Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

“Han är en högljudd pratmakare som saknar muskler” – Stalin hatade Trotskij innerligt, den 21 augusti 1940 såg han till att Trotskij fick en ishacka i bakhuvudet

Från 2021
Uppdaterad 21.08.2021 16:51.
Bildcollage av Trotskij och Stalin
Bild: Trotskij Bundesarchiv / Stalin U.S. Signal Corps

Mordet på en av den ryska revolutionens lyskraftigaste ledare, Lev Trotskij, är ett av nittonhundratalets mest betydelsefulla politiska mord. Josef Stalin, Trotskijs jämnårige revolutionskamrat erkände aldrig att han beställt mordet, men han hade hatat och förföljt Trotskij i många år och förlänade mördaren Leninorden. Nu på Trotskijs dödsdag 21.8 publiceras på Arenan en krimpodd om det dramatiska mordet, om historien bakom det och om hur världen förändrades. 

Mordet på Trotskij 1/3: Två världar kolliderar

30:57

En vacker augustikväll, när Lev Trotskij matar kaninerna på sin gård i Mexico City, får han oväntat besök. Det är dagen då Stalins säkerhetstjänst, efter flera år av förföljelse, till slut kommer ikapp honom. 

Priset Trotskij och hans familj fått betala för kampen mot Sovjets envåldshärskare har varit enormt: alla hans barn har fått sätta livet till och hans följeslagare i Sovjet har gått ett grymt öde till mötes i fånglägren i Sibirien. 

 

Stalinmarsch i Dresden 1953
Bildtext Stalinmarsch i Dresden 1953
Bild: Bundesarchiv, Höhne, Erich Pohl, Erich CC-BY-SA 3.0

I åratal lyckades Lev Trotskij utmana det sovjetiska maktmaskineriet genom att med Stalins agenter hack i häl fly från land till land. Och när Trotskij till slut brutalt mördas i sitt hem i Mexico City, blir han själv ett av de otaliga offer den ryska revolutionen skördat.

Den 21 augusti 1940 på sin gård i Mexico City, får han oväntat besök av kamrat Jacson, som nyligen anslutit sig till Trotskijs supportrar. Det Trotskij inte vet, är att Jacson i själva verket är en agent utsänd av den Sovjetiska underrättelsetjänsten.  Under sin rock bär bergsbestigaren Jacson, eller Ramón Mercader som han egentligen heter, en ishacka

Ishackan som Ramon Mercader mördare Trotskij med
Bildtext Ishackan som "Jacson" mördade Trotskij med finns bevarad på International Spy Museum i Washington.
Bild: International Spy Museum

Den ena skuttar genom sädesfälten, den andra blir misshandlad

Lev Trotskij föds år 1879. Det är två månader före hans blivande ärkerival Stalin kommer till världen. Då heter Trotskij ännu Leiba Bronstein. Stalin, å sin sida, har av sina föräldrar fått namnet Josif Dzjugasjvili. 

Det här är en tid då missnöjet mot staten är uppenbart i Ryssland: Det är inte länge sedan tsaren utsatts för ett dynamitattentat. Än så länge är ingen revolutionär grupp ändå tillräckligt stark för att på allvar utmana staten. Det kommer att dröja till revolutionen år 1917 då situationen blir ohållbar och tsardömet kollapsar.  

Trotskij och Stalin har en sak gemensam. De är båda klipska och klarar sig bra i skolan. Men i övrigt är de varandras motpoler. 

Lev 9 år
Bildtext Leiba 9 år
Bild: Public Domain

Bronstein växer upp i en judisk lägre medelklassfamilj på stäppen i Ukraina. Långt senare, under sin exil i Mexiko, kommer öknen där att påminna honom om frihetskänslan han som barn upplevde ute på de ändlösa slätterna. Dzjugasjvili, å sin sida, genomlider en våldsam barndom präglad av fattigdom. 

Trotskij och Stalin som barn
Bildtext Bronstein 18 år, Dzjugasjvili 16 år
Bild: Public Domain

Medan Bronstein minns sin barndom som materiellt relativt anspråkslös, men ändå präglad av närhet och framtidsutsikter, har Dzjugasjvili det värre. Josif Dzjugasjvilis far är fattig och alkoholiserad. Han misshandlar både sin hustru och det enda överlevande barnet i familjen. 

När Trotskij springer bland sädesfälten och lär sig rida, trängs familjen Dzjugasjvili i en primitiv liten bostad i staden Gori i Georgien.  Medan Trotskij har tid att läsa skönlitteratur och leka med sina syskon, får Stalin snabbt lära sig att bli aggressiv och våldsam för att försvara sig på gatan. 

De här tidiga erfarenheterna sätter sin prägel på dem. Stalin är livet ut en gatukämpe som dragits till socialismen på grund av klasshatet han känner. Trotskij, däremot, utvecklas till en kritisk teoretiker. Han är van att få uppmärksamhet och beröm hemma. Hans självförtroende kommer i framtiden att kännas outhärdligt för många, inte minst Stalin. 

