln