Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skärgården lockar allt fler coronaturister och boende – nu ska stödformerna och skärgårdslagen moderniseras

Från 2021
Uppdaterad 19.08.2021 11:10.
Borstö med röda båthus intill förbindelsebåtsbryggan.
Bildtext Borstö är en av öarna i Nagu södra skärgård som har stor nytta av skärgårdens förbindelsebåtstrafik.
Bild: Bengt Östling/Yle

Nu har SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson för första gången i sitt liv besökt Nagu. Det avslöjade hon i samband med svenska riksdagsgruppens sommarmöte. Den åboländska riksdagsledamoten Sandra Bergqvist är värd. Hon talar varmt för en reform av skärgårdspolitiken. Just nu är skärgården rykande varm tack vare coronaturisterna.

När svenska riksdagsgruppen möts i Nagu, står skärgårdspolitiken högt på agendan. Det säger SFP:s åboländska riksdagsledamot Sandra Bergqvist, själv bosatt i Nagu.

Hon är också ordförande för den statliga Skärgårdsdelegationen.

Coronapandemin har fört med sig flera tillfälliga turister, men också sommarboende som har förlängt sitt boende i skärgårdskommunerna. Det avslöjar nya behov i kommunikationerna.

Uppdatering för 40-årig lag

I år fyller skärgårdslagen 40 år. Det är dags för en modernisering.

– Det är roligt att skärgårdslagen fyller 40 år. Den har funnits länge, utan att alla ens har känt till den, säger den åboländska riksdagsledamoten Sandra Bergqvist.

Hon hoppas att man nu inser behovet av en uppdatering. Väldigt mycket har hänt i samhället under de fyra årtionden som lagen har funnits.

– Jag hoppas det är det fokus vi nu kan ha, att vi kan uppdatera lagen så att den stöder också framtidens skärgård.

Sandra Bergqvist i regnrock, i småbåtshamnen i Nagu.
Bildtext Sandra Bergqvist är åboländsk SFP-riksdagsledamot sedan år 2019.
Bild: Bengt Östling/Yle

Det handlar om ett långsiktigt projekt. En reform av Skärgårdslagen finns inte med i regeringsprogrammet. Nu kan man på sin höjd planera reformen och utreda vad som måste skrivas om, både i skärgårdslagen och annan lagstiftning.

Sen kommer frågan upp i regeringsförhandlingarna. Om SFP sitter med i den regeringen går ärendet vidare, lovar Sandra Bergqvist.

Fast befolkning behöver extra

Skärgårdslagen ansågs mycket viktigt när den kom till 1981. Lagens syfte var - och är - att bevara den fasta befolkningen i skärgården.

Det ska skapas tillräckliga möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice. Dessutom ska skärgårdens landskapsbild och natur skyddas för miljöskador.

Skärgårdens särförhållanden ska ses som en omständighet som ökar behovet av stöd. En smidig och avgiftsfri, eller åtminstone skäligt prissatt trafik och transportservice ska finnas - också till sjöss. Avståndet till specialservicen ska inte vara oskäligt långt.

Bilkö till Nagu-färjan, arbetsmaskin i motsatta körfältet.
Bildtext Kommunikationerna är ett ständigt problem i skärgården. Här färjpasset Pargas-Nagu.
Bild: Bengt Östling/Yle

En lag som också staten har brutit emot

I själva verket kan staten kritiseras för att ha brutit mot en av de centrala paragraferna i skärgårdslagen.

I lagen heter det att staten i egenskap av arbetsgivare bör sträva efter att bevara statliga arbetsuppgifter i skärgården, eller åtminstone konsultera skärgårdsdelegationen ifall man vill minska antalet arbetsplatser i en skärgårdsregion.

Den principen har man brutit mot på många plan, konstaterar Sandra Bergqvist.

– Ett faktum är att skatteförvaltningen har tagit bort arbetsplatser härifrån. Det har också polisen, Folkpensionsanstalten, säkert också gränsbevakningen och sjöbevakningen. 

Just nu oroar sig Sandra Bergqvist för just sjöbevakningen. Det pågår diskussioner om Hitis sjöbevakningsstation. Investeringen i nya gränsbevakningsfartyg kan påverka den operativa verksamheten och bemanningen på stationerna i skärgården.

Ett förslag är att avstå från de fysiska utrymmena i Hitis. Det ser Sandra Bergqvist som en nedmontering av en trygghetsfaktor i skärgården.

"Det lyser i stugor man inte visste fanns"

Inom SFP gläder man sig över den ökade mängden turister och fritidsboende, som coronapandemin har fört med sig.

– Det är en jättebra sak. Det märker man ute i skärgården, inte bara under sommaren utan också på vintern, säger Sandra Bergqvist. Det lyser i fönster på stugor som man inte ens visste att fanns.

Därför är det nu viktigt att lyfta fram behovet av fungerande kommunikationer och nätförbindelser. De är inte tillräckliga på alla håll i skärgården, enligt Sandra Bergqvist.

SFP:s riksdagsgrupp möter Nagubor.
Bildtext Svenska riksdagsruppen, bland annat Anna-Maja Henriksson, Anders Adlercreutz, Eva Biaudet och Sandra Bergqvist, träffade Nagubor på onsdag kväll
Bild: Bengt Östling/Yle

Nagu-premiär för partiordföranden

Partiordförande Anna-Maja Henriksson avslöjade vid en träff med Naguborna på onsdag kväll att hon inte har besökt Nagu tidigare. 

– Men här är just så idylliskt jag hade väntat mig, levande skärgård när det är som bäst, enligt Anna-Maja Henriksson.

SFP har gott rykte om sig att fixa fram pengar för till exempel just kommunikationer i skärgården. Flera broar ska byggas om längs Skärgårdsvägen - det finns närmare 200 miljoner euro reserverat i statsbudgeten. Men mer behövs.

Trafikönskemål måste upprepas

Naguborna hade många önskemål om fler vägar och snabbare förbindelser till motorvägen mellan Åbo och Helsingfors.

Man önskade också fler cykelvägar. Coronaturismen avslöjar en stor brist på cykelvägar längs skärgårdens ringväg, som lockar alltfler cykelturister.

– Det gäller att ständigt påminna om behovet av mer pengar för vägbyggena, enades både Nagubor och SFP-politiker under det korta mötet med allmänheten.

Det ska också finnas pengar för cykelturismen i ett regeringsprogram. Cykelvägar ger verkligen en mångdubbel vinst, konstaterade den cyklande SFP-ministern Thomas Blomqvist.

– Ur statsmaktens synvinkel ger cykelvägarna tre-fyradubbla win win-situationer. Cyklandet ger en bättre folkhälsa, är bättre för klimatet, ökar inrikesturismen samt förbättrar ekonomin och trafiksäkerheten, sa Thomas Blomqvist. 

Coronaturister ger krav på modernisering i skärgården

4:43