Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Norska Freyr Battery vill bygga battericellfabrik i Vasa: "Sannolikheten att det ska bli av är mycket hög"

Från 2021
Uppdaterad 12.08.2021 15:01.
Porträttfoto taget utomhus av man i medelålder, grått hår, glasögon, grått skägg, svart kappa och röd halsduk.
Bildtext Tom Jensen, vd för Freyr battery, har på grund av pandemin ännu inte kunnat besöka Vasa men säger att han ser framemot att göra det.
Bild: FREYR/bo@bomathisen.no

Freyr Battery har skrivit under ett intentionsavtal med Vasa stad om att etablera sig på GigaVasa-området, också kallat batterifabriksområdet. - Det kommer att förändra hela staden och regionen, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Vd Tom Einar Jensen säger att Vasa ligger geografiskt rätt till.

Enligt ett pressmeddelande är Freyr Battery utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller. Bolaget har ingått två intentionsavtal med Vasa stad och Finlands malmförädling.

I avtalen ingår ett strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala.

Tomten som bolaget ingått avtal om är 90 hektar stor och ligger på det så kallade batterifabriksområdet. Avtalet gäller till den 22 juli nästa år, under förutsättning att vissa villkor möts som är kopplade till projektets framsteg. Avtalet förutsätter också ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

Bolagets vd Tom Einar Jensen säger i ett pressmeddelande att de naturliga fördelarna som GigaVasa har i kombination med det ledarskap och den framförhållning som finns i Vasaregionen erbjuder en stark grund för ett potentiellt långsiktigt samarbete.

Vd tror på hög sannolikhet att det blir av

Till Yle Österbotten säger Jensen att de för samtal med flera andra bolag i Finland som nu intensifieras.

- Var Vasa rent geografiskt ligger är jättebra jämfört med flera andra ställen vi har tittat på i världen. Det är en lång rad faktorer som är mycket bättre än vad vi har sett på många andra ställen. På toppen av detta finns Finlands malmförädling som ger detta relevans, ambition och hög sannolikhet. Det ger tillgång på råmaterial och kritiskt viktiga råmaterial som produceras lokalt med förnybar energi, säger Jensen.

Det här är ett intentionsavtal, hur sannolikt är det att det blir av?

- Sannolikheten att det här ska bli av är mycket hög. Om man ser på behovet av avkarboniserade batterier blir det bara större och större. Ur synvinkeln efterfrågan är sannolikheten hundra procent. Men man måste ha en set up som ger kredibilitet att kunna leverera. Det är en av huvudorsakerna till att vi är i Vasa och att vi ingått avtal med både Vasa stad och Finlands malmförädling.

Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.
Bildtext Här på batterifabriksområdet ska Freyr Battery enligt planerna bygga en battericellfabrik.
Bild: Vasa stad

Hur stor investering det är frågan om varken kan eller vill Jensen svara på i det här skedet. I stället nämner han att de för en månad sedan, den 9 juli, börsnoterades på New York börsen och då hämtade in 700 miljoner dollar, samt att de har en rad stora investerare runtom i världen som är mycket intresserade av att föra in kapital i den här typens projekt.

- Jag är inte speciellt bekymrad över tillgången på kapital. Jag är inte speciellt bekymrad över tillgången på kunder. Jag är inte speciellt bekymrad över tillgången på kompetens eller på råmaterial. Det här är grunden till att vi faktiskt kan annonsera det här i dag. Men vi måste arbeta hårt, stiga upp tidigt varje morgon flera dagar på rad för att faktiskt kunna leverera det här men det har vi bra tradition på i Norge och det har ni också i Finland, säger Jensen.

Stadsdirektören glad och stolt

I ett pressmeddelande säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry att de är stolta över att kunna välkomna Freyr Batteriets till Vasa som en del av arbetet för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern och hållbar exportindustri i regionen.

- Under hela denna tid har målet varit att kunna göra hela värdekedjan möjlig, och efter Johnson Mattheys tillkännagivande förra våren är detta ett logiskt nästa steg. Vi kan se betydande synergieffekter med redan befintliga åtaganden och befintliga EnergyVaasaföretag, säger Häyry.

Johnson Matthey tillverkar katodmaterial som används i battericeller och Freyr tillverkar battericeller.

Porträtt av man i medelåldern framför en blå banner som det står Vaasa Vasa på.
Bildtext Tomas Häyry är mycket glad över att kunna berätta nyheten om Freyr battery. Fler förhandlingar pågår men inget han kan berätta något om.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

"En otroligt stor sysselsättningseffekt"

Till Yle Österbotten säger Häyry att etableringen kommer att ha en enorm betydelse för Vasa.

- Det kommer att förändra hela staden, hela regionen. Det kommer att ha en otroligt stor sysselsättningseffekt, både under byggnadstiden men också sen när fabriken är igång. Det kommer också att ha en ekonomisk effekt och en logistisk effekt.

Det är mycket som man ännu inte kan säga med säkerhet. Till exempel exakt hur stor investering det är frågan om.

- Det är för tidigt att säga exakt, det beror på vilken teknologi som väljs och i vilka faser det byggs men till den delen kommer Freyr att återkomma när det är klart, säger Häyry.

Hur mycket arbetstillfällen?

- Vi kan säga att det kommer att ha en enorm inverkan på antalet arbetstillfällen, men ännu är det för tidigt att säga.

Också för tidigt att säga när fabriken står klar?

- Det är kanske för tidigt att säga när fabriken står klar, men Freyr har själva sagt att deras strävan är att produktionen ska vara igång -25.

Det här är ett intentionsavtal, vad händer om det inte blir av?

- Då får vi gå vidare med andra kunder, men jag ser sannolikheten för att det här inte skulle bli av som mycket liten. Vi har ett starkt kunnande i regionen, både inom staden och industrin, Freyr har starkt kunnande och Finlands malmförädling har starkt kunnande. Då vi kombinerar det här har vi ett otroligt bra team som kommer att driva genom det här.

Inga problem trots åkergrodan

För några dagar sedan dök den fridlysta åkergrodan upp på tapeten. Den vistas på det tilltänkta batterifabriksområdet.

- Det här var inget som kom fram nu, utan det här har kommit fram i våra naturinventeringar som vi gjorde i samband med planläggningen av området. Därför har vi i detaljplanen av området utmärkt de områden där den här grodan har sina viloplatser. De är redan skyddade och de är redan medtagna i planerna så det påverkar inte på något sätt, säger Häyry.

Minister Lintilä nöjd

Näringsminister Mika Lintilä (C) är glad över att arbetet med att upprätta en battericellanläggning i Vasa går framåt.

- Vi är fast beslutna att bygga ett starkt batteriekosystem i Finland i enlighet med vår nationella batteristrategi. Planerna som publicerades i dag passar mycket bra med det vi strävar efter att uppnå, säger Lintilä i ett pressmeddelande.

Freyr Batteries har inlett förberedelserna för en miljö- och konskevensbedömning.

Enligt bolaget är planerna att bli Europas största battericellsleverantör. Fem av bolagets anläggningar ska finnas i Mo i Rana i Norge.

På torsdagsförmiddagen presenterades planerna närmare på en presskonferens. Du kan se presskonferensen i efterhand här.

Britter vill tillverka batterimaterial på området

I våras meddelade staden att man slutit ett intentionsavtal med det brittiska börsbolaget Johnson Matthey om en fabrik på batterifabriksområdet.

Kartgrafik över Långskogens industriområde, där Johnson Mattheys tomt finns inritad.
Bild: Yle/Juha Kemppainen

Johnson Matthey ska inte tillverka batterier i Vasa utan batterimaterial. Den tomt man skrivit avtal om är omkring 50 hektar stor. Hela batterifabriksområdet är 340 hektar stort och har byggrätt på omkring 312 hektar.

Redan för ett år sedan inleddes avverkning på batterifabriksområdet. Till våren ska området vara så pass klart att man kan inleda bygget av en fabrik. Bygget av fabriken ska vara klart 2024.

Kalhygge med stora stenar.
Bildtext Avverkning har skett på området, nu väntar jordbyggnadsarbete.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Gränsar till Korsholm

Batterifabriksområdet ligger strax öster om Vasa flygplats. Officiellt heter det Långskogens industriområde på Vasas sida och på andra sidan gränsen i Korsholm heter det Granholmens industriområde.

De etableringar som man hittills skrivit intentionsavtal om ligger på Vasas sida av kommungränsen på batterifabriksområdet.

En asfalterad väg i en skog och en skylt där det står Laajametsä/Långskogen.
Bildtext Långskogens industriområde ligger öster om Vasa flygplats.
Bild: Yle/Markus Bergfors

2018 godkändes detaljplanen för batterifabriksområdet. Hösten 2020 uppdaterades planen i rask takt sedan förhandlingar med en intresserad part krävt saker som inte fanns i planen.

Artikeln uppdaterad kl. 14.38 med flera citat av Tomas Häyry

Artikeln uppdaterad 15.01 med citat av Tom Einar Jensen

Diskussion om artikeln