Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stadsfullmäktigeordförande i Pargas: "Viktigt att vi nu lyfter katten på bordet och grundligt utreder det dåliga diskussionsklimatet"

En kvinna i långt ljust hår poserar framför riksdagshuset.
Bildtext Sandra Bergqvist, SFP, ser allvarligt på den kritik som framförts mot Pargas stadsdirektör.

Kritiken mot stadsdirektör Patrik Nygrén bör utredas ordentligt anser SFP-politikern Sandra Bergqvist. Som nyvald stadsfullmäktigeordförande vill hon leda med gott exempel och anser att det är bra att inleda den nya fullmäktigeperiod med en konstruktiv debatt om vilka förväntningarna är bland tjänstemän och politiker.

Bergqvist ser allvarligt på den kritik som har framförts den senaste veckan och vill utreda vad det är som har gått fel och se vad som kan göras för att förbättra läget i Pargas stadsfullmäktige.

- Jag ser det här som en av de viktigaste frågorna just nu, säger Bergqvist. Jag hoppas att vi tillsammans kan förbättra arbetsrutinerna och skapa ett bättre diskussionsklimat och en bättre informationsgång för alla.

Möte med stadsdirektören inprickat till nästa vecka

Bergqvist betonar att hon inte rädd att ta tag i ärendet och att det är viktigt att informationsgången fungerar då politikerna ska fatta beslut som påverkar staden och dess invånare.

- Vi ska nästa vecka sätta oss ner med stadsdirektören och partikollegan Gilla Granberg som är nyvald stadsstyrelseordförande, säger Bergqvist. Då kommer vi att tillsammans gå igenom orsakerna till missnöjet och kan tillsammans med de andra partierna göra upp nya spelregler och komma överens om nya arbetssätt som kunde råda bot på det missnöje som finns.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén
Bildtext Pargas politiska ledning ska diskutera missnöjet som riktats mot stadsdirektör Patrik Nygrén.

Bergqvist betonar att det är till allas fördel att förbättra dialogen och diskussionsklimatet.

- Jag ser det som en konstruktiv inledning på fullmäktigeperioden att gå igenom dessa saker, säger Bergqvist. Nu vet vi att det finns utmaningar men inget som är oöverkomligt och vi vill alla skapa ett bättre diskussionsklimat i Pargas.

Stadsstyrelsen i en avgörande roll

En del av den kritik som riktats mot stadsdirektör Patrik Nygrén handlar om bristen på information bland medlemmarna i stadsstyrelsen. Nu är en ny styrelse vald och nu kan nya rutiner skapas.

- Det finns säkert saker som kan göras bättre och jag tror att det är bra om vi kan öppna förändringsfönstret lite grann och ta till oss nya arbetsrutiner, säger Granberg. Inte på vid gavel men små steg i taget och jag är den första att betona vikten av dialog och kommunikation som ett sätt att förbättra situationen.

Det är enligt Granberg viktigt att rätt person har rätt information vid rätt tidpunkt och för att det ska lyckas måste alla se över sina egna kommunikationsrutiner.

Jag upplever att det är ganska stora förväntningar på mig samt vår nya stadsstyrelseordförande att få en ny riktning på skutan

― Sandra Bergqvist, SFP.

- Vi kan alla bara bli bättre och jag är övertygad om att hela den nyvalda stadsstyrelsen vill jobba för att förbättra diskussionsklimatet i Pargas, säger Granberg.

Enligt Granberg får man inte glömma att politik handlar om ett samspel där alla är tvungna att dra sitt strå till stacken.

Valfunktionärer vid vallokalen i Pargas.
Bildtext Gilla Granberg, SFP, tror att det går att förbättra klimatet i Pargas stadsfullmäktige genom mer dialog och diskussion.

- Tjänstemännen gör så gott de kan och det gäller också för politikerna att lita på att de klarar av att sköta den operativa sidan och att vi som politiker inte kan besluta om varje liten detalj, säger Granberg. Kan vi hitta en bättre balans mellan rollerna i kommunen kan vi också förbättra diskussionsklimatet.

Är SFP beredd att diskutera frågan på allvar?

Många ledamöter som Yle Åboland talat med anser att det är SFP:s ställning som majoritetsparti som gjort att klimatet har försämrats kraftigt de senaste åren. Nu är man också oroad över att SFP trots goda intentioner inte är redo att gå till botten med problematiken.

Enligt Bergqvist är det bra att den här diskussionen förs nu då fullmäktigeperioden inleds. Då vet alla vilka förväntningar som finns och så vet man litet bättre var man har varandra.

- Jag upplever att det är ganska stora förväntningar på mig samt vår nya stadsstyrelseordförande att få en ny riktning på skutan, säger Bergqvist. Jag känner att det finns klara förväntningar att vi tar tag i saker och ting med nya krafter och jag tänker ta tag i det här på allvar och inte sopa saker och ting under mattan utan snarare tvärtom sätta katten på bordet. Man måste kunna diskutera orsakerna och försöka få till stånd en förbättring.

Bergqvist skriver inte under de misstankar som nu riktats mot SFP som majoritetsparti i Pargas.

- Vi vill absolut diskutera den här frågan men eftersom vi har både nya och gamla ledamöter i partiet är det självklart att vi har olika åsikter kring frågan, säger Bergqvist. Det här är något som kommer att diskuteras ännu mer grundligt men som redan nu har tangerats i flera repriser inom partiet.

Enligt Bergqvist vill SFP som de andra partierna i Pargas stadsfullmäktige skapa bättre förutsättningar för den politiska debatten i Pargas.

- Vi har redan skrivit ned en hel del ändringsförslag på listan som kunde skötas annorlunda och skötas bättre, säger Bergqvist.