Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Här sprids coronaviruset nu i Helsingfors – färsk statistik visar högre siffror än på flera månader

Människor i munskydd står utanför en metro.
Bildtext Just nu är antalet smittade i relation till befolkningsmängden högst i Fiskehamnen, där varuhuset Redi också ligger. Arkivbild.

Den färska statistiken över coronasmittade per postnummerområde i Helsingfors visar högre siffror än på flera månader. Inte sedan mars har antalet smittade per 100 000 varit lika hög i något område som nu. Flest coronasmittade under de senaste två veckorna finns i Södra Nordsjö medan incidensen är högst i Fiskehamnen.

Antalet coronasmittade under de två senaste veckorna är 105 i Södra Nordsjö, vilket är flest i Helsingfors. Senast ett postnummerområde hade över 100 smittade under två veckor var i början av april.

Ytterligare perspektiv fås genom att jämföra med läget för ett år sedan. När Yle Huvudstadsregionen då räknade ut antalet smittade per postnummer från mitten av augusti till oktober 2020 var antalet i Södra Nordsjö 95. Det vill säga färre än under senaste två veckor.

I den färska statistiken är antalet smittade per 100 000 under senaste två veckorna, det vill säga incidensen, högst i Fiskehamnen. Incidenstalet för Fiskehamnen är 912. Senast incidensen i ett område var lika hög i ett postnummerområde i Helsingfors var i slutet av mars.

Antalet smittade i Fiskehamnen är 23 medan antalet i närbelägna Berghäll är 92 vilket är näst flest efter Södra Nordsjö. 

Noll smittade i ett område

Tredje flest smittade under senaste två veckorna bor i Gårdsbacka. Antalet smittade där är 89 medan incidensen är 340.

Gårdsbacka har under nästan hela coronapandemin varit det postnummerområde i Helsingfors med flest antal smittade, oberoende av det allmänna coronaläget. Också i maj och juni när antalet smittade allmänt var lägre var Gårdsbacka området med flest eller näst flest smittade.

Det andra postnummerområdet som ofta legat i topp över flest coronasmittade är Södra Nordsjö.

I den färska statistiken är antalet smittade noll i ett postnummerområde, det vill säga Stenhagen. Också för två veckor sedan var antalet noll i Stenhagen.

Ystävykset nauttivat Spritzer juomaa ravintolan terassilla.
Bildtext Flera exponeringar för coronaviruset under senaste tiden har skett på barer i centrala Helsingfors.

Flest smittade i centrum för två veckor sedan

Helsingfors stad publicerar statistiken över coronasmittade per postnummerområde med två veckors mellanrum. 

Den statistik som publicerades för två veckor sedan, den 28 juli, skiljer sig från hur det sett ut tidigare. Då bodde flest smittade i postnummerområdet Helsingfors centrum - Främre Tölö. Näst flest bodde i Kampen - Gräsviken och tredje flest i Eira - Ärtholmen. 

Istället för östra Helsingfors koncentrerade sig coronafallen då i centrum och i de södra stadsdelarna.

Nästan alla platser på listan är restauranger och barer i centrala Helsingfors.


I den nya statistiken som publicerades på onsdagen (11 augusti) är antalet smittade i området Helsingfors centrum - Främre Tölö lika många som för två veckor sedan, 75. Däremot har antalet smittade minskat i området kring Kampen och i Eira i jämförelse med för två veckor sedan.

Helsingfors stad publicerar också en lista över offentliga platser där man under ett visst datum kan ha exponerats för coronaviruset. Nästan alla platser på listan är restauranger och barer i centrala Helsingfors, vilket visar var och hur coronaviruset nu sprids.

Nu smittas unga och vaccinerade

Fastän antalet smittade har ökat i augusti har antalet coronapatienter på sjukhus sjunkit. Det här gäller för hela landet. Patienter som behöver intensivvård fördubblades i början av augusti, men därefter har ingen ökning skett.

Det här antas bero på att de som nu smittas av corona oftare är unga och vaccinerade. De får därför inte lika kraftiga symptom som de som insjuknade i våras.

I Helsingfors har knappt 70 procent fått en vaccindos medan 40 procent fått båda doserna.