Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unicefs rapport: En miljard barn är i fara till följd av klimatkrisen

Från 2021
Uppdaterad 20.08.2021 07:17.
En grupp barn i ökenmiljö.
Bildtext Barn i Tchad är de mest utsatta för klimatfaror, enligt undersökningen.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Klimatkrisen försätter en miljard barn i fara, visar en undersökning gjord av FN:s barnorganisation Unicef. De utgör nästan hälften av världens barn.

I undersökningen rangordnar Unicef drygt 160 av världens länder enligt de faror som barnen utsätts för på grund av klimatförändringen och de miljöproblem och extrema förhållanden den ger upphov till.

Jämförelsen beaktar också hur väl viktiga funktioner som vattenförsörjning och avloppssystem kan skydda barn från farorna.

Enligt rangordningen finns de mest utsatta barnen i Centralafrikanska republiken, Tchad och Nigeria.

33 länder bedöms ha höga klimatrisker för barn

Sammanlagt 33 länder bedöms ha mycket höga klimatrisker för att barn. De här 33 länderna står emellertid för bara nio procent av det totala utsläppet av växthusgaser.

Farorna barnen utsätts för handlar bland annat om luftförorening, dålig vattenkvalitet, värmeböljor, översvämningar och andra oväder.

Finland hör till de länder där barnen är tryggast och ligger på plats 159 av 164.

Så vill Unicef skydda barnen

Unicef listar några åtgärder som världens länder borde ta till för att skydda barn och unga från klimatförändringens följder.

För det första borde länderna investera i att anpassa vattenförsörjning, avloppssystem, hälsovård och andra viktiga funktioner till klimatförändringarna. För det andra borde länderna minska på sina koldioxidutsläpp.

Vidare vill Unicef att barn får undervisning i klimatfrågor och att unga tas med i förhandlingarna om klimatpolitiken.

Dessutom borde länderna se till att återhämtningen från coronapandemin sker på ett miljövänligt sätt.

Källor: Unicef, STT