Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbovarvet ska bygga två fartyg till Gränsbevakningsväsendets nya flotta

Från 2021
Meyer Turun telakka
Bildtext Arkivbild. Åbovarvet har fått en storbeställning av Gränsbevakningsväsendet.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Gränsbevakningsväsendet har ingått ett intentionsavtal med Meyer Turku om att bygga två nya multifunktionella bevakningsfartyg. De nya fartygen kommer att vara viktiga resurser när det gäller Finlands försvar till havs.

Gränsbevakningens nuvarande flotta behöver förnyas, och två av de nya fartygen ska byggas i Åbo.

Det ställs höga krav på de nya fartygen, och de ska stå i beredskap året runt i alla väder. De ska bland annat klara av sjöbevakning, sjöräddning, och att delta i miljöskadebekämpning. Dessutom måste de ha snabb reaktions- och funktionsförmåga. Fartygen ska vara bränsleflexibla för att man ska kunna använda bränslen som leder till lägre utsläpp.

De nya fartygen ersätter tre nuvarande fartyg som börjar nå slutet av sin livscykel.

Slutligt avtal undertecknas i slutet av året

Gränsbevakningsväsendet konkurrensutsatte projektet utgående från vissa kriterier under våren 2021, och efter det valde man Meyer Turku. Också Raumovarvet hade skickat in en offert. Eftersom det handlar om fartyg som används för försvar, så avslöjar inte Gränsbevakningen vad som ledde till att Meyer Turkus offert valdes.

Tanken är att det slutgiltiga avtalet ska skrivas under i slutet av 2021, efter ytterligare avtalsförhandlingar. Fartygsprojektet är också gynnsamt för sysselsättningen i Åboregionen.

– Det här är ett mycket viktigt intentionsavtal för Meyer Turku och för hela det finländska fartygsnätverket. Vi är på väg att återhämta oss efter krisen som coronapandemin ledde till, och det här är goda nyheter för vår orderstock som nu sträcker sig till 2026. Det är dessutom väldigt fint att en institution som Gränsbevakningen visar den här typen av tillit till Åbovarvet, säger Tapani Pulli, vice vd vid Åbovarvet.

Åbovarvet ska överlåta de nya fartygen till Gränsbevakningen mellan 2024 och 2026.

Diskussion om artikeln