Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Vi lever i det nya normala” – många arbetsgivare vill nu kombinera distans- och närarbete

Från 2021
En person jobbar på sin laptop vid sitt matbord.
Bildtext Det positiva med distansarbetet är helt klart att det funnits mer tid och frihet att anpassa arbetet till den egna livssituationen. Vissa upplever att de arbetar bättre på distans, medan andra tvärtom upplevt att arbetsförhållandena är bättre på kontoret.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Efter över ett år av distansarbete befinner sig arbetslivet i en brytningspunkt. Många arbetsgivare blickar nu framåt med visioner om så kallade hybridmodeller, alltså flexibla arbetssätt som kombinerar distans- och kontorsarbete.

– Det positiva med distansarbetet är helt klart att det funnits mer tid och frihet att anpassa arbetet till den egna livssituationen. Vissa upplever att de arbetar bättre på distans, medan andra tvärtom upplevt att arbetsförhållandena är bättre på kontoret. 

Det säger Marketta Helokunnas som är personalansvarig vid försäkringsbolaget If. 

Under höstens gång kommer företaget att stegvis börja arbeta enligt en hybridmodell som tillåter arbete både på distans och på kontor. På så sätt kombineras det bästa av två världar. 

Marketta Helokunnas
Bildtext Marketta Helokunnas är personalansvarig vid If.
Bild: Privat

– Tanken är att ett arbetssätt inte passar alla, utan hur mycket man jobbar på distans eller på kontor varierar mellan enheter och arbetsuppgifter, förklarar Helokunnas.

– Distansarbete är bra till viss del, men vi ser att det också är väldigt viktigt att träffa kolleger och arbeta tillsammans på kontoret.

"Vi har aldrig tänkt återvända till det gamla"

Också teleoperatören Telia kommer att börja arbeta enligt en hybridmodell, berättar Dennis Fagerström, som är ansvarig för utveckling av företagskulturen på Telia. 

– Vi har aldrig tänkt att vi ska återvända till det gamla, utan vi lever i det nya normala.

Hybridmodellen kommer att verkställas stegvis med hänsyn till coronaläget och myndigheternas anvisningar. Än så länge rekommenderar företaget distansarbete.

Dennis Fagerström.
Bildtext Dennis Fagerström ansvarar för företagskulturens utveckling vid Telia.
Bild: Privat

– Vissa vill arbeta mer på distans än andra. De upplever att den rådande situationen stöder arbetet rätt bra. Men känslan av gemenskap är någonting som många saknar just nu.

Fagerström berättar att företagets hybridmodell baserar sig på flexibilitet. Det betyder att man tillsammans inom det egna arbetsteamet kommer överens om ett arbetssätt som passar både arbetsuppgiftens behov och individuella preferenser.

Arbetsgivare får diskutera vaccin, men anställda behöver inte berätta

Den här hösten skiljer sig från den föregående i den bemärkelsen att det nu finns ett coronavaccin. Det har väckt en ivrig diskussion om huruvida arbetsgivaren får fråga anställda om de vaccinerat sig.

I Finland får arbetsgivaren nog diskutera saken med anställda, men den anställda har ingen skyldighet att berätta.

Det berättar Jouni Kallioluoma, som är direktör för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

– Om man utifrån riskanalysen kommer fram till att det är nödvändigt att veta sådant, att det är objektivt begrundat, så agerar man utifrån det.

Enligt lagen får arbetsgivaren behandla information om arbetstagarens egenskaper, till exempel vaccinationer, endast om det finns en nödvändig orsak.

Vaccinsprutor i en paffbehållare.
Bildtext Anställda har ingen skyldighet att berätta om sina vaccineringar till arbetsgivare.
Bild: Silja Viitala / Yle

– Nödvändigheten måste på något sätt relatera till arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetssäkerheten och personalens hälsa. Eventuellt också för kundernas säkerhet och hälsa, säger Kallioluoma.

Men det är ändå den anställdas absoluta rätt att vägra berätta om sin vaccineringsstatus?

– Jo, det hela baserar sig på frivillighet. Om den anställda inte vill berätta, så behöver hen inte berätta. Och med vilken skruvmejsel lirkar man ut den informationen? Lagstiftningen utgår från att man i första hand hämtar privata uppgifter om den anställda från den anställda själv.  

Arbetarskyddet uppmanar till försiktighet

Kallioluoma ställer sig kritisk till den grova kategoriseringen av “vaccinerade” och “icke-vaccinerade” arbetstagare.

– Coronaviruset har ännu inte försvunnit och vaccinen är inte hundraprocentiga. Inte ens de vaccinerade är skyddade till den graden att man kan drälla omkring hur som helst. Det lönar sig att följa försiktighetsprincipen och använda tekniska lösningar i olika situationer som kan uppkomma på arbetsplatser.

Dennis Fagerström berättar att Telia som arbetsgivare uppmuntrar sina anställda till att vaccinera sig. Men Telia frågar inte anställda om saken.

Inte heller If planerar höstens arbete utifrån de anställdas vaccineringar. 

– Vi planerar ingen sådan tudelning där vaccinerade och icke-vaccinerade till exempel alterneras på olika sätt. Vi är medvetna om att vaccin är något som alla inte vill prata om. Det har de heller ingen skyldighet till, konstaterar Marketta Helokunnas.