Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åtminstone en tredjedel av kommunernas och städernas fordon ska vara eldrivna i framtiden: "Vi är oroade att kostnaderna ska stiga markant"

Från 2021
Uppdaterad 17.08.2021 07:39.
Flera vita elbilar på rad vid laddare.
Bildtext Elbilar som står på rad utanför kommunala fastigheter blir säkerligen en vanligare syn i framtiden.
Bild: Mira Bäck / Yle

Kommuner i Svenskfinland är oroade över att utgifterna för inköpta eller hyrda bilar kan öka markant under de kommande åren. Orsaken är den lagändring som kräver att drygt en tredjedel av de nya person- och skåpbilarna i kommunerna är eldrivna.

- Här på gräsrotsnivå hos oss finns det en oro att bilparkens kostnader stiger, säger Jonas Nylund som är teknisk chef vid Pargas stad. Kostnaderna stiger naturligtvis inte omedelbart men på lång sikt handlar det om tiotals procent högre kostnader då allt fler bilar ska ha eldrift.

Nylund har förståelse för att utsläppen måste ner men skulle gärna se att kommunerna skulle kunna få stöd för de nyanskaffningar som ska göras.

Den nya lagen kräver att kommuner, städer och andra offentliga aktörer ser över sina anskaffningar och gör grönare val då person- och skåpbilar förnyas. Kommunernas nuvarande fordon påverkas inte av förändringen, utan lagen gäller endast nya fordon som skaffas efter augusti 2021.

Laddning av elbil
Bildtext Laddstationer är det ännu brist på i de flesta kommuner, och för att eldrivna fordon ska bli vanligare krävs det satsningar på infrastrukturen.
Bild: Yle/Roger Källman

Mindre kommuner ska i framtiden ha en fordonspark som består till 38,5 procent av fordon med eldrift. Fem procent av kommunernas tungtrafik berörs av förändringen.

Åbo satsar stort på fler elbilar

I 17 städer, bland annat i Helsingfors, Vasa och Åbo är kravet att över hälften av de nyanskaffade fordonen är eldrivna. Enligt kravet i lagen godkänns bilar med utsläpp under 50 gram koldioxid per km fram till 2025. Från och med 2026 godkänns endast bilar med utsläpp som motsvarar noll gram koldioxid per km.

- De nya kraven blir nog inte svåra att följa och vi har redan i juni tagit beslut om att införskaffa 28 nya eldrivna fordon till staden, säger Åbo stads upphandlingschef Susanna Sarvanto-Hohtari. De tas i bruk under hösten och jag tror personligen att en orsak till att processen försnabbats för vår del är den nya lagen som ställer hårda krav på städerna.

En person håller på att tanka en gasbil.
Bildtext Många kommuner har införskaffat gasbilar men de räknas inte i den nya lagen som utsläppsfria fordon.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt Sarvanto-Hohtari har Åbo sedan tidigare siktet inställt på 2029 då staden ska vara kolneutral så den nya lagen stöder enbart det arbetet.

- Jag ser inte att den nya lagen blir ett problem för Åbo och det är viktigt att försöka få ner utsläppen om det så är med eldrivna fordon, säger Sarvanto-Hohtari. Den enda kritiken jag hört är att många undrat varför inte gasbilar också kunde räknas som gröna alternativ.

Utsläppsfria bilar ställer krav på infrastrukturen

I Kimitoöns kommun har man inte hunnit bekanta sig med den nya lagen i detalj. Bilparken är inte så stor och därför behöver den inte förnyas ännu.

- Våra nuvarande fordon räcker bra för oss nu men då leasingkontrakten ska förnyas eller vi införskaffar nya bilar så gäller det naturligtvis att skaffa eldrivna fordon, säger Kimitoöns tekniska chef Ralf Nyholm.

Nyholm ser utmaningarna med laddningsnätet som en av de stora utmaningarna i speciellt små kommuner.

- Elbilar ska laddas någonstans och det kräver ytterligare kostnader och satsningar som kommunen måste genomföra, säger Nyholm. Det kan dessutom vara svårt att beräkna hur mycket laddstationer det kan komma att behövas på lång sikt.

Jonas Nylund
Bildtext Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund har full förståelse för kraven i den nya lagen men tror att kommunernas kostnader kommer att öka.
Bild: Pargas stad Erik Saanila

Nylund anser att det ställs en hel del krav på kommunernas fastigheter i framtiden.

- Då vi gör renoveringar och satsar nytt så måste vi naturligtvis beakta att fordonsparken i allt större utsträckning kommer att kräva laddstationer, säger Nylund. Det innebär ytterligare kostnader för kommunen.

Traficom övervakar att kommunerna följer lagen

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, har i uppgift att övervaka att kommuner, städer och offentliga aktörer följer den nya lagen. Då upphandlingar och anskaffningar genomförs ska kommunerna i efterhand rapportera till myndigheterna.

Timo Harakka framför grön häck.
Bildtext Kommunikationsminister Timo Harakka, SDP, vill se mer utsläppsfria fordon i rörelse i vårt land.
Bild: harri fagerholm

- I lagberedningen har vi beaktat de regionala skillnaderna för kraven gällande exempelvis laddstationer, säger kommunikationsminister Timo Harakka. Lagen stöder EU:s mål att bli kolneutralt 2050 och är en del av det fossilfria trafikprogrammet.

Den nya lagen ställer också krav på den tunga trafiken där användningen av laddhybrider, biogasdrivna fordon och fordon som använder vätegas ska öka.

Diskussion om artikeln