Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inte bara ett nytt fullmäktige utan också stora förändringar inför vårdreformen – nu drar Borgås politikhöst igång

Från 2021
Uppdaterad 24.08.2021 11:12.
En kvinna.
Bildtext Hanna Lönnfors (SFP) är ny ordförande för bildningsnämnden i Borgå.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

En ny mandatperiod har inletts inom Borgåpolitiken. Den närmsta framtiden kommer kräva samarbete över partigränser och ett helt nytt sätt att strukturera staden. Vårdreformen står för dörren samtidigt som coronapandemin fortfarande genomsyrar en stor del av politiken.

Måndagen den 16 augusti samlades Borgås nya stadsfullmäktige för första gången. Då klubbades ordförandeposter igenom.

Mikaela Nylander (SFP) valdes om till stadsfullmäktiges ordförande. Jorma Wiitakorpi (Saml) är ny ordförande för stadsstyrelsen. Han är inte bara ny där utan också i fullmäktige. I år var första gången han kandiderade i ett kommunalval.

Wiitakorpi har alltså ingen tidigare erfarenhet inom politiken men nog inom affärsvärlden.

– Jag har varit styrelseordförande i alla nordiska länder, i Storbritannien, Polen, Tyskland, Australien, USA, Kina och Ryssland, nämner han.

Wiitakorpi medger att det finns mycket han behöver lära sig men säkert också sådant han är van vid.

– I styrelser handlar det alltid om ärenden där du måste samarbeta med människor. Samtidigt måste du förstå att ingen kan göra allt själv.

Han har tilltro till den nya stadsstyrelsen men vill också ha en förändring inom Borgåpolitiken.

– Nu står vi inför en situation där vi behöver ta snabbare beslut och förbereda mer konkreta ärenden. Där tror jag det är bra att ha någon som kommer utifrån, som har erfarenhet av strukturarbete inom affärslivet och olika föreningar.

Två nya nämndordföranden

Nämndordföranden valdes också under Borgåfullmäktiges första möte.

SDP:aren Jenna Perokorpi valdes till ny ordförande för social- och hälsovårdsnämnden. SFP innehar nu fyra nämndordförandeposter.

Hilding Mattsson (SFP) är ordförande för valnämnden för stadsfullmäktiges proportionella val, Kristel Pynnönen (SFP) för stadsutvecklingsnämnden, Elin Andersson (SFP) för byggnads- och miljönämnden och Hanna Lönnfors (SFP) för bildningsnämnden. Av de fyra är Andersson och Lönnfors nya på sina poster.

– Det är en stor ära att få sitta som ordförande. Det här var en dröm som fanns i bakhuvudet och det känns bra att få börja jobba med det nu, säger Lönnfors.

Anledningen till att hon valdes till bildningsnämndens ordförande, tror Lönnfors, kan ha att göra med att hon själv är lärare. Hon satt också förra mandatperioden som medlem i nämnden.

– Under de fyra senaste åren har jag visat att jag villa jobba för de här sakerna. Jag har erfarenhet inom småbarnsfostran, kultur och föreningsliv. Jag hoppas att den kunskapen och insynen bär frukt.

Vårdreformen en av de viktigaste frågorna

Snart drar ändå allvaret igång. Förutom de årliga budgetförhandlingarna har fullmäktige nu också en strategiplan att uppdatera.

– Frågan om en ny strategi är något jag redan tagit upp med Mikaela Nylander. Vi håller båda med om att strategin måste uppdateras, säger Wiitakorpi.

En man med en kaffemugg sitter nära havet.
Bildtext Jorma Viitakorpi (Saml) är ny ordförande för stadsstyrelsen i Borgå.

Förutom en ny strategi innebär det nya fullmäktige också lite extra spänning. Det finns nya förtroendevalda, nya medlemmar i nämnderna och det uppstår nya grupperingar.

– Mycket kommer handla om coronapandemin och att ta hand om invånarna i de här tiderna. Samtidigt vet vi att det kommer bli en stor strukturförändring i och med social- och hälsovårdsreformen och allt vad den medför, säger Lönnfors.

I och med vårdreformen, som planeras träda i kraft från och med 2023, kommer en hel del av kommunernas uppgifter gå över till välfärdsområden. Det kräver stora förändringar för Borgå stad.

– Det kräver ett helt nytt sätt att strukturera staden. Ekonomiskt måste vi klara av att förverkliga allt inom bildningen och stadsutvecklingen med den ekonomi som blir kvar.

Samtidigt innebär reformen nya insikter för kommunerna.

– Till exempel måste vi se till att ta hand om invånarna innan de är sjuka.

Det här kräver å sin sida ett starkt samarbete mellan de politiska grupperna.

– Det tror jag nog ska gå bra – men självklart kräver det också kompromisser. Ingen ska få igenom allt men alla ska få igenom det viktigaste.

Borgå behöver bli mer attraktivt för invånare

Wiitakorpi håller med Lönnfors om att vårdreformen blir en viktig fråga. En annan viktig fråga är Borgås dragningskraft för såväl befintliga som nya invånare.

– Det här måste både fullmäktige och styrelsen fundera noggrant på, inte diskutera saken bara en gång utan tre–fyra gånger innan vi fattar beslut. Några beslut kommer vi ändå behöva fatta innan utgången av det här året, säger Wiitakorpi.

Varför är Borgås dragningskraft då så viktig just nu?

– Många Borgåbor jag talat med anser att tillväxten stannat upp under de fem–tio senaste åren. Tillväxt är nödvändig för att en stad ska utvecklas. Annars börjar den krympa.

Wiitakorpi tror Borgå har alla möjligheter att tackla den här utmaningen. Det kräver ändå djärva beslut.

– Vi måste aktivare fundera på hur vi får mer folk till centrum, hur vi får igång byggandet på våra strategiska tomter och vilka som är de viktigaste ärendena inom näringslivspolitiken.

Rädsla för att nedskärningar drabbar barn och unga

Bildningen är ett av de få ansvarsområden som blir kvar inom kommunerna efter vårdreformen. Samtidigt är den en stor sektor som ofta faller offer för nedskärningar.

– Måste staden spara blir det väldigt ofta på bildningens bekostnad. Vi får ändå inte ta till åtgärder som försämrar barn och ungas välmående, för det kommer kosta oss mer i framtiden, säger Lönnfors.

Även pandemin har gått hårt åt barn och unga.

– Vi måste fundera på skolverksamheten, specialresurser till skolorna och hur vi får igång hobbyverksamheten igen – kartlägga behoven så vi tar hand om alla invånare på bästa möjliga sätt.

Utöver det dominerar också redan påbörjade investeringar bildningssektorn under den närmsta framtiden.

– De ska föras i mål under den här mandatperioden. Kultur och idrott hör ju också under bildningsnämnden och där har vi till exempel idrottsprojektet i Kokon som vi måste fortsätta med.

24.8.2021 klockan 11.11: Artikeln redigerades: Förutom Lönnfors är också Andersson ny på sin ordförandepost.

Inte bara ett nytt fullmäktige utan också stora förändringar inför vårdreformen – nu drar Borgås politikhöst igång

5:41

Diskussion om artikeln