Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Fler ska kallas till screening för tarmcancer – en del 50-plussare välkomnas till screening med två års mellanrum

Från 2021
En kvinna drar upp sin skjorta och visar en stomipåse på magen.
Bildtext En del som insjuknar i tjocktarmscancer eller ändtarmscancer får en stomi, en påse på magen som samlar avföring.
Bild: Alamy / All Over Press

Fler åldersgrupper ska med två års mellanrum screenas för tarmcancer. Screeningen ska omfatta alla finländare i åldern 56–74 år.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet som gjort ändringarna i förordningen om screening. Tarmcancer går ofta oupptäckt – genom att utöka screeningen vill man upptäcka fler cancerfall i tidigare skeden.

Utvidgningen av screeningen för tarmcancer sker stegvis från och med 1 januari 2022 i hela landet. Screeningen omfattar alla i åldern 56–74 år och den görs med två års mellanrum.

År 2022 utvidgas screeningen så att den gäller alla i åldern 60–68 för att senare omfatta även yngre och äldre personer. Senast år 2031 ska 56-åringar till 74-åringar screenas.

Finland började år 2004, som första land i världen, utföra screeningar för tjock- och ändtarmscancer. EU har rekommenderat att screeningar tas i bruk i samtliga medlemsländer.

Även screeningarna för livmoderhalscancer utvidgas

Det sker också en förändring i screeningarna för livmoderhalscancer. Nu ska alla kvinnor i åldern 30–65 år få kallelse till screening. Tidigare har screeningarna slutat efter 60 års ålder i de flesta kommuner.

Nu blir förordningen riksomfattande – det betyder att alla kvinnor som är upp till 65 år gamla får kallelse till screening i Finlands samtliga kommuner.