Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vilken är talibanernas framtidsvision? Forskare: Talibanerna sänder andra budskap men mycket verkar lika som på 90-talet

Talibaner håller vakt på en gata i Kabul 16.8.2021

Det är mycket svårt att förutspå vad som kommer att ske nu i Afghanistan och hur statsapparaten kommer att byggas upp, säger Sari Kouvo, docent vid Göteborgs universitet och tidigare medarbetare vid Afghanistan Analysts Network.

Sari Kouvo konstaterar att talibanerna ändå tidigare på olika lokala plan har delat på makten och att de har sett till att olika samhällsfunktioner hållits igång.  

- Många av de samhällsfunktrioner som har fortsatt att fungera i de talibankontrollerade områdena har handlat om formell eller informell maktfördelning. Regeringen har fortsatt med att se till att till exempel vissa skolor, en del hälsovård och elektriciteten har fungerat.

Läget i Afghanistan är rätt så kaotiskt och frågan är nu hur talibanerna kommer att bygga upp statsapparaten.

Kouvo bedömer att man troligen under en viss tid framöver inte kan räkna med att Afghanistan kommer att ha en fungerande regering.

- Den afghanska statsbudgeten har varit väldigt mycket grundad på biståndspengar, och den politiska diskussionen kommer antagligen att kretsa väldigt mycket kring det. Frågan är under vilka former vi ska kunna - ifall vi kan - fortsätta att stödja Afghanistan för att grundläggande funktioner ska kunna hållas igång.

Sari Kouvo på Utrikespolitiska institutet.
Bildtext Sari Kouvo har lång erfarenhet av Afghanistan.

Attityderna varierar

Sari Kouvo säger också att mycket i Afghanistan handlar om attityder och hur man i olika lokala sammanhang ser på samhället.

- Våra studier på distriktsnivå har visat att det finns väldigt stora lokala skillnader både i fråga om vilka grundläggande statsfunktioner som ska kunna fortsätta att fungera och hur dessa finansieras.

Talibanerna har också varierande attityder till flickors skolgång, till kvinnor som jobbar och till religiösa minoriteter.

- Och naturligtvis också hur de förhåller sig till narkotikahandeln - något som på sätt och vis har funnits i Afghanistan nästan under alla typer av regeringar.

"Det handlar inte heller enbart om talibanernas inställning"

De finns stora lokala variationer beroende på vilka personer som varit ledare i de olika distrikten

- Vi har i våra detaljstudier lagt märke till att det inte alltid handlar om vem som är ledare på talibansidan. Det beror också mycket på vilken kapacitet de lokala byäldre och andra har att förhandla.

Kouvo säger att hon bedömer att det nu kommer att finnas ett intresse för större enhetlighet.

- Jag tror ändå inte att vi i dag kan säga hur den enhetligheten ser ut. Vägen härifrån och framåt kommer att kräva en hel del förhandlingar mellan talibanledarskapet och de andra afghanska - och möjligen också internationella - "eliterna". Och utgången av de förhandlingarna är ganska oklara.

"Väldigt mycket pengar har kommit utifrån"

- Vi har på en nivå de här stora strukturerna och det faktum att Afghanistan under ett antal decennier har varit en stat som varit helt beroende av externt bistånd. Relationen mellan regeringen och folket har påverkats mycket av att statsfinanserna kommer utifrån och inte från en skattebas.

Sari Kouvo konstaterar också att pengarna dessutom inte nödvändigtvis alltid har gått dit de ska.

Enskilda afghaners ekonomi och familjernas ekonomi har varit väldigt beroende av att någon i familjen har jobbat för det internationella samfundet.

- Konsekvenserna för de afghaner som redan nu lever på ett minimum kommer att troligen att vara svåra under de kommande åren, konstaterar hon.

Värst är det för de afghaner som inte har någon sorts buffert eller som inte har någon familjemedlem utomlands som kan skicka dem delar av sin inkomst.

- De ekonomiska konsekvenserna av att det internationella samfundet långsamt har dragit sig ur Afghanistan har vi nog sett under de senaste tio åren. Det återstår att se hur radikala förändringar det nu blir fråga om.

Både radikala och mindre radikala element inom talibanrörelsen

Frågan är hur talibanledarskapet kommer att se ut. Vilka maktkonflikter kommer vi att se? Vilka förhandlingar sker inom talibanrörelsen? Vilka är talibanernas visioner för framtiden?

- Det man har sett under de senaste åren - om man försöker se hela spektret av dem som har kämpat i rörelsen - är att man kan hitta både extremt radikala element och sådana som främst har kämpat för att de inte har velat ha en internationell närvaro i landet och för att de inte är övertygade om att sekulärt politiskt ledarskap är lämpligt.

Talibanernas politiska budskap utåt varierar

- Det kanske finns en vision men den visionen artikuleras inte rakt ut eftersom det politiska motståndet kommer att vara ganska rejält, till exempel om talibanerna skulle gå fullt ut med budskapet "kvinnor ska inte få jobba längre, kvinnor måste täcka sig helt, kvinnor får inte gå ut om de inte .."

Det är alltså oklart hur talibanerna vill bygga upp samhället. 

Vi ser nu politiska budskap som säger att "vi är inte som på 90-talet", men samtidigt kommer det också politiska och praktiska budskap som visar att "vi är precis likadana som vi var på 90-talet", konstaterar Sari Kouvo.