Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Studenttraditionerna vid ÅA lider av pandemin – Studentkårens ordförande: "Vi har tre årsklasser som inte har upplevt vappen på Vårdberget"

Halare på Pampas
Bildtext Studentföreningarna i Åbo är oroliga för hur framtiden kommer se ut om de inte får återgå till det normala snart.

Åbo Akademi har beslutat att undervisningen under första perioden kommer att ordnas delvis på distans och delvis på campus, men bara någon vecka innan gulisarna anländer är det fortfarande oklart hur studentföreningarna ska kunna ordna sin verksamhet på campus. Studentkåren gör sitt bästa för att föreningarna ska kunna fortsätta med sin verksamhet.  

Den 30 augusti påbörjar nya studerande sitt studieliv i Åbo. Det här blir den andra årskursen som inte kommer till ett livligt campus och vars studiehöst inte blir som tidigare år.

Under förra året avrådde Åbo Akademi studerande från att vistas på campus om det inte var absolut nödvändigt. Samtidigt begränsade man föreningarnas möjligheter att använda sina lokaler. Sedan dess har studentföreningarna lyst med sin frånvaro på campus.

En man står utanför Kåren i Åbo. Bilden taget snett nerifrån.
Bildtext Åbo Akademis styrelseordförande Joonas Karlsson.

Joonas Karlsson, styrelseordförande vid Åbo Akademis Studentkår, säger att även om de storslagna årsfesterna och traditionsenliga intagningarna är en viktig del av studielivet, är det begränsningarna i vardagen som påverkar mest.

Också William Törnqvist, sekreterare för Kemistklubben vid Åbo Akademi, säger att det har varit svårt att introducera föreningslivet för nya studerande på grund av pandemin.

- Vi har inte kunnat visa vad vi som förening går för, så det är svårt för nya studerande att få en bild av vad vi egentligen gör. Den gemenskap vi önskar att skulle finnas, speciellt bland nya studerande, finns inte på samma sätt som vanligt, säger Törnqvist.

Studentföreningarna ordnar i dag inte bara fester och gulisevenemang, utan är också en viktig länk mellan arbetslivet och studierna. De föreningar som Yle Åboland har talat med anordnar till exempel mässor där potentiella arbetsgivare kan presentera sig för studerande, och där studerande får möjligheten att knyta kontakter.

Evenemang viktiga för att locka funktionärer

Under det gångna året har föreningsverksamheten vid högskolorna begränsats till distansevenemang och intresset för att delta på evenemang på distans har sinat. Samtidigt är det genom att delta i evenemang som medlemmar blir intresserade av att ställa upp som funktionärer.

Matilda Mäkelä, ordförande för Merkantila Klubben vid Åbo Akademi, säger att det kan uppstå problem vid årsskiftet då nya styrelser och funktionärer ska väljas. 

- Ifjol hade vi inga problem att hitta en ny styrelse och nya funktionärer, eftersom de som sökte hade hunnit uppleva det normala studielivet. Nu har vi haft ett sådant här läge i ett och ett halvt år, så får vi se hur det blir då det är många som inte upplevt studielivet innan pandemin.

Också William Törnqvist oroar sig över hur det kan bli ifall läget fortsätter se ut så här.

- I värsta fall blir det ju svårt för oss att hitta intresserade till styrelse- och funktionärsposter vilket inte alls är bra, alla behövs ju. Om vi inte har funktionärer kan det hända att man måste kompromissa och dra ner på verksamheten, vilket vi inte vill göra.

William Törnqvist står framför nybyggda Aurum.
Bildtext Kemistklubben vid Åbo Akademis sekreterare William Törnqvist.

Joonas Karlsson känner igen problemet. Han säger att det är flera årskurser just nu som inte har fått uppleva centrala traditioner i studielivet. 

- Nu på hösten har vi tre årskurser som inte upplevt vappen på Vårdberget. Där kommer äldre studerande att ha en viktig roll inom föreningarna då de får berätta om traditionerna och hjälpa yngre studerande på vägen.

Törnqvist är en av de studerande som inte har fått fira valborg på Vårdberget, och han är orolig för vad som kan hända med studenttraditionerna om inte verksamheten kommer igång.  

- De kan ju helt och hållet försvinna, i värsta fall glöms de bort om ingen i styrelsen eller av funktionärerna har tagit del av evenemangen tidigare. Det skulle vara väldigt tråkigt eftersom jag har hört att just de traditionsenliga evenemangen har varit de roligaste, säger Törnqvist.

Kemistklubbens verksamhet har redan förändrats då de i höst flyttats från sina långvariga lokaler på Biskopsgatan till nya lokaler i Aurum.

Matilda Mäkelä står framför Asa-huset i Åbo.
Bildtext Merkantila klubbens styrelseordförande Matilda Mäkelä.

Vid Merkantila Klubben ligger fokus på att få in de nya studerandena så bra som möjligt, även om det kan vara svårare än vanligt att uppnå gemenskap just nu.

Mäkelä tror att distansundervisning har kommit för att stanna, och att det kommer att lämna avtryck på föreningslivet.

- Det blir spännande att se hur föreningsverksamheten och gemenskapen bland studerande kommer att se ut i framtiden.

Stora och välventilerade föreningslokaler kan användas dagtid av medlemmar

Förra våren var studentföreningarnas lokaler endast tillgängliga för styrelserna, och det är fortfarande oklart om också andra medlemmar kommer att få tillgång till dem under hösten. Stefan Willför, pro rektor vid Åbo Akademi, säger att det fortfarande finns saker att reda ut.

- Under period 1 kan föreningarna under dagtid använda de lokaler som är lämpliga med tanke på våra säkerhetsdirektiv och regler. Vi är ännu osäkra på hur vi ska göra med lokaler som är små eller har dålig ventilation. Jag har inte ännu alla detaljer.

Karlsson betonar att det viktigaste just nu är att studentföreningarna ska få komma tillbaka till campus för att de ska kunna berätta om sin verksamhet. Under veckorna innan studiestarten kommer Åbo Akademi tillsammans med studentkåren att ordna ett informationsmöte för studentföreningarna angående höstens verksamhet.