Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå har strängare munskyddsrekommendationer för skolbarn än grannkommunerna: "Eleverna har varit otroligt duktiga"

Från 2021
En man i gul t-skjorta står framför ett vitt trähus där det står Kullo skola.
Bildtext Rektor Johan Lönnqvist tycker det är lite jobbigt att undervisa och tala med munskydd på hela dagen, men säger att personal och elever är duktiga på att använda det.
Bild: Yle / Mira Bäck

Skolåret har kommit i gång och barnen har återvänt till klassrummen. För många betyder det här också att munskyddet åker på för en stor del av dagen. I Lovisa och Sibbo är rekommendationen att barn i årskurs sex och uppåt ska använda munskydd i skolan, men Borgå är strängare.

Borgå rekommenderar att elever ska använda munskydd i skolan från årskurs fyra uppåt. I skolor med sammansatta klasser gäller det här också tredjeklassare.

– I vårt fall betyder det att årskurserna tre, fyra, fem och sex använder munskydd. Nog skulle jag säga att det har fungerat jättebra, eleverna har varit otroligt duktiga. Det är klart att man ibland får påminna men inte upplever jag att vi behöver vara poliser, säger Kullo skolas rektor Johan Lönnqvist.

Vi träffas på skolgården lite efter att det blivit dags för matrast. Intill oss sparkar en liten grupp barn en fotboll till varandra och låter den emellanåt studsa mot väggen. De bär munskydd, för enligt rekommendationerna ska det vara på också under rasterna utomhus.

Två skolelever med munskydd spelar fotboll på gårdsplan.
Bildtext Munskyddet ska vara på också på rasterna. Skolan står för munskydden men man får också ha egna med sig.
Bild: Yle / Mira Bäck

Munskyddet ska bytas regelbundet men annars är det mer eller mindre på hela dagen förutom vid lunchen.

Rekommendationerna om att ha munskydd från tredje eller fjärde klass i skolan både inomhus och utomhus har varit i kraft i Borgå sedan april och är aktuella igen i och med skolstarten.

– Det är klart att det säkert finns de som är av den åsikten att det inte är optimalt, det tycker väl de flesta. Men om jag kollar på läget i vår skola bland vuxna och bland elever och vårdnadshavare så har man nog accepterat det hemskt bra, diskuterat öppet och funderat, säger Lönnqvist.

Han berättar att föräldrar med frågor tagit kontakt, vilket han tycker är bra. Vårdnadshavarna kan meddela skriftligt om de inte vill att deras barn använder munskydd, men ingen av Kulloföräldrarna har beslutat göra det.

Feedback från föräldrar

Enligt Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström så finns det två saker som oroar i Borgå, och som är orsaken till att munskyddsrekommendationerna ser ut som de gör också i höst.

– Det ena är att nästan alla fall vi har i Borgå är av deltavarianten som sprids lättare. Det andra är att vi har en ganska stor mängd coronafall i Borgå för tillfället. Om det är så att det sprids via luften och ute så har vi ganska svårt att tänka oss att små barn och kanske också större klarar av att under fria former på en rast hålla två meters avstånd till varandra, säger Lindström.

Han berättar att det kommit en del feedback från föräldrar.

– Ska vi säga så här, med glimten i ögat: Oberoende vilka beslut vi tar kring de här frågorna så nog får vi ju feedback kring det. En del anser att det är helt korrekt, andra att det är för lite eller för mycket. Nog upplever många att det kanske är aningen överdrivet och frågar efter varifrån vi i Borgå tagit rekommendationerna att barnen ska använda munskydd också ute, säger Lindström.

Rikard Lindström
Bildtext Utbildningsdirektör Rikard Lindström.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

De allra flesta vårdnadshavare verkar ändå vara okej med att barnen använder munskydd i skolan. Enligt vad Lindström hört av rektorer under våren var det ungefär en handfull föräldrar per skola som tagit kontakt angående munskydden.

– Jag förstår att det väcker diskussion och oron kring coronaviruset är stor. En del anser att vi tar till överdrivna rekommendationer här i Borgå men nog utgår vi hela tiden från de sakkunniga som gör besluten, och jag har ett stort förtroende för dem. Vi vill det bästa och vi gör vad vi kan för att kunna hålla skolan i gång och trygga närundervisningen, så att vi inte behöver ha grupper i karantän eller hela skolor som undervisas på distans. Jag hoppas på förståelse för det här och att vi kan jobba tillsammans i god anda, säger Lindström.

Inget jämlikhetsproblem, enligt barnombudsmannen

Svenska Yle ringde också upp barnombudsmannen Elisa Pekkarinen för att höra vad hon tycker om att det kan skilja sig mycket mellan munskyddsrekommendationerna i olika kommuner. Hon hade inte tidigare hört om rekommendationer om att ha munskyddet på också utomhus.

Ur ett jämlikhetsperspektiv, är det ett problem att olika städer i samma område eller region drar upp olika linjer när det kommer till munskyddsanvändande i skolorna?

– Så länge som det är en rekommendation så tycker jag det är helt okej att ha olika rekommendationer i olika områden, för det beror helt på hur svårt eller lugnt covid-19-läget är i området, säger Pekkarinen.

Hon ser inget problem i att Borgå, Sibbo och Lovisa har olika rekommendationer trots att de geografiskt sett ligger nära varandra.

Elever spelar fotboll på en gårdsplan.
Bildtext Utelek på matrasten i Kullo skola.
Bild: Yle / Mira Bäck

Pekkarinen tycker man ska lita på att kommuner och städer känner till det egna läget bäst och påpekar att olika rekommendationer också kan behövas i olika skolor beroende på till exempel elevantal, luftkonditionering och hur trång skolbyggnaden är. Munskydd är ett av verktygen i verktygslådan.

Att ta hand om luftkonditioneringen och handhygien i skolorna och att ha mindre gruppstorlekar är någonting vi borde fokusera på också efter pandemitiden, enligt Pekkarinen. Tidigare har det setts som en naturlag att barn jämt är sjuka, men så behöver det inte alls vara.

Hennes viktigaste råd till myndigheter både på lokal och nationell nivå är att ta experternas råd och rekommendationer på allvar för att trygga barnens skolgång. Samtidigt förstår hon att föräldrar kan tycka vissa rekommendationer är orättvisa.

Pekkarinen berättar att föräldrar tagit kontakt med barnombudsmannen för att de tycker myndigheterna borde skärpa munskyddsrekommendationerna i deras kommuner. Om ens eget barn är det enda i kompiskretsen som använder munskydd så åker det förmodligen ganska snabbt av.

Diskussion om artikeln