Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Forsområdet vid Junkarsborg i Svartå har restaurerats för att passa flodpärlmusslor och laxfisk

Från 2021
En grävmaskin arbetar i en å.
Bildtext Innan restaureringen inleddes fördes två levande flodpärlmusslor som hittades på området i säkerhet.
Bild: LUVY / Joonas Tammivuori

Levnadsmiljön för flodpärlmusslan har förbättrats i Svartån vid Junkarsborg. I höst planteras musselyngel ut på platsen.

Åtgärderna för att hjälpa den utrotningshotade flodpärlmusslan i Svartån fortsätter. Nu har föreningen Västra Nylands vatten och miljö, LUVY, förverkligat en forsrestaurering vid Junkarsborg i Svartå.

Musslan har problem med att föröka sig och överleva i Svartån. I området vid Junkarsborg lever en av åns tre kända kvarvarande förekomster av flodpärlmussla.

I år hittades bara två levande musslor i området, som flyttades i säkerhet under restaureringen.

Det restaurerade området lämpar sig nu bättre för musslorna och som pricken över i:et kommer det också fungerade bättre än tidigare som förökningsområde för laxfisk.

Historisk plats

I Junkarsborg ligger en jordvallsfästning från 1300-talet. Fästningen har ursprungligen byggts på en udde i Svartån, där det rann en strid fors på östra sidan. Det enda som finns kvar av det gamla forsområdet i dag är ett cirka hundra meter långt strömområde.

Under restaureringen som gjordes förra veckan försökte man återställa de nedre delarna av strömområdet till att bättre lämpa sig för flodpärlmusslor och laxfiskyngel. Bottnen fick sten och grus i olika storlekar så att musslorna kan gräva ned sig och fiskynglen kan hitta skydd.

Senare i höst ska tvååriga flodpärlmusselyngel planteras ut i Junkarsborg. Ynglen är avkommor till vuxna flodpärlmusslor som samlats in i Åminnefors och som fötts i Konnevesi forskningsstation i Jyväskylä.

Framtiden för Finlands sydligaste population av flodpärlmusslor ser nu betydligt ljusare ut än för fem år sedan då projektet med att rädda flodpärlmusslan inleddes, säger Juha-Pekka Vähä, projektchef vid LUVY.

”En ny generation flodpärlmusslor, den första sedan 1950-talet, håller på att växa upp. Framtiden utvisar hur vi lyckats”, säger han.

Källa: Pressmeddelande från Västra Nylands vatten och miljö.