Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland får sin första äldreombudsman på riksnivå – justitieminister Henriksson: Tjänsten ska garantera att de äldres röst hörs i samhället

Från 2021
Anna-Maja Henriksson.
Bildtext Äldreombudsmannen ska se till att de äldres rättigheter uppnås. Till uppgifterna hör påverkan, intressebevakning och utvärdering. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är nöjd med inrättandet av tjänsten.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Finland får nu sin första äldreombudsman på riksnivå. President Sauli Niinistö stadsfäste på fredag regeringens förslag om att inrätta tjänsten.

Ombudsmannens uppgifter är bland annat att bevaka de äldres ställning och rättigheter. Hen ska också föra fram de äldres perspektiv i beslutsfattandet och följa upp kvaliteten på tjänster för äldre.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är nöjd med inrättningen av den nya tjänsten.

"Det har varit klart en tid att Finland behöver en självständig och oberoende instans, vars uppgift är att bevaka de äldres ställning och rättigheter. Jag är glad att vi vid Justitieministeriet fått bereda det här viktiga ärendet, som ska förbättra jämlikhet och likabehandling, men också bättre garantera att de äldres röst hörs i vårt samhälle", säger hon i ett pressmeddelande.

Frågan om en nationell äldreombudsman har varit på tapeten i något årtionde. År 2019 var till exempel äldreomsorgen och inrättningen av tjänsten som äldreombudsman centralt i en interpellation mot regeringen.

Flera städer har äldreombudsmän sedan tidigare. Jyväskylä anställde Finlands första äldreombudsman år 2007 och Borgå har haft en lika länge.

Den nya lagen träder i kraft den 19 augusti 2021 och Justitieministeriet bereder utnämningen av tjänsten direkt därpå. Äldreombudsmannen är placerad vid diskrimineringsombudsmannens byrå.