Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Entreprenörerna valda för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan – arbetena väntas vara klara 2024

Uppdaterad 19.08.2021 14:22.
Rälsbussen som går från Karis till Hangö.
Bildtext Eftersom banan inte har varit elektrifierad har persontrafiken mellan Hangö och Karis skötts med rälsbussar. Godstågen dras av diesellok.

Efter många årtionden av väntan är arbetet med att elektrifiera järnvägsbanan mellan Hangö och Hyvinge i gång. Arbetet med grundinstallationen inleds redan innan hösten på avsnittet Hangö-Karis.

År 2024 uppskattas arbetena med att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan på en 165 kilometer lång sträcka vara klara. Förutom själva bansträckan elektrifieras stickspåret till industrin i Gerknäs i Lojo och eventuellt hamnspåret i Lappvik i Hangö.

De här företagen gör jobbet

Planen för elektrifieringen godkändes i februari och nu har Trafikledsverket valt ut vilka företag som ska utföra arbetena.

Konkurrenssättningen gjordes som två olika helheter.

Företaget GRK Rail har valts till entreprenör för banavsnittet mellan Karis och Hangö. Just nu undersöks jordmånen på banavsnittet och arbetet med grundinstallationen inleds innan hösten.

Arbetet görs från Karis i riktning mot Hangö och alla arbeten väntas vara färdiga sommaren 2023.

Till banavsnittet Karis-Hyvinge har företaget Ratatek valts till elektrifieringsentreprenör. Arbetet inleds i år med planering och undersökningar av jordmånen.

Arbetena på det här avsnittet väntas vara klara 2024.

Enligt Trafikledsverket är de bolag som valts till entreprenörer erfarna experter inom byggandet av elektrifierade banor.

Visste du det här om Hangö-Hyvingebanan?

- Banan är 149 kilometer lång

- På banan mellan Karis och Hangö går person- och godstrafik och på avsnittet Karis-Hyvinge bara godstrafik

- År 2017 gjordes 100 000 persontrafiksresor mellan Karis och Hangö

- Samma år transporterades 1,4 miljoner ton gods på banan

- Det finns hela 78 plankorsningar på sträckan mellan Hangö och Hyvinge: 8 i Hangö, 16 i Raseborg, 13 i Lojo, 18 i Vichtis, 15 i Nurmijärvi och 8 i Hyvinge

Målet med elektrifieringen är att minska de skadliga utsläppen från trafiken och göra järnvägstransporterna billigare.

Under arbetets gång ska också säkerheten förbättras vid plankorsningarna som finns vid banan. Det handlar om att avlägsna plankorsningar eller förbättra säkerheten genom andra åtgärder.

Hela projektet väntas kosta totalt 62 miljoner euro, varav 16 miljoner går till förbättringen av plankorsningarna.

Du kan följa med projektet på Trafikledsverkets sajt.

Artikeln uppdaterades 19 augusti 2021 klockan 14.22, tidigare stod det felaktigt att banan skulle vara den sista i södra Finland som inte är elektrifierad.