Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Yles lyrikpris till estradpoeten Elsa Tölli och Översättarbjörnen till Janne Salo

Från 2021
Lavarunoilija Elsa Tölli ja suomentaja Janne Salo
Bildtext Elsa Tölli tilldelas Yles lyrikpris Den dansande björnen och Janne Salo Översättarbjörnen.
Bild: Raili Tuikka / Yle

Estradpoeten Elsa Tölli tilldelas Yles lyrikpris Den dansande björnen för verket Fun primavera. Detta är första gången som priset tillfaller ett egetutgivet verk.

Översättarbjörnen tilldelas verket André Bretonin Unen hiekkarannoilla, Dans le sables du rêve som Janne Salo redigerat, översatt till finska samt försett med notapparater.

I juryn för Den dansande björnen år 2021 satt dramatikern och poeten Laura Ruohonen (ordförande), Yles kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist samt producenten Pekka Savolainen från Yle Draama.

Den dansande björnen-priset delas ut sedan år 1994 och är 4 000 euro, Översättarbjörnen 1 500 euro.

Ordförande Laura Ruohonen sammanfattar sina intryck från lyrikåret som gått som följer:

"Juryn för Yles lyrikpris Den dansande björnen har läst närmare hundra diktverk från det senaste året.

Kännetecknande för det gångna lyrikåret är det performativa greppet och olika tvärkonstnärliga projekt, dikter som lånar in olika dramatiska, musikaliska och bildkonstnärliga dimensioner. Detta medför en visuell rikedom.

Juryn fick ta del av imponerande vackra diktverk, verk som fungerade som speglar och lekar, texter som tog formen av bilder, rytmiska tecken och icke-skrift.

Något som också kännetecknar lyrikverken från året som gått är öppenhet.

Påfallande många poeter låter bli att låsa fast texten vid en slutgiltig version och erbjuder läsaren olika alternativa läsarter med hjälp av överstrykningar, raderingar och tvekanden. På så sätt skapas en levande textväv, en terräng med många parallella och möjliga världar.

I stället för att slipa fram en diamant med en kristallklar bild väljer många av dagens poeter att leda läsaren ner i diamantgruvans mörker och damm för att tillsammans med poeten uppleva upptäcktsresandets plåga och glädje.

Man kan se detta fenomen som textens interna polyfoni där dikten ständigt, och med många olika röster, påminner sig själv om att den endast är en alternativ version av sig själv.

Det glidande och nyckfulla kan man också se i diktverkens tematik: man ifrågasätter könets och sexualitetens oföränderlighet och beständighet.

Ett centralt tema i den samtida lyriken är naturen, framför allt träden. Naturen är en mytisk helbrägdagörare, en vän, den sista möjligheten att erfara andlighet. Många poeter skriver också om ekologiska frågor, klimatförändringen, människans egoism och blindhet som hotar hela mänskligheten och livet omkring oss.

Juryn kan också konstatera att alkoholism är en central del av mänskliga relationer och familjer i Finland – vid sidan av kärleken och döden.

De övergivna och utsatta barnen till blandmissbrukare tar plats i dikterna, framför allt döttrar till alkoholiserade mödrar sätter ord på den nertystade skammen och ångesten.

Kandidaterna till Den dansande björnen 2021 representerar mycket väl dessa centrala teman. Det som också förenar de sex kandidaterna är en gedigen kunskap om den litterära traditionen och en skicklighet att hantera olika genrer: diktverken fångar upp trådar från såväl tusen år tillbaka i tiden som avantgardism och punklyrik.

Den finlandssvenska lyriken präglas av internationella trender, och autofiktion, kön och politik utgör starka teman.

DEN DANSANDE BJÖRNEN - juryns prismotivering:

Lyrikpriset Den dansande björnen tilldelas Elsa Tölli för verket Fun primavera.

Töllis verk är ett hämningslöst och bångstyrigt ymnighetshorn, en klippbok skriven för muntligt framförande, en dagbok full av ungdom, upptåg, paljettstjärnor och överstrukna strofer.

Diktverket tester gränserna för hur estradpoesins energi kan rymmas inom två pärmar.

Elsa Töllis lyrikverk "Fun primavera".
Bild: Elsa Tölli

Fun primavera gör nedslag på olika festivaler, luggslitna madrasser, dansar på gator och diskotek, rullar runt i snöhögar.

Diktarens språk är eget och unikt men ekar av en lång tradition.

Fun primavera skyler inte över sina smärtpunkter, den vågar missta sig, bli besviken och gå sönder, men också tro på betydelsefulla idéer och möten som ”slutligen vänder historiens ström”, på vänskap och diktens kraft.

För att citera Tölli: ”Dikten räddar en.”


ÖVERSÄTTARBJÖRNEN - juryns prismotivering

Översättarbjörnen tillfaller det omfattande verket Unen hiekkarannoilla, Dans le sables du rêve med dikter av André Breton, en samling som Janne Salo redigerat, översatt till finska och försett med en diger notapparat.

Janne Salos översättning av André Bretons dikter.
Bild: Sammakko kustannus

För första gången kan man nu på finska läsa centrala texter från fyra decennier av surrealismens förgrundsgestalt.

Janne Salo dyker djupt ner i Bretons värld av drömmar, revolt samt outsinliga och förunderliga fantasier.

Vid sidan av dikterna vägleder Salo läsaren in i dadaisternas, surrealisternas och en hel epoks poetiska och kulturpolitiska tänkande.

Parallellt med översättningarna av dikterna till finska finns de franska originalen – till stor glädje för läsaren som härmed kan få en fördjupad förståelse för Salos berömvärda tolkningar av Bretons språkliga krumbukter och förvillelser.