Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fiskodling delar åsikter – samtidigt behövs odlad inhemsk fisk

En man i keps står vid en hamn med en stor fiskebåt i bakgrunden.
Bildtext Ekofish vill vara öppna med verksamheten. - Jag tror kritikerna inser att fiskodlingen inte smutsar ner som befarat, säger Sebastian Höglund.

Den omtvistade fiskodlingen utanför Jakobstad är nu igång. Företagarna är nöjda över produktionsstarten, medan miljöaktivisterna fasar för ökad nedsmutsning av de redan hårt belastade vattnen i Kvarken. Medan företaget väntar på lov att utvidga, kämpar motståndarna för en nedstängning.

Sedan några månader odlas lax i en småskalig anläggning i havet utanför Jakobstad. Visionen är klar, och starten har gett mersmak för verksamheten på fiskeriföretaget. Den stora bilden är att fiskodlingar behövs för att trygga tillgången på inhemsk fisk.

– Vi vill få mera inhemsk fisk till Finland och det här är det bästa sättet att producera den inhemska fisken på, säger Sebastian Höglund, vd på företaget Ekofish.

Den slutsatsen har Höglund nått efter besök till andra fiskodlingar på olika håll i världen. Efter egna utredningar och samlade erfarenheter av fiskeriverksamheten i Österbotten, bestämde sig Höglund och hans kompanjoner att ansöka om lov för verksamheten.

Ekofish är nu pionjärer med odling på öppet hav. Andra fiskodlingar i Finland finns inomskärs eller på grundare vatten. En odling på öppet hav bedöms av Ekofish vara till fördel både för fiskens mående och för havsvattnets kvalitet. Utsläppen odlingen ger upphov till väntas snabbt blandas upp i en stor vattenmassa. Företaget självt beräknar att utsläppen blir negativa, då fodret som ges till fisken tas ur samma hav och medför att man avlastar havet från fosfor.

En man står ute på en fiskarbåt och matar fiskar i en odling.
Bildtext Dagligen matas fisken med 250 kg foder. På Ekofish säger man att den maten äts upp och inte faller genom kassen. Något spill får inte ske, för det skulle innebära ekonomisk förlust.

Kritikerna håller inte med utan beräknar att fodret förutom fosfor, också innehåller en mängd andra beståndsdelar som har en negativ inverkan på miljön. Detta följs nu upp av både myndigheter, samt aktörerna inom branschen.

Ombord på Ekofish båt, ska vi följa med då odlingen ska inspekteras, fiskarna matas och vattenprover ska tas. När fiskebåten når yttre havsbandet, väster om öarna Mässkär och Euran, syns bojarna som markerar den utankrade fiskodlingen. Sebastian Höglund och Andreas Segervall åker dagligen ut för att mata fisken, så den växer till sig från en halv kilos storlek till kring 2,5 kilo. Då är den redo att fiskas upp och rensas. 

– Vattnet står aldrig stilla här, så det är en konstant genomströmning. Det är bra både för fiskens mående och för vattenkvaliteten, säger Höglund, där han manövrerar in båten intill den runda odlingskassen. 

Redan nu sköter bolaget en fiskfabrik där man processar fisk för försäljning – till största delen för restauranger i huvudstadsområdet. Men det finns behov av mera fisk än man fångar ute till havs. Höglund säger att under 20 procent av den fisk vi äter är inhemsk. Och nu siktar regeringen på att öka vår fiskkonsumtion markant. Ska vi minska importberoendet behövs odlad fisk. Och det görs bäst ute på öppet hav, i varje fall då vi talar om Kvarken, anser Höglund. 

Kvarken optimalt för odling?

Kollegan Andreas Segervall tar vattenprover intill odlingen. Några förändringar i vattenkvaliteten till följd av odlingen har inte upptäckts av Ekofish eller ett oberoende bolag som kontinuerligt följer upp vattenkvaliteten i området. Men det finns andra rapporter som tyder på att vattenkvaliteten försämrats. Vilka skäl som ligger bakom är ännu inte helt klart.

Två män sitter i styrhytten på en fiskbåt
Bildtext Laxen som nu växer till sig ute i odlingen sköts dagligen av Sebastian Höglund och Andreas Segervall.

Sen är det matdags. Laxarna ute i odlingen får formligen vattnet att koka, då de letar sig upp till ytan för att mumsa i sig Östersjöfodret, som enligt Höglund är både miljövänligt och i övrigt väl passande för fiskodlingar i dessa vatten. 

Men skeptikerna delar inte euforin över laxodlingen. De lokala insändarspalterna, sociala medier och en kritisk allmän opinion har hörts tydligt gällande odlingsplanerna. Det har blivit en tydlig polarisering i lägren. Och förutom att åsikterna om odlingen går i sär, visar också olika mätningar på olika resultat över miljöbelastningen.

Innan företaget gavs rätt att starta verksamheten, ventilerades ärendet både i kommunala organ och regionala myndigheter. Ställningarna har varit låsta och parterna har turats om att bombardera varandra med lagparagrafer, statliga strategier och miljöutlåtanden. Trots allmänna diskussionstillfällen med inbjudan experter, som gett grönt ljus för planerna, har kritiken inte lagt sig.

Tillväxt eller totalstopp?

Efter en del friktion med tillstånd och besvär, är nu odlingen igång i en liten skala. I dag drivs odlingen i en kass, medan siktet är inställt på utbyggnad. På företaget bedömer man starten som framgångsrik. 

– Det har varit spännande och lärorikt redan första året. Hittills har det lyckats över förväntningarna, så vi är väldigt nöjda med hur fisken mått och hur alla rutiner fungerat, säger Höglund.  

Nu är siktet ställt framåt och på företaget ser man optimistiskt på möjligheterna. 

– Framtidsvisionen är att vi hållbart ska kunna utöka verksamheten och även ur miljösynvinkel håller oss inom ramarna så vi inte har någon negativ belastning över huvudtaget, säger Höglund. 

En kvinna i regnrock står vid en havsstrand
Bildtext Maj-Len Enlund tänker inte ge upp kampen förrän odlingen är borta.

Trots löftena har motståndet mot fiskodlingen inte lagt sig. Aktivister både i Jakobstad och Larsmo har gjort både namninsamlingar och begärt egna mätningar av vattenkvaliteten. Maj-Len Enlund har satsat mycket tid på att reda ut miljökonsekvenserna av odlingen. Och hon är bestört. 

– Genast jag hörde om planerna tänkte jag: “Nej, det är inte möjligt i våra vatten”. Havet här är redan överbelastat sedan tidigare och att tillföra mera fosfor till vår grunda skärgård, gör att jag tror vi kommer att känna av de här effekterna, säger Enlund.

Även om Ekofish getts verksamhetslov är tillståndet tillsvidare begränsat till en enda kass. Motståndarna har fört ärendet till rätten, eftersom de kräver ett produktionsstopp för odlingen. I väntan på domslut från Förvaltningsdomstolen, samlar motståndarna material och belägg för att ges besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen, i fall att Ekofish frias av Förvaltningsdomstolen. 

– Jag ger mig inte innan odlingen är borta. Havet för oss Jakobstads- och Larsmobor betyder så mycket. Det är ju allt, säger Maj-Len Enlund.

Hon och de andra som motsätter sig planerna har bett marinbiologer beräkna vilken påfrestning de ökade fosforhalterna kan ha på skärgården. Hon jämför belastningen med en tankbil svinslam tippat i havet varje vecka. Enlund beklagar sig över att man i sommar sett blågröna alger på ställen som tidigare hållits rena. Det kan ändå vara för tidigt att säga vilken effekt odlingen haft i detta skede. Studier i Sverige visar att det tar ett år innan följderna syns. 

– Vi vet inte vad som beror på fiskodlingen, men färska resultat visar att havsvattnet nu är måttligt och otillfredsställande - och på sina ställen också jättedåligt, då den tidigare varit gott, säger Maj-Len Enlund och visar upp papper med aktuella provresultat som hon tagit del av.  

Odling på land?

Färska mätningar visar alltså att vattenkvaliteten försämrats, men det är ändå svårt att påvisa vad försämringen beror på. 

– Fosformängden har ökat katastrofalt – men det har det också gjort utanför Karleby, så vi kan inte säga att det är på grund av fiskodlingen, säger Maj-Len Enlund.

Hon menar ändå att förändringen kan bero på fiskodlingens produktionsstart. 

– Vi kan inte jämföra oss med Höga kustens djupa vatten. Vår skärgård är så grund så vi kommer väldigt fort att märka av den här belastningen. 

Den sittande regeringen har gjort upp en ny fiskeristrategi. Den utstakar att finländarna ska äta mera inhemsk fisk, samtidigt som vildfisket är begränsat. Det gör att vi är beroende av odlad fisk. Hur den ska odlas, råder det också på statligt håll en del oklarheter kring. Miljön får inte belastas för mycket, är ändå grundtanken.

– Enda hållbara lösningen vore då att odla fisken på land, säger Enlund och säger att sådana försök nu görs bland annat på Åland.

Motståndargruppen ger inte upp sin kamp, trots att Förvaltningsdomstolen preliminärt tillåter odlingen i liten skala. Maj-Len Enlund tänker inte ge upp förrän odlingen helt upphört. 

– Vi har ett besvär inne hos Förvaltningsdomstolen och samlar mera kött på benen för att kunna få ett prejudicerande beslut med besvärsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen, säger hon. 

En kvinna med regnrock och gummistövlar vadar vid en havsstrand.
Bildtext Att algläget har försämrats och vattenkvaliteten blivit sämre, tror Maj-Len Englund beror på att fiskodlingen kört igång.

Från Ekofish sida är man inte oroade över någon nedstängning. I vilken takt odlingen framskrider beror både på hur tillståndsprocessen framskrider och i vilken takt man lyckas finansiera en utbyggnad. Varje kass är fråga om en flera hundratusen euros investering. 

– Men vi ser optimistiskt på möjligheterna. Det är en framtidsbransch i hela världen. Utvecklingen går väldigt snabbt framåt inom det här området, så vi hoppas vara en betydande aktör med att trygga tillgången på inhemsk, hållbart odlad fisk, säger Höglund. 

Sebastian Höglund vidhåller att de mätningar som gjorts av både miljömyndigheter och oberoende företag ger vid handen att verksamheten inte påverkar vattenkvaliteten negativt. 

På motståndarhåll ifrågasätter man mätningarna som Ekofish hänvisar till.

– Vi har så mycket belägg från marinbiologer som gjort sina beräkningar på miljöpåverkan, och de visar klart och tydligt att vattenkvaliteten försämrats, säger Maj-Len Enlund. 

Hon tänker inte ge upp kampen förrän fiskodlingen är stängd.  Men Sebastian Höglund vill ge lugnande besked. 

– Vi är helt öppna och transparenta med den här verksamheten. Vi har bjudit in alla att bekanta sig med den här verksamheten. Och jag hoppas att de ska se att det vi gör inte har en så skadlig inverkan som de befarat, säger Höglund.