Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

“Vi är vana med baracker och vet hur det är” - Haddom skola finns nu i centrum av Lovisa

Från 2021
Rektor Karita Markusas.
Bildtext Haddom skolas barack, rektor Karita Markusas och Generalshagens skola i Lovisa.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Under skolrasten leker och springer de huller om buller. Eleverna från Haddom och Generalshagens skolor i Lovisa delar nu skolgård och delvis också skolhus.

Men två av de tre klasserna från Haddom skola får nu sin undervisning i den barack som finns intill den stora gamla skolan i Lovisa centrum.

– Våra elever tycks redan ha börjat stifta bekantskap med eleverna i Generalshagens skola. Det är roligt, säger rektor Karita Markusas.

Eleverna från Haddom skola ska hela läsåret åka in till centrum medan staden utreder var skolan i framtiden ska finnas. Den gamla skolbyggnaden kommer inte längre på fråga.

– Spännande var det igår, måndag, för eleverna att komma hit till en alldeles ny skolgård och skola. Här finns mycket nytt att ta in, säger hon.

Barack på skolgård.
Bildtext I den här baracken har två av tre klasser från Haddom sina klassrum.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I Haddom skola går nu 24 elever.

– Barnen anpassar sig ganska bra och jag tror nog vi finner oss tillrätta här efter en vecka eller två.

För de tre lärarna har flytten delvis varit tung.

– Starten har varit ganska häftig på det sättet att vi hade ganska bråttom att få allting på plats, men det blir säkert riktigt bra.

Kontrasten är stor mellan Haddoms skolbarack och det stora skolhuset på samma gård. 

– Första gången jag kom hit till skolgården upplevde jag att Genes skolhus hade vuxit lite extra när jag jämförde den med vår låga barack här på gården.

– Men lokalerna där är ju rena och snygga, så jag tror att vi som jobbar här kommer att trivas.

Rektor Karita Markusas.
Bildtext Rektor Karita Markusas vid baracktrappan.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Tidigare har både eleverna och personalen upplevt skolvardag i baracker.

– Vi var en del av förra skolåret inhysta i barack så vi är ju nog vana och vet hur det är i förhållande till ett normalt, vanligt skolhus.

Skillnaden handlar mest om den fysiska miljön.

– Höjden till taket är kanske den största skillnaden, så är det också lite lyhört och golvet kan bli kallt på vintern. Själva klassrummet och miljön där skapar vi själva.

Hur framtiden ser ut för Haddom skola är ännu ett oskrivet blad.

– Staden har ju beslutat att inte renovera vårt skolhus i Haddom. Under det här läsåret ska det beslutas om vad man gör, så det får vi höra om i framtiden.

Att leva i osäkerhet beträffande var skolan finns om ett år påverkar förstås skolvardagen.

– Det betyder att långtidsplaneringen blir ganska svår. Till all tur har vi våra behöriga lärare kvar men att tänka längre framåt och planera projekt är nog svårare, då vi lever ett läsår åt gången.

Diskussion om artikeln