Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Bakterier en större bov än mögel när inomhusluften i skolan orsakar symtom bland barn

Från 2021
I förgrunden pennor i burkar. I bakgrunden två elever som ritar.
Bildtext Fuktskador i skolbyggnader kan orsaka symtom i luftvägarna bland barn.
Bild: Wavebreakmedia Ltd UC1 / Alamy / All Over Press

Problem med inomhusluft har blivit allt vanligare och mögel uppges ofta vara orsaken för besvär som människor får. Ny forskning visar ändå att bakterier är ett större problem än mögel.

Exponering för mikrober förklarar åtminstone delvis sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna. Det här framgår i en ny publikation av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Allt fler får problem med hälsan då de vistas i fuktskadade byggnader. Man har länge försökt hitta exakt vilka mikrober, toxiner eller flyktiga organiska föreningar (VOC) som förklarar hälsoolägenheterna, men man har inte haft framgång inom forskningsområdet. Ingen enskild faktor förklarar de ökade symtomen som fuktskador orsakar.

"Viktigt att åtgärda betydande fuktskador och förebygga dem"

Speciellt många barn har fått problem i luftvägarna efter att ha vistats i fuktskadade skolbyggnader – och forskningen fokuserar på just det här.

Institutets forskning visar att bakterier i jämförelse med mögel har en starkare koppling till elevers symtom i luftvägarna i finländska fuktskadade skolor. Mögel eller deras toxiner förklarar inte hälsoproblemen – åtminstone inte lika väl som bakterier, trots att den kopplingen också är svag.

Fuktskador kan vara förknippade med många andra faktorer som påverkar exponeringen, såsom kemiska föreningar och dålig ventilation, visar forskningen.

"Sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna förklaras förutom av mikrober sannolikt av flera olika saker tillsammans. När vi andas luft exponeras vi alltid samtidigt för många olika föreningar. Olika riskfaktorer för symtom bör i fortsättningen undersökas i samma undersökningar och inte en förening åt gången.", säger Martin Täubel som är ledande forskare vid THL i ett pressmeddelande.

"Även om vi inte känner till exakt hur fuktskador orsakar hälsoolägenheter vet vi hur det lönar sig att agera: Det är viktigt att åtgärda betydande fuktskador och förebygga dem", tillägger han.

En man undersöker en ventil.
Bildtext Speciellt äldre byggnader kan ha problem med inomhusluften, men mikrober och mögel finns också i nyare byggnader.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Någon enkel lösning på problemet har Täubel inte eftersom det är ett komplicerat problem.

"Det finns fortfarande mycket att undersöka i sambandet mellan fuktskador och hälsa", säger han.

Institutet använde sig av en DNA-baserad undersökningsmetod för att utreda vilka mikrober som är vanligast å ena sidan i fuktskadade klassrum och å andra sidan i klassrum som inte hade fuktskador, och om de upptäckta mikroberna förklarar sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna.

Forskningen, som är en del av HITEA-projektet, genomfördes i 16 skolor i Finland och Nederländerna. Över 2 700 elever deltog i undersökningen.

Diskussion om artikeln