Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fågeltorn saknas i det naturnära Sibbo - fågelskådare: "Ingen har tagit initiativ"

Från 2021
Uppdaterad 16.08.2021 09:09.
En man som spanar på fåglar.
Bildtext Från ett fågeltorn skulle man se mera. Fågelskådaren Joachim Lindström måste tillsvidare nöja sig med att spana in fåglar från marknivå invid Joensuu gård i Sibbo.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

I Borgå och Lovisa kan fågelskådare välja och vraka bland fågeltorn. Så icke i Sibbo - en kommun som bjuder på naturnära boende och med en nationalpark inom kommunens gränser. Nu lobbar ivriga fågelskådare för att ett torn ska kunna bli verklighet.

“Sibbo är härligt nära till naturen – till skog, sjöar, klippor och betesmarker. De natursköna vyerna och det unika läget lockar nya invånare och turister till kommunen…..” 

Den texten är det första man ser då man loggar in på Sibbo kommuns webbplats. Och det är helt riktigt: Kommunen växer så det knakar och många som flyttar till kommunen gör det just på grund av närheten till naturen.

I Sibbo finns det unika möjligheter till nära kontakt med naturen. Kilometervis av naturstigar i skog och mark - för att inte tala om nationalparken Sibbo storskog.

Trots det finns det ändå någonting som saknas. Det anser åtminstone fågelskådaren Joachim Lindström.

– Ett fågeltorn. Joensuu gård skulle vara den ultimata platsen. Där finns stora vassområden, det finns åkrar, Sibbo å rinner igenom området och utsikten i alla riktningar är fin, säger Lindström.

Rikt fågelliv från åmynning till Paipis

Nobelpristagaren A.I. Virtanens före detta hem vid åmynningen, Joensuu gård, är en plats som ligger nära Lindströms hem och en plats han ofta besöker för att titta på fåglar - i synnerhet på våren och hösten.

Ibland besöker Joachim Lindström också Borgå, där det finns många fågeltorn.

– Närmast är det nog ändå Sibbo som gäller och där ofta Joensuu gård eller motsvarande platser. Också Sibbo storskog är en intressant plats och på våren de översvämmade åkrarna i Paipis, säger Lindström.

En man vid sin fågelkikare.
Bildtext Det gäller att vara försedd för att inte missa någonting. Joachim Lindström har en tubkikare på stativ och en mindre kikare runt halsen. Med dem klarar man sig långt.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Fågelåret är långt

Lindströms intresse för fåglar väcktes redan då han var barn.

– Jag har ett allmänt intresse för natur men specifikt fåglar blev jag intresserad av då jag var i 10-års-åldern. Det är svårt att säga vad det var som väckte mitt intresse. Samtidigt blev jag också intresserad av fjärilar, säger Lindström. 

Några specifika favoritfåglar har inte Joachim Lindström.

– Det handlar om att allmänt följa fågellivet under olika årstider. På vintern matar jag fåglar, i slutet av våren börjar ugglorna häcka, sen kommer våren och flyttfåglarna, så fågelåret är långt, intressant och varierande, säger Lindström.

När Lindström är ute för att titta på fåglar har han alltid två kikare med sig. Det handlar om en tubkikare på stativ och en mindre kikare som han bär runt halsen.

Också skolor och daghem på utflykt skulle ha nytta av ett fågeltorn och kanske till och med invånarna i ett äldreboende

― Fågelskådaren Joachim Lindström

Lärkfalk på snabba vingar

Den morgon då Yle Östnylands reporter möter Joachim Lindström vid Joensuu gård, har han redan hunnit se en hel del fåglar.

– Den intressantaste iakttagelsen den här morgonen är tillsvidare lärkfalken, som flög förbi här med snabba vingslag, säger Lindström.

Den mest spektakulära fågel som Joachim Lindström fått syn på i Sibbo är mandarinanden, som han såg i våras.

Men tillbaka till fågeltornet. Ett sådant skulle förresten inte enbart vara viktigt för fågelskådarna.

– Också skolor och daghem på utflykt skulle ha nytta av ett fågeltorn och kanske till och med invånarna i ett äldreboende, menar Lindström.

Fågeltorn.
Bildtext Från ett fågeltorn ser man mera och längre. Det här fågeltornet finns i Ruskis i Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Stöd av De Gröna

Orsakerna till att det inte finns något fågeltorn i Sibbo kan vara flera.

– Jo, men oftast handlar det bara om att ingen har tagit initiativet till ett torn, säger Lindström.

Nu har Joachim Lindström och hans fågelskådande vän tagit kontakt med Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa.

– Jag har också talat med det politiska partiet De Grönas representanter i Sibbo, som har lovat ge sitt stöd för projektet, säger Lindström.

Även om det skulle finnas andra bra platser för ett fågeltorn, föreslår Lindström att fågeltornet skulle placeras vid Joensuu gård.

– Man ska lätt kunna nå tornet, golvet ska vara jämnt och det bör finnas räcken. Och gärna kunde tornet ha en ramp så att också rörelsebegränsade skulle ha samma möjligheter att uppleva fågellivet, säger Lindström.

Två svanar i vattnet.
Bildtext Två sångsvanar i plast finns i vattnet vid Joensuu gårds badstrand.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Många gröna ljus och tummar upp

Lindström anar att det finns en hel del Sibbobor med intresse för fåglar. Ibland råkar de på varandra på olika platser.

– Men i och med att det inte finns något torn så är det mera sällan vi träffar varandra. Vi har heller ingen lokal förening i Sibbo och en sådan skulle jag egentligen också vara intresserad av att skapa, säger Lindström.

Nu gäller det då att samla krafterna för att få till stånd både en förening och ett fågeltorn vid Joensuu gård.

– Absolut, om det skulle finnas en förening så skulle det gå smidigare undan, säger Lindström. 

Enligt Joachim Lindström har tanken på fågeltornet fått så mycket grönt ljus och så många tummar upp att det säkert skulle vara möjligt att bland annat hitta företag som är villiga att sponsra projektet.

– Jag ska nog också kontakta kommunen för att höra vilka stöd vi kunde få av dem. Förhoppningsvis kunde något hända redan nästa år, men åtminstone inom två-tre år.

Caféet Sibbe på Joensuun tila i Sibbo - A.I Virtanens hem
Bildtext Joensuu gård drivs numera av ett företag. Tidigare var det nobelpristagaren A.I. Virtanens hem.
Bild: Yle/Stefan Härus

Upplåter mark - finansierar inte

Det är företaget Joensuun Tila Oy som äger marken där tornet skulle byggas.

Vd Lotta Kuosmanen säger till Yle Östnyland att gården nog är villig att upplåta mark för ett fågeltorn.

– Vi driver inte aktivt den här frågan. Det är en sak mellan kommunen och fågelskådarna, men om fågeltornet kommer att kräva till exempel ett bygglov, så är det möjligt att vi som markägare behöver involvera oss i lovproceduren, säger Kuosmanen.

Skulle ni vara villiga att vara med också som delfinansiär?

– Nej, så långt kan vi nog inte sträcka oss. Om fågelskådarna har en bra plan så är vi villiga att vara med och upplåta mark, det är allt, säger vd Lotta Kuosmanen vid Joensuun tila Oy.

Antto Mäkinen Lupinlahden lintutornissa.
Bildtext Fågeltornet kunde användas - förutom av fågelskådare - också av skolelever och daghemsbarn (Arkivbild).
Bild: Antro Valo / Yle

Kräver bygglov och enkla ritningar

Sibbo kommuns lovarkitekt Tove Hagman, säger att markägaren de facto inte behöver engagera sig nämnvärt i ett projekt av den här typen.

– Byggandet av ett fågeltorn kräver tillstånd, men markägaren kan befullmäktiga byggaren att ansöka om byggnadslov. Markägarens grannar behöver heller inte nödvändigtvis höras. Det som avgör är hur långt från tomtgränserna fågeltornet byggs, säger Hagman. 

För att få byggnadslov behövs det också ritningar.

– I ett fall som det här, handlar det om enkla ritningar. Det behövs en situationsplan där fågeltornets läge framgår, samt enkla skisser på tornets yta, fasad och tvärsnitt med angivna mått, säger Hagman.

Att få byggtillstånd för ett fågeltorn är i princip en snabb procedur.

– Byggnadstillsynen i Sibbo kan i bästa fall bevilja bygglov på två veckor, men det kräver i så fall att ansökan är gjord på rätt sätt och innehåller alla de bilagor som krävs, säger Sibbo kommuns lovarkitekt Tove Hagman.

Yle Östnyland har inte lyckats få svar av kommunen huruvida kommunen kunde vara intresserad av att delta finansiellt i ett eventuellt fågeltornprojekt.

Diskussion om artikeln