Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sparkrav oroar polisen i sydvästra Finland – kan leda till ökad otrygghet då det förebyggande arbetet blir lidande

Från 2021
Uppdaterad 19.08.2021 12:33.
Risto Lammi
Bildtext Arkivbild. Enligt polischef Risto Lammi finns det en risk att resursbristen inom polisen kan leda till en ökad otrygghet i samhället.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Polisens budget har ett underskott på cirka 35 miljoner euro för 2022 jämfört med tidigare år. Konkret skulle det här betyda att antalet poliser minskar med 450 i hela landet. Det är ännu oklart hur många poliser som skulle beröras av nedskärningarna inom polisen i sydvästra Finlands område.

Det här framkom under det info som Polisinrättningen i Sydvästra Finland ordnade på torsdagsförmiddagen.

Polisen oroar sig över vilka följder resurbristen eventuellt kan ha för säkerheten i landet.

- Jag vill inte måla upp hotbilder, men det är oundvikligt att polisens arbete påverkas negativt om det blir sådana här resursbrister, säger polischef Risto Lammi.

Rent konkret skulle resursbristerna synas på flera olika områden inom polisens arbete. Bland annat skulle polisens närvaro och synlighet i stadsbilden minska och det skulle ta längre tid att behandla olika polisärenden- och utredningar. Också trafikövervakningen på land och till sjöss skulle påverkas negativt.

Nuori kävelee
Bildtext Arkivbild. Polisen är rädd för att resursbrister kan leda till ökad marginalisering bland unga.
Bild: Katja Halinen / Yle

I hela Finland finns det runt 400 målpersoner för kontraterrorism, det handlar alltså till exempel om anhängare av terrororganisationer, och som bedöms utgöra ett hot mot landets säkerhet, oberoende av bakomliggande ideologi. Av dessa finns cirka 10 procent, eller 40 stycken, inom polisens bevakningsområde i Sydvästra Finland.

Resursbrister inom polisen riskerar att leda till att den förebyggande verksamheten blir lidande. Det här i sin tur kan leda till marginalisering av exempelvis unga, och att attityden till polisens auktoritet försämras. Då polisens förmåga att rycka ut i nödsituationer försvagas, och det blir svårare för polisen att lösa brott, kan det här göra att tilltron till polisen minskar.

- Bara för att polisens resurser minskar betyder det såklart inte att uppdragen blir färre, påpekar biträdande polischef Maria Hoikkala under infot.

Ännu oklart hur det blir

Under ett år görs cirka 50 000 polisanmälningar vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Det här innebär en polisanmälan ungefär var tionde minut.

Under infot lyftes också frågan om hur det ska gå för by- och skärgårdspolisernas verksamhet i exempelvis Pargas och Kimitoön. Kommer deras verksamhet att fortsätta om det skärs ner i resurserna?

Enligt Maria Hoikkala har pilotprojektet med skärgårdspoliserna fungerat bra och överlag varit en positiv erfarenhet.

- Vi gör en bedömning över fortsättningen efter sommaren, men om det bara är möjligt tror jag nog vi fortsätter med det, säger Hoikkala.

Diskussion om artikeln