Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt läsår men samma coronahuvudvärk för studerandeföreningarna: "Planeringen är lika oviss"

Sitz på torget i Vasa.
Bildtext Forna dagar kunde bjuda på en sitz på Vasa torg.

Snart inleds ett nytt studieår på högskolorna och coronan sätter än en gång käppar i hjulen. Visserligen öppnar vissa högskolor upp för närstudier, men vad gäller ordnandet av olika studentikosa evenemang råder stor osäkerhet.

Marie Lövholm är styrelseordförande för Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening på Åbo Akademi.

Lövholm säger att man följer med läget och tar dagen som den kommer.

– Man kan inte fundera så mycket på förhand.

Tror du att den andra vaccindosen öppnar upp läget senare på hösten?

– Man får ju hoppas. Men allt är så osäkert.

Marie Lövholm, styrelseordförande för Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening.
Bildtext Marie Lövholm, som representerar Finlands Svenska Lärarstuderande, tror att man kommer att ta det väldigt försiktigt med de evenemang som ordnas för studerande i höst.

Hur tänker du kring att ordna sitzar i det här läget?

– Nu skulle jag inte ordna sånt.

Gulisintagning i någon form

De nya studerande kommer om ett par veckor och gulisintagningen hör till de större evenemangen som går av stapeln rätt tidigt på hösten. Lövholm tror att den kommer att ordnas, i någon form.

– Men det kommer nog att behövas lite ändringar. Vi får avvakta och se.

Och mycket hinner hända på ett par veckor vad gäller smittor och restriktioner.

Viktigt att få träffas

Åbo Akademi öppnar upp för närstudier i rätt stor utsträckning nu till hösten.

Hur viktigt är det att få träffa sina studiekompisar rent fysiskt?

– Det är viktigt. Och ännu viktigare för nya studerande, för att komma in i gänget och få kompisar och trivas här i Vasa, säger Lövholm.

Det är inte lätt att fatta beslut om olika evenemangs vara eller icke vara.

– Det är alltid svårt. Men där är det bra att vi har en god kontakt med andra föreningar och med Åbo Akademis Studentkår. Vi följer alla samma riktlinjer.

Försiktighet i planerandet

Evelina Myntti är styrelseordförande på Studentföreningen Brobyggarna, som samlar studerande från olika högskolor.

– Nu när läget är lite sämre igen så är vi lite försiktiga med planerandet av evenemang. Vi hoppas kunna genomföra så mycket som möjligt men vi går enligt rekommendationer och restriktioner, säger Myntti.

Sitzar lär man inte ordna i det här läget.

– En utomhussitz är ju ett alternativ, men vi är nog väldigt försiktiga med vad vi slår fast.

Vaccineringen framskrider men restriktionerna styr

Två vaccindoser gör att situationen är annorlunda jämfört med ifjol höstas, men:

– Sist och slutligen är det ju restriktioner och rekommendationer som styr, precis som förra hösten. Så på det sättet är ju läget rätt likadant och planeringen lika oviss.

Det att vissa högskolor nu öppnar upp för mer närstudier är ytterst välkommet.

– Det är extremt viktigt. För många studerande är kompisarna som en familj. Det som har varit självklart under hela ens liv, att på ett naturligt sätt träffa människor dagligen, har försvunnit under coronatiden. Jag tror att det här påverkar ens psykiska välmående på många fler plan än vi vet om i dagsläget.

Precis som Marie Lövholm konstaterar Myntti att det är väldigt svåra beslut att fatta vad gäller olika evenemang.

– Man vill ju så gärna ordna evenemang för att studerande ska få uppleva allt det roliga under studietiden och utvecklas som person. Men när det kommer till kritan är det klart att smittorisken är det viktigaste. Vi måste jobba för att komma på alternativa lösningar för att hålla igång studielivet.

Är en sitz en privat sammankomst?

Men vad är det då egentligen som gäller för sitzar? Räknas de som offentliga tillställningar som berörs av Regionförvaltningsverkets begränsningar?

Det visar sig att svaret inte är glasklart.

– RFV:s jurister har konstaterat att det inte finns ett uttömmande svar på den frågan, för det hela beror på bland annat deltagarantalet. Utgångsläget är att en studerandeorganisations interna evenemang inte är en offentlig tillställning. Men om deltagarantalet är stort, säg hundratals, så ändras läget. Dessutom ska man notera att ett stort evenemang enligt lagen om sammankomster kan kräva en anmälan till polisen, och i såna fall ser vi det som en offentlig tillställning, säger Laura Blåfield, Regionförvaltningsöverläkare.

Tusen nya studerande på Vasa universitet – gulisarna delas in i grupper på 50

Vasa universitet öppnar också upp för närstudier, via en hybridmodell. Speciellt vad gäller första och andra årets studerande ämnar man ordna närstudier i mindre grupper.

Personalen jobbar i huvudsak på distans till slutet av augusti. Under resten av året ökar man på personalens närvaro på campus.

Kring tusen nya studerande inleder i höst sina studier på Vasa universitet. Dessa ska introduceras till universitetet och staden, det är i alla fall studentkårens målsättning.

– Allt som ordnas görs uppdelat. Om vi till exempel har ett evenemang där flera hundra personer deltar så ordnas det på olika ställen och med säkerhetsavstånd, säger Elmo Nikula, styrelseordförande på Vaasan yliopiston ylioppilaskunta.

Studenthalare på balkong i Vasa på vappen 2021.
Bildtext Som vanligt anländer många nya studerande till Vasa i höst och studentföreningarna har en viktig uppgift i att välkomna dem alla.

Nikula berättar vidare att man planerar dela upp gulnäbbarna i grupper på kring 50 personer. Tanken är att man ska hålla sig inom sin grupp under hela hösten, åtminstone vad gäller studie-evenemangen.

– Då om det sker exponeringar så är det enklare att begränsa, säger Nikula.

Bäst att vänta

Vad gäller ordnandet av sitzar säger Nikula att det kanske är bäst att vänta med dem tills läget har förbättrats.

– Det kommer många nya studerande, inte minst från Södra Finland, och risken är stor att smittan sprids. Kanske om man klarar av att ordna det utomhus med säkerhetsavstånd, men det bästa alternativet är väl nog att vänta tills läget är bättre.

Nikula hoppas givetvis att den andra vaccindosen ska förändra situationen.

– Vi hoppas att smittorna minskar. Och även om smittor konstateras så behöver det då inte betyda att virusläget är dåligt och att man behöver begränsa alla sammankomster.

Förra hösten spred sig coronaviruset bland studerande på Vasa universitet. Nikula vill tror att man är bättre förberedda den här gången.

– Förra sommaren var väldigt lugn och så exploderade det på hösten. Ingen kunde riktigt förvänta sig det. Jag tror att vi har lärt oss av det och nu är det också andra restriktioner än då.

Viktigt ordna säkra evenemang

Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund SAMOK säger i ett gemensamt pressmeddelande att studerande genom att ta ansvar på fritiden främjar en ökad närundervisning.

Man skriver att risken för att coronaviruset sprids i närundervisning är liten när bekämpningsåtgärderna iakttas. Däremot har det uppstått smittkedjor som börjat vid olika fritidsevenemang och i det rådande epidemiläget är risken för smitta stor om inte tillräckliga bekämpningsåtgärder vidtas vid evenemangen.

Vasa universitet.
Bildtext Vasa universitet öppnar i höst upp för mer närstudier än ifjol.

Vasa universitets rektor Jari Kuusisto påpekar att smittan förra hösten spred sig främst under fritiden.

– De studerande och universitetet är i samma båt. Om smittan sprids så stängs dörrarna. Nu har man försökt förmedla informationen till de studerande att deras beteende avgör rätt långt om det blir närstudier eller inte. Den andra nyckeln är att få vaccinationerna att gå så snabbt som möjligt, säger Kuusisto.