Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Plankorsningen i Hangö norra fortfarande en säkerhetsrisk - en tidsfråga innan en olycka sker, menar Trafikledsverket

Uppdaterad 13.08.2021 13:24.
Plankorsning över järnväg
Bildtext Här löper den lätta-, tunga- och spårtrafiken parallellt.

Planerna på en bro över plankorsningen i Hangö norra har inte slopats - tvärtom. Både staden och Trafikledsverket vill hitta en säkrare lösning till den nuvarande plankorsningen. Vad de nya förtroendevalda vill, återstår att se.

Efter att det nya fullmäktige hållit sitt första möte i tisdags, steg Trafikledsverkets direktör Erkki Mäkelä upp i talarstolen.

Han var på plats för att informera hur verket tillsammans med stadens tekniska avdelning gått vidare med att fila på förbättrad säkerhet vid plankorsningen i Hangö norra.

Som det är nu skiljs tågtrafiken och den övriga trafiken endast åt av bommar vid spåret och det är enligt Mäkelä ingen hållbar lösning.

Trafikledsverkets direktör: "En tidsfråga innan en olycka inträffar"

- Att det inte hänt någon allvarlig olycka de senaste 30 åren minskar inte sannolikheten för att det snart kan ske.

Tvärtom menade han att han som tjänsteman inte skulle utföra sitt jobb om han inte i ljuset av dagens ökade säkerhetstänkt skulle försöka hitta en ny lösning.

Hangö stadsstyrelse: "Nej tack till en bro"

I samband med beslutet om att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan, reserverade Trafikledsverket runda 16 miljoner euro för att ersätta gamla plankorsningar.

I våras erbjöd verket att bidra med 2,5 miljoner ifall staden ersätter övergången med en bro.

Det förslaget röstades ner i stadsstyrelsen och frågan blev därmed lite löst hängande.

Därför ville staden och verket nu informera de nya fullmäktigeledamöterna i samband med höstens första möte.

Informationen tarvade inga beslut och var således inte en del av själva fullmäktigemötet.

Finns 5-6 olika möjligheter

Trafikledsverket har undersökt flera andra olika alternativ.

Bland dem finns en undergång, en bro över eller möjlighet att dirigera trafiken runt Hangö norra via olika omvägar så att den tunga trafiken skulle matas ut på Sandövägen via underfarten på Hemming Elfvings väg.

I den nuvarande generalplanen finns det redan inritat en underfart och ny vägdragning som skulle gå bakom "Kexen", alltså tekniska och miljöverket.

En smidig trafiklösning i Hangö norra är viktig inte bara med tanke på säkerheten, utan också en livsnerv för Hangö hamn.

Bättre med framförhållning än med tvång

Trafikledsverket Erkki Mäkelä sade att det enligt nuvarande utsikter inte finns några planer på att tvångsstänga några plankorsningar, men att det är bättre att vara förutseende än i slutändan ställas inför ultimatum.

Trafikledsverket har öronmärkt 2,5 miljoner euro för en bro.

Om staden väljer den lösningen beräknas den egna andelen bli mellan 3-5 miljoner euro.

En fördel med det här förslaget är att det inte kräver stadsplanering då man skulle klara sig med stadens mark på befintligt planområde.

Väljer staden ett "eget" alternativ förfaller statens finansiering.

Här är länken till diskussionen 10.8.2021 i Hangö.

Dyker upp i stadsstyrelsen på måndag

Att det här projektet har hög prioritet, är tydligt. En knapp vecka efter informationen i nya stadsfullmäktige, edyker det upp för behandling i nya stadsstyrelsen

Måndagen den 16.8 får de nya ledamöterna ta del av de fyra principella alternativ och dess variationer som tidigare presenterats, samt tillhörande kostnadskalkyler.

13.8.2021 klockan 13.24 uppdaterades artikeln med sista stycket.

A