Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten – 17.8

Från 2021
Uppdaterad 17.08.2021 16:29.
Skyltar som det står corona provtagning och corona vaccinering på.
Bild: Yle/ Isabella Lindell

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Två coronafall på Isolahden koulu i Vasa

I Isolahden koulu har det konstaterats två fall av coronavirussmitta 17.8. Antalet personer som eventuellt exponerats för viruset är totalt 48.

Av de exponerade är 45 elever och tre hör till personalen.

De exponerade har försatts i karantän i enlighet med hälsomyndigheternas anvisningar. För övriga elever fortsätter skolgången som normalt.

Coronafall på Onkilahden yhteiskoulu i Vasa

I Onkilahden yhtenäiskoulus lägsta klasser har det konstaterats ett fall av coronavirussmitta 16.8. Antalet personer som eventuellt exponerats för viruset är totalt 15.

Av de exponerade är 14 elever och en hör till personalen.

De exponerade har försatts i karantän i enlighet med hälsomyndigheternas anvisningar. För övriga elever fortsätter skolgången som normalt.

Exponering på skola i Karleby

En klass på totalt 20 personer i årskurs 3 i Torkinmäen koulu har försatts i karantän på grund av en exponering som skett förra veckan onsdag 11.8 - fredag 13.8.

De exponerade övergår i distansundervisning onsdag 18.8. Vårdnadshavarna till de elever som försatts i karantän får information om undervisningsarrangemangen via Wilma. Skolans undervisning ordnades förra veckan på så sätt att klasserna och grupperna har undervisats separat och detta har bidragit till att minska på potentiella exponeringssituationer.

Närundervisningen fortsätter som vanligt för övriga klasser i Torkinmäen koulu. Också eftisverksamheten fortsätter som vanligt.

Österbotten kvar i accelerationsfasen

Vasa sjukvårdsdistrikt hålls kvar i accelerationsfasen av coronaepidemin, beslöt coronasamordningsgruppen på sitt möte på tisdagsmorgonen. I nuläget uppfylls inte kriterierna för att sjukvårdsdistriktet ska gå upp till spridningsfasen. Inga coronapatienter vårdas på sjukhus i Österbotten, och smittspårningen är under kontroll.

- Vi närmar oss spridningsfasen fort men eftersom vi inte har coronapatienter på sjukhus för tillfället beslöt vi att hållas kvar på accelerationsnivån. Men läget är inte alls bra. Vi har 30 nya fall fler den här veckan jämfört med förra veckan. Det goda är att vaccinationerna framskrider i bra takt och att ökningen av antalet fall inte ännu syns i behovet av sjukvård, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt hålls kvar i accelerationsfasen är rekommendationerna och begränsningarna de samma som hittills.

Sexton nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt har sexton nya fall att rapportera på tisdag förmiddag. Incidensen fortsätter stiga och är nu 87.

Det totala antalet fall är 2 766.

Två nya coronafall i Mellersta Österbotten

Två nya coronafall har konstaterats i Mellersta Österbotten, meddelar vårdsamkommunen Soite. Inga coronapatienter vårdas för tillfället på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Soite påminner om att man ska söka sig till coronatest också med lindriga symptom.

Elva nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar om elva nya coronafall. Incidensen är 80,8.

Mellan en och tre personer får sjukhusvård och det totala antalet coronafall i Södra Österbotten uppgår nu till 1 180.

Coronasmitta i Keskuskoulu i Vasa

Ett coronafall har konstaterats i åk 1-6 i Keskuskoulu den 16 augusti. De som eventuellt blivit exponerade är totalt 20.

Av dem som eventuellt exponerats är 18 elever och 2 vuxna i personalen. De exponerade har försatts i karantän. Skolgången för övriga elever fortgår som normalt.

Diskussion om artikeln