Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bidrag till valkampanjer förblir hemliga trots att kandidaten redovisar – Juhana Vartiainen fick 30 000 euro men han behöver inte berätta vem som gett pengarna

Från 2021
samlingspartiets valkampanj i Helsingfors inför kommunalvalet.
Bildtext Helsingfors nyvalda borgmästare Juhana Vartiainens (Saml) valkampanj kostade 57 512 euro. Över hälften av summan består av hemliga bidrag som inte behöver redovisas för enligt lagen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

En stor del av de bidrag som finansierade toppolitikernas valkampanjer i kommunalvalet förblir hemliga. 16 augusti är sista dagen för att redovisa för sin valfinansiering, vilket de flesta gjort. Men eftersom man inte behöver redovisa för bidrag som är under 800 euro vet vi till exempel inte vilka privatpersoner som gett 30 000 euro till Helsingfors nya borgmästare Juhana Vartiainen (Saml).

Kandidater i Helsingfors hade de fem dyraste valkampanjerna i hela landet.
Mest pengar använde Elina Valtonen (Saml), näst mest Anni Sinnemäki (Gröna), tredje mest Juhana Vartiainen (Saml) och på fjärde plats finns Daniel Sazonov (Saml) medan Marcus Rantala (SFP) var den kandidat som hade den femte dyraste kampanjen.

Valtonens kampanj kostade 78 517 euro, medan Sinnemäkis kostade 70 507 euro. Yle Huvudstadsregionen berättade efter valet i juni att Sinnemäkis kampanj enligt hennes förhandsredovisning kostade 64 300 euro, men summan har preciserats och höjts i den egentliga redovisningen.

I dag, den 16 augusti, är sista dagen för att redovisa för sin valfinansiering. Alla som valts in som ordinarie eller ersättare i fullmäktige måste göra det. Om budgeten underskrider 800 euro behöver man bara anmäla det och ingen redovisning behövs. Redovisningarna görs till Statens revisionsverk och finns tillgängliga på revisionsverkets webbplats.

Bidrag från privatpersoner på nästan 30 000 euro hemliga

Juhana Vartiainens kampanjkostnader har också höjts en aning från förhandsredovisningen. Hans kampanj kostade 57 512 euro. Både Vartiainen och Sinnemäki var sina respektive partiers borgmästarkandidater. Vartiainen valdes i början av augusti officiellt till borgmästare eftersom Samlingspartiet vann valet i Helsingfors.

Vartiainens kampanj finansierades helt och hållet med bidrag från privatpersoner och företag. Privatpersoner gav knappt 44 800 euro till kampanjen medan företag gav 12 713 euro. 

Bidrag under 800 euro behöver inte redovisas för, vilket betyder att bara en bråkdel av dem som finansierade borgmästarens kampanj är kända för allmänheten.

Sex privatpersoner, bland annat Björn Wahlroos, finns namngivna i Vartiainens anmälan. De har tillsammans gett 15 000 euro, men det förblir hemligt vem som gett resterande nästan 30 000 euro.

Inget av företagen ståtar heller med namn i anmälan eftersom inget gav mer än 800 euro. 

Elina Lepomäki meren rannassa.
Bildtext Samlingspartiets Elina Valtonen (tidigare Lepomäki) fick näst flest röster i kommunalvalet och hade den dyraste kampanjen.
Bild: Arttu Timonen / Yle

Största delen av bidragen till Elina Valtonen också hemliga

Sinnemäki fick inga bidrag från företag och 4 552 euro från privatpersoner. Vem som gav bidragen är hemligt eftersom inget enskilt bidrag överstiger 800 euro.

Största delen av hennes kampanj, som kostade 70 507 euro, finansierades med bidrag från De Gröna i Helsingfors.

Sinnemäki är biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljön.

Elina Valtonen fick liksom partikollegan Vartiainen stora bidrag från privatpersoner och företag. Privatpersoner gav 49 131 euro. Åtta finns namngivna i anmälan och de gav sammanlagt 20 500 euro. Av Valtonens bidrag från företag på sammanlagt 21 075 euro är bidragsgivaren namngiven för omkring hälften av summan. 

Valtonen var röstdrottning i valet i juni och fick näst flest röster av alla i Helsingfors.

Ingen privatperson som gav bidrag till Marcus Rantala namnges

Daniel Sazonovs valkampanj kostade 34 440 euro. Av den summan kom 19 146 euro från privatpersoner och företag och största delen av summan består av hemliga bidrag på under 800 euro.

Sazonov valdes efter kommunalvalet till biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovården.

Rantala fick 13 160 euro från privatpersoner men inget enskilt bidrag överstiger 800 euro och därmed förblir bidragsgivarna hemliga.

Enligt Rantala är bidragen han fick inte i närheten av gränsen för redovisning på 800 euro.

– Biljetterna till mina seminarier kostade omkring 350 euro. I genomsnitt är bidragen klart mindre än 800 euro, säger Rantala.

SFP-politikern Marcus Rantala.
Bildtext Marcus Rantala fick över 13 000 euro av olika privatpersoner. Bilden är från riksdagsvalskampanjen 2019.
Bild: Yle/ Eero Poskela

"Har inte uppgett bidragsgivaren eftersom det krävs lov på förhand"

Största delen av de bidrag han fick från privatpersoner kommer från seminarium som ordnades för att samla in valbidrag. Coronarestriktionerna gjorde att Rantala ordnade flera mindre seminarier istället för ett stort. 

Vad tänker du om att allmänheten inte får reda på vem som gett dig pengar eftersom inget enskilt bidrag överstiger 800 euro?

– Valfinansieringen utgår från att om man får ett bidrag som överstiger 800 euro ska det uppges och jag har inte fått bidrag som överstiger 800 euro av en privatperson. Därför har jag inte uppgett det eftersom det krävs lov på förhand av den som gett pengar.

Motiverar de som ger pengar till din kampanj varför de gör det?

– Många har motiverat med att de anser att jag gjort ett bra och viktigt arbete i fullmäktige och i stadsstyrelsen. De vill att jag ska ha möjlighet att fortsätta med arbetet, säger Rantala. 

Få kandidater får kampanjen betald av företag eller privatpersoner

Av de 25 kandidater i huvudstadsregionen som hade de dyraste kampanjerna är det bara sex stycken som fick över 50 procent av sin finansiering från företag och privatpersoner.

Största delen av dem med påkostade kampanjer betalar endera sin kampanj själv eller får bidrag från partiet eller partiets lokalföreningar.

Av de sex kandidater som fick över hälften av sin kampanj finansierad av företag eller privatpersoner, representerar fem Samlingspartiet och en De Gröna.

SFP:s kandidater får i genomsnitt större bidrag än andra partiers

SFP:s kandidater är de som i genomsnitt fick de största bidragen utifrån. Det här framkommer när summan för alla bidrag till ett partis kandidater delas med antalet kandidater. När den här uträkningen gjordes under måndagseftermiddagen hade alla redovisningsskyldiga ännu inte gjort sin redovisning.

I Helsingfors fick SFP:s kandidater i genomsnitt bidrag på 10 700 euro, medan Samlingspartiets kandidater fick bidrag på 7 400 euro och De Grönas på 3 814 euro.

Också i Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt fick SFP:s kandidater i genomsnitt större bidrag än kandidater från andra partier.

Stiftelse stödde många SFP:are med maxbelopp

Bidragen till SFP:s kandidater kommer från partiet, partiets understödsförening eller en lokal partiförening. 

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland har också gett högsta möjliga bidrag på 3 000 euro till flera SFP:are. Också kandidater från andra partier fick bidrag från stiftelsen, men inte lika stora bidrag som SFP:arna.

Av borgmästarkandidaterna i Helsingfors har stiftelsen gett bidrag till Eva Biaudet (SFP) som fick 3 000 euro och Eeva Kärkkäinen (C) som fick 1 500 euro.

Så mycket kostade borgmästarkandidaternas valkampanjer

Anni Sinnemäki (Gröna) 70 507 euro, 9,80 e/röst

Juhana Vartiainen (Saml) 57 512 euro, 4,10 e/röst

Harry Harkimo (Rörelse Nu) 30 000 euro, 6,80 e/röst

Nasima Razmyar (SDP) 27 253 euro, 3,40 e/röst

Eva Biaudet (SFP) 25 145 euro, 8 e/röst

Eeva Kärkkäinen (C) 17 165 euro, 26,30 e/röst

Paavo Arhinmäki (VF) 14 331 euro, 3,30 e/röst

Tiina Ahva (Blå) 5 000 euro, 54,30 e/röst

Mika Ebeling (KD) 2 141 euro, 2,10 e/röst

Jussi Halla-aho (Sannf) under 800 euro, maximalt 0,04 e/röst

Fotnot: För Halla-ahos del är kampanjkostnaden räknat till 799 euro fastän den med största sannolikhet är klart mindre. Uppgifterna är tagna från kandidaternas egentliga redovisning, förutom för Tiina Ahvas del där källan är förhandsredovisningen eftersom hon inte valdes in och behöver därmed inte göra en egentlig redovisning.