Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland har flest psykologer per invånare, ändå råder det brist på dem – psykologerna vill inte jobba där hjälpen behövs mest

Från 2021
En psykolog sitter och pratar med en klient. Hon antecknar i ett block.
Bildtext Det råder speciellt brist på skolpsykologer på många håll i landet.
Bild: Alamy / All Over Press

Fler psykologer blir färdigutbildade varje år jämfört med hur många som pensioneras. Hur kan vi då befinna oss i en sådan situation där det inte finns tillräckligt med psykologer inom den offentliga sektorn? Psykologbristen beror på flera olika faktorer – här förklarar vi mer.

Allt fler utbildas till psykologer och utbildningarna inom fältet har blivit fler. I Finland kan man studera till psykolog på svenska vid Åbo Akademi. Övriga utbildningsplatser är Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Åbo Universitet, Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet. I höst startar också en ny psykologiutbildning vid Uleåborgs universitet.

Utbildningen i Uleåborg ska hjälpa stävja den skriande bristen på psykologer i norra delarna av landet.

I höst inleder 345 personer sin psykologiutbildning – i fjol var samma siffra 272. Jari Lipsanen, vice ordförande vid Finlands psykologförbund, säger att Finland hör till ett av de länder som har flest psykologer i förhållande till befolkningsmängd. Han säger till och med att psykologerna kanske blivit för många.

– Psykologerna är många och vi har en tillräcklig mängd psykologer. Branschen är däremot så mångsidig, att vi alla tror att vi ska komma ut på arbetsmarknaden.

Speciellt stor brist på skolpsykologer – arbetet är påfrestande och omfattande

Många är alltså intresserade av psykologi och utbildar sig inom fältet, men problemet är att många psykologer inte vill jobba inom primärvården och i skolor. Det leder till psykologbrist – bristen är speciellt skriande i skolorna.

– Den främsta orsaken till skolpsykologbristen är att uppdraget är så omfattande. Skolorna är de första som möter problemen och dessutom är en skolpsykolog ofta ansvarig för flera skolor, säger Lipsanen.

Det kan därmed vara påfrestande att jobba som skolpsykolog eftersom man kan ha hand om många klienter. Läget är mest akut i Mellersta Österbotten och i Kymmenedalen i nuläget.

Karta som visar tillgången till skolpsykolog per kommun.
Bildtext Så här såg psykologläget ut i skolorna i februari 2021.
Bild: Petter West / Yle

Små kommuner lockar inte – lönen avgör också

Jari Lipsanen säger att flera faktorer ligger bakom psykologbristen. Många psykologer dras till större kommuner eftersom det där finns fler jobbmöjligheter för andra familjemedlemmar och eftersom det är lättare att få skolplats för barnen där.

Mindre kommuner och kommuner som ligger längre från studiestäderna har svårare att rekrytera psykologer. Lipsanen säger att det i mindre kommuner kan vara svårt att ordna arbetshandledning och stöd för psykologer, något som kan belasta psykologerna. Också löner kan påverka val av arbetsplats.

– Psykologförbundet kämpar med frågor som berör lönen. Det här är en kvinnodominerad bransch och därför har löneutvecklingen kanske inte varit så snabbt som i andra branscher, säger Lipsanen.

En psykolog sitter och pratar med en klient. Hon antecknar i ett block.
Bildtext Många psykologer är kvinnor.
Bild: Alamy / All Over Press

Brist på praktikplatser – praktiken kan bli avgörande för framtida jobb

Till psykologistudierna hör en obligatorisk praktik som är fem månader lång. Det råder brist på praktikplatser i hela landet – det här eftersom sjukvårdsdistrikten inte får utbildningsersättning av ministeriet för att delta i psykologiutbildningen.

Lipsanen säger ändå att man borde satsa på praktiken, eftersom en bra praktikplats kan få en psykolog att stanna på arbetsplatsen.

Petra Grönholm-Nyman vid Åbo Akademi säger att ekonomiskt stöd för praktik skulle vara viktigt eftersom det leder studerandena till olika områden inom branschen.

– Psykologbristen är lokal och utbildningsprogrammet kan inte påverka vilka arbetsplatser som studerandena väljer. Arbetsförhållanden och lönen har stor betydelse.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Psykologeja valmistuu jopa liikaa, mutta silti puhutaan psykologipulasta – ammattilaiset eivät mene töihin sinne, missä apua eniten tarvittaisiin skriven av Juha Hintsala. Överättning: Märta Nummenmaa.