Trotskij 26 år, Stalin 24 år
Bildtext Trotskij 26 år, Stalin 24 år
Bild: Public Domain

För Trotskij blir det också naturligt att känna sig bekväm i sällskap av demokrater och liberaler, något som är otänkbart för Stalin. Det är det självförtroendet som både kommer att driva Trotskij till toppen, men som också kommer att fälla honom.

Stalin profilerar sig tidigt som en anspråkslös folkets man, redo att göra de tråkigaste administrativa uppgifterna, samtidigt som den självupptagne Trotskij skiner i offentligheten. 

 Stalins beteende får så gott som alla de andra ledande bolsjevikerna att kolossalt underskatta honom. Ingen av dem kan ana att Stalin inom några årtionden kommer att beordra avrättningarna av dem själva, eller att han kommer att ta absolut kontroll över partimaskineriet och statsapparaten. Det är bara Lenin som senare, bokstavligen på sin dödsbädd, inser vilket kolossalt misstag det varit att låta Stalin bli partiets generalsekreterare.  Men då är det redan för sent.

Lenin och Stalin i Gorki 1922
Bildtext Lenin och Stalin i Gorki 1922
Bild: Maria Iljitjna Uljanova

Han är bra på att tala, men han är till ingen nytta

Trotskijs och Stalins vägar korsar varandra bara två gånger på vägen mot de stora händelserna 1917. Och redan första gången de träffas, hyser Stalin ett instinktivt hat mot Trotskij. 

Träffen äger rum år 1913 i Wien, där Trotskij bor med sin familj i exil. Dit har han tagit sig efter förvisningar i Sibirien och en sejour i London, där han blivit bekant med Lenin. Stalin, som också tillbringat tid i fångenskap och förvisning, har däremot kämpat för revolutionen i Kaukasien. 

Lenin och Trotskij
Bildtext Lenin och Trotskij
Bild: Public Domain

När det träffas av en händelse hos en gemensam bekant, är Trotskij en stor stjärna i de revolutionära kretsarna. Han har spelat en prominent roll i 1906-års misslyckade uppror, och ibland överskuggat självaste Lenin genom sina artiklar och tal som både väcker beundran och avsky. Stalin är mer okänd och har en mindre glamorös aura än Trotskij. 

Lev Trotskij
Bild: Public Domain

Trotskij minns senare hur han, medan han är i färd med att dricka te med en kamrat i dennes arbetsrum, presenteras för en man med gula ögon och ett uttryck av vresig fientlighet i ansiktet. Det är kaukasen Dzjugasjvili, medlem av bolsjevikernas centralkommitté, som kommer in. När de presenteras för varandra grymtar Djugashvili fram en knappt hörbar hälsning, fyller på sitt tomma teglas från samovaren, och går hastigt ut. 

Stalin var inte kommunikativ, ofta trumpen och ointresserad av att uppföra sig hövligt

Natalja Sedova

 Trotskij blir förbryllad över det fientliga uttrycket i mannens ansikte. Han vet inte att Dzjugasjvili för ett antal år sedan deltagit i en kongress i London och hört Trotskij kritisera de av Lenin ledda bolsjevikerna som Stalin också tillhör. 

Trotskij 1906
Bildtext Trotskij 1906
Bild: Public Domein

Stalin har föraktfullt efter kongressen rapporterat att Trotskij är bra på att tala, men att det han säger inte är till hjälp för att i praktiken genomföra revolution. Den unga Dzjugasjvili tänker redan då att Trotskij är en farlig opportunist.

Trotskij vet heller inte att den relativt okände Dzjugasjvili för bara två veckor sedan i bolsjevikernas partiorgan Socialdemokraten skrivit att Trotskij inte kan betraktas som annat än en ”högljudd pratmakare som saknar muskler”.  Artikeln är undertecknad med signaturen Stalin – det är första gången Dzjugasjvili kallar sig så i offentligheten. 

Trotskij håller tal på ett bepansrat tåg 1920
Bildtext Trotskij håller tal 1920

Trotskij rycker på axlarna efter incidenten. Varför skulle den store agitatorn Trotskij låta sig avledas av en person som främst verkar vara en något simpel, oborstad lantis. Det är en attityd som kommer att prägla hans förhållningssätt till sin fiende ända tills Stalin, många år senare, vänder partiets centralkommitté mot Trotskij, och utvisar honom och hans fru Natalja Sedova från Sovjetunionen. 

Boljevikernas partimöte 25.12.1927
Bildtext Jag röstar i alla fall på Stalin! Vi röstar alla på Stalin!
Bild: Samsonov

Den långa vägen till Mexiko

När Stalin utvisar Trotskij är han ännu inte tillräckligt stark för att ta livet av sin rival. Trotskij har fortfarande en stark följarskara som utgör den mest betydande oppositionen mot Stalin i Sovjet. 

Men när Trotskij väl är ute ur landet, marginaliseras trotskijsterna allt mera. Medan Trotskij under de följande åren lever som flykting i Centralasien, Frankrike och Norge, förföljs oliktänkarna hänsynslöst. Samtidigt stöder de flesta kommunistpartier i väst Stalin, vilket ytterligare marginaliserar Trotskij. 

Trotskij får också fiender bland de som kritiserar den växande totalitarismen i Sovjet, eftersom han vägrar fördöma Sovjet och den revolution som varit startskottet på den väg mot totalitarism som bolsjevikerna startat. Trotskij har själv varit med och slagit ner uppror mot dem som kräver mer demokrati och han har stött principen om att förbjuda oppositionella partier. 

Boljevikernas propagandaposter från 1918 där Trotskij slaktar den kontrarevolutionära draken
Bildtext Ännu 1918 gick det bra. Här slaktar Trotskij den kontrarevolutionära draken på en boljevistisk propagandaposter.
Bild: Viktor Deni
Polsk poster från 1920 som kritiserar de blodiga boljevikerna ur E Fuchs: Die Juden in der Karikatur, Albert Langen Verlag1921
Bildtext Men redan 1920 började kritiken växa. Här en polsk poster från 1920 som kritiserar den blodiga Trotskij. Ur E Fuchs: Die Juden in der Karikatur
Bild: Albert Langen Verlag, München 1921, tecknare Skabowski

Trotskij följer Lenin i att en revolution måste ledas av ett avantgarde som genomför proletariatets vilja på vägen mot socialism. Bland annat det gör att demokrater inte sympatiserar med honom. Samtidigt är det ett faktum att Stalin har makten och de stater som vill samarbeta med Sovjet vill inte ha samröre med Trotskij.

Belarussisk poster från 1918 eller 1919 där bland annat Lenin och Trotskij offrar Ryssland åt Marx
Bildtext Belarussisk poster från 1918 eller 1919 där bland annat Lenin och Trotskij offrar moder Ryssland på Marx' altare
Bild: Public Domain

Det här gör det också svårt för Trotskij att få asyl, samtidigt som snaran hela tiden dras åt. Han får ofta tydliga indikationer om att Stalin planerar på att mörda honom. Trotskij lever en tid i exil i Norge, men den norska regeringen böjer sig för Sovjetunionens hot om höga handelstullar om de låter Stalins ärkefiende vistas i landet och utvisar Trotskij. Men fortfarande har han vänner och två kända konstnärer hjälper Trotskij att få asyl i Mexiko.

Kärlek och tragedi i Mexico City

När paret Trotskij anländer till Tampico den nionde januari 1937, efter en två veckor lång färd ombord oljetankern Ruth, möts de på piren av en grupp lokala celebriteter. En av dem är Frida Kahlo, vars man Diego Rivera övertygat Mexikos president Lázaro Cardénas att bevilja asyl åt den store revolutionären. Senare kommer Kahlo och “pipskägget” eller “den gamle” som Kahlo mysigt kallar Trotskij, att inleda en kärleksrelation 

Trotskij och Sedova anländer till Mexico 1937. De tas emot av bland annat Frida Kahlo.en_av_Frida_Kahlo
Bildtext Trotskij och Sedova anländer den nionde januari 1937 till Mexico. De tas emot av bland annat Frida Kahlo.
Bild: Public Domain

Det här sista kapitlet i Trotskijs liv blir en något surrealistisk tid. I Mexiko får Trotskij leva friare än i de andra länderna han vistats i under sin exil. Han företar resor i öknen, där han samlar kaktusar och bestiger berg. Det sociala livet är också mångsidigt. Via Frida Kahlo och Diego Rivera får paret Trotskij-Sedova ett rikligt umgängesliv. 

Frida Kahlo 1932
Bildtext Frida Kahlo 1932
Bild: Guillermo Kahlo

Trotskij arbetar hela tiden intensivt, och engagerar sig i grundandet av den fjärde internationalen. Hans närmaste bundsförvanter består främst en liten grupp unga amerikaner som åkt ner till Mexiko för att ta del i Trotskijs kamp. 

Trotskij i Mexico med amerikanska beundrare, parena DeBoer och Barlett kort före mordet 1940
Bildtext Trotskij i Mexico med amerikanska beundrare, parena DeBoer och Barlett, kort före mordet 1940.
Bild: Public Domain

 Samtidigt hopar sig de mörka molnen. Trotskij och Sedova får genomleva två stora personliga tragedier under den här tiden. Deras två söner mister livet. Sergej rapporteras ha gått sitt öde till mötes i ett fångläger i Sibirien och Lev dör under mystiska omständigheter i Paris, där han fungerat som sin fars ombud.  De sista trotskijisterna massakreras på fånglägren i Sibirien, världen går obönhörligen mot krig. 

Trotskij, Sedova med sonen Lev i exil i Alma-Ata (numera Almaty) 1928.
Bildtext Trotskij och Sedova med sonen Lev i exil i Alma-Ata (numera Almaty) 1928.
Bild: Public Domain

Stalin är nu fast besluten att fullborda sin utrensning av oppositionen, och det innebär en likvidation av ärkefienden. Trotskij tvingas isolera sig allt mera.  I Mexiko finns det tydliga tecken på att Sovjets underrättelsetjänst planerar ett attentat mot Trotskij med hjälp av sina kontakter i det mexikanska kommunistiska partiet.

Trotskijs hus i Mexