Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kårkulla höjer sina priser - västnyländska kommuner reser ragg

Från 2021
människor kring kamera i studioutrymme
Bildtext Kårkulla erbjuder handikappservice för personer med utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning. Fix-tv är Kårkullas webbproduktion med redaktion i Ekenäs.
Bild: Yle / Monica Slotte

Raseborg, Sjundeå och Ingå är fortsättningsvis kritiska till Kårkulla samkommuns ekonomiplan. Kommunerna har redan i flera års tid framfört kritik mot samkommunens ekonomi och bristen på genomskinlighet.

De tre kommunerna har tagit fasta på samma detaljer i sina utlåtanden.

Kårkulla har aviserat att betalningsandelarna nästa år höjs med 3,5 miljoner euro vilket innebär en höjning på 6,2 procent i medeltal. För Raseborgs del är höjningen 4,8 procent.

Kårkullas styrelse beslutade i slutet av maj att prishöjningen är 3,5 procent.

En av motiveringarna från Kårkullas sida är att staten inte har ersatt samkommunen för extra kostnader och inkomstförluster som coronapandemin har orsakat.

Raseborg, Sjundeå och Ingå begär att Kårkulla ändrar sin budget så att prishöjningen motsvarar den allmänna löneförhöjningen på två procent.

"Kårkulla försvårar ägarkommunernas ekonomi ytterligare med den förhöjning man nu planerar i budgeten" sägs det i kommunernas utlåtanden.

Kommunerna vill se en långsiktig ekonomiplan

De tre västnyländska kommunerna efterlyser också en mera långsiktig ekonomiplan. Nu har medlemskommunerna endast fått ett budgetförslag för år 2022, men ingen ekonomiplan för åren 2023-2024.

De tre kommunerna betonar också vikten av att lönenivåerna vid Kårkulla följer de kommunala lönerna så att det inte blir en ohälsosam tävlan om personal med förhöjda löner då det nya välfärdsområdet inleder sin verksamhet år 2023.

Raseborgs stad efterlyser dessutom en effektiveringsplan som utlovades redan år 2020.

Utlåtanderunda i kommunerna

Kårkullas ekonomiplan är ute på utlåtanderunda i kommunerna. Medlemskommunernas utlåtanden ska beaktas i Kårkullas slutliga budget som samkommunens fullmäktige ska godkänna i mitten av oktober.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt stadens utlåtande. Eftersom Ingås socialservice lyder under Sjundeå så har Sjundeå grundtrygghetsnämnd godkänt ett utlåtande för båda kommunernas del.

Diskussion om artikeln