Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny våtmark vid Ingå å minskar övergödning och ökar biologisk mångfald

Från 2021
En våtmark byggs i Ingå.
Bildtext Våtmarken vid övre delen av Ingå ås avrinningsområde blir 2,6 hektar stor.
Bild: Viivi Kaasonen

Också den övre delen av Ingå å får nu en våtmark. Den ska bland annat förbättra vattenkvaliteten och främja den biologiska mångfalden i ån.

Meningen är att våtmarken ska jämna ut översvämningar och bromsa vattenflödet i ån. På det sättet minskar näringsämnen som rinner ut i ån och övergöder både den och Östersjön.

Behovet att förbättra vattenkontrollen är stort, eftersom det finns många utdikade åker- och skogsområden vid Ingå å. Det gör att naturen inte själv klarar av att hålla kvar vattnet, vilket leder till att det blir översvämningar, erosion och näringsbelastning i vattnet.

Vattenfåglar och strandväxter trivs i våtmarken

Våtmarken byggs i Västerskogen i Ingå i den övre delen av Ingå ås avrinningsområde. Den är cirka 2,6 hektar stor och där samlas vatten från ett område på över 63 hektar.

Vattnet hålls kvar i våtmarken i 1,5 dygn och flödar sedan vidare. Hittills har vattnet från avrinningsområdet runnit direkt ut i Ingå å via diken.

Våtmarken ökar också den biologiska mångfalden. En våtmark är en bra livsmiljö för många strand- och vattenväxter, vattenfåglar och vadare. Det här beror på att den består av vattenområden med olika djup och små öar.

"Våtmarken lockar till utflykter och jakt"

Det är miljöorganisationen WWF som bygger våtmarken i samarbete med markägarna.

Markägaren Torsten Lindqvist har varit aktiv jordbrukare i 40 år och är den som har tagit initiativ till våtmarken.

"Det är fantastiskt att få möjlighet att vara med och hjälpa naturen. Jag vill tacka alla som deltagit i WWF:s VALUTA-projekt för deras samarbete och fina attityd”, säger Lindqvist i ett pressmeddelande.

Den andra markägaren är Västankvarns försöks- och undervisningsgård. Verksamhetsledare Magnus Grönholm anser att våtmarker är till nytta.

”Den våtmark som WWF tidigare byggt vid Söderlandsvägen har redan minskat översvämningarna längs det nedre loppet. En våtmark har också många andra fördelar. Den främjar den biologiska mångfalden, lockar folk till utflykter och lämpar sig även för jakt. Den våtmark som byggs nu blir förhoppningsvis en lika mångsidigt användbar plats”, säger han.

Källa: Pressmeddelande från WWF.

Diskussion om artikeln