Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gratis studier på andra stadiet inte gratis för alla – elever som gått tian får betala själva

Från 2021
Uppdaterad 12.08.2021 09:52.
En studerande som räknar matematikuppgift.
Bildtext Utbildningen på andra stadiet blir gratis för dem som gick ut grundskolan i våras. Den som gick till exempel tionde klassen under förra läsåret omfattas inte.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Den utvidgade läroplikten som trädde i kraft nu i augusti innebär att studier på andra stadiet blir gratis, men en grupp faller mellan stolarna. De som gått tionde klassen eller någon annan utbildning i övergångsskedet måste i princip betala andra stadiets utbildning ur egen ficka.

Det är många unga som i år inleder sina studier på gymnasier och yrkesskolor.

Den utvidgade läroplikten som trädde i kraft nu i augusti innebär att studier på andra stadiet blir gratis. 

Men det gäller endast de som slutförde sin grundskoleutbildning i våras.

De unga som kompletterat sin grundskoleutbildning genom att till exempel gå tionde klassen under förra läsåret måste själva betala för sin utbildning på andra stadiet.

– De som gått utbildningar i övergångsskedet under läsåret 2020-21 hamnar tyvärr utanför, säger Kurt Torsell, direktör för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen.

Utbildningar i övergångsskedet

Påbyggnadsundervisning, det vill säga tionde klassen

Utbildning som handleder för yrkesutbildning

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning

Källa: Utbildningsstyrelsen

I fjol inledde 4 500 studerande en utbildning i övergångsskedet. Vid Utbildningsstyrelsen var man medveten om att den här gruppen inte omfattas redan då beslutet om att höja läropliktsåldern fattades.

– Gränsen var tvungen att dras någonstans, beklagar sig Torsell.

Kommunerna sträcker ut handen

Utbildningsstyrelsen har fått en del frågor om dem som faller mellan stolarna, menar Torsell.

Det finns ändå fler kommuner som vill hjälpa sina unga.

Till exempel Helsingfors, Esbo och Vanda har beslutat att erbjuda också år 2004 födda ungdomar som inleder studier på andra stadiet först i år gratis utbildning.

Kurt Torsell är direktör vid Utbildningsstyrelsen.
Bildtext Enligt Kurt Torsell på Utbildningsstyrelsen kan kommunerna ge de elever som drabbas en handsträckning.

Privata läroverk på andra stadiet får själva besluta hur de gör i frågan.

Kommunerna och utbildningsanordnarna är i regel redo att kompromissa om avgifterna, tror Torsell. Han rekommenderar att eleverna i första hand tar kontakt med sin egen skola.

– Kommunerna och andra utbildningsanordnare får erbjuda gratis utbildning om de vill. Men här råder givetvis principen om jämlikhet. Alla i samma grupp ska behandlas på samma sätt, säger Torsell.

Efter tian kommer ofta gymnasiet

Ungefär 1 000 elever går tionde klassen, eller tian, varje år.

Den utbildningen är gratis för dem som har läroplikt, precis som övriga utbildningar som förbereder för gymnasie- eller yrkesutbildning.

Tian är ofta ett alternativ för dem som vill höja sina betyg eller inte ännu vet vad de ska göra efter grundskolan.

En studerande skriver matematiska formler i ett häfte.
Bildtext På tionde klassen får eleverna möjlighet att höja sina betyg.
Bild: Sami Takkinen / Yle

– En stor andel fortsätter studera på gymnasiet. Det är möjligt att avlägga en del gymnasiekurser redan på tian, säger Eeva Ahtee, expert vid undervisningsväsendet vid Vanda stad.

Från och med nästa höst kommer utbildningarna i övergångsskedet att slås samman till en gemensam utbildning som handleder för examensutbildning. 

Den här hösten är alltså sista gången som utbildningen i tiondeklass, utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som förbereder för gymnasieutbildning inleds.

Tillagt förtydligande kl. 9.45: De som drabbas har gått utbildningar i övergångsskedet under förra läsåret, 2020-21.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Kaikilla ei olekaan oikeutta maksuttomaan toisen asteen opiskeluun – moni kymppiluokalta lukioon tullut pulittaa opintoja omasta pussistaan, av Jesse Mäntysalo. Bearbetningen är gjord av Veronica Bogomoloff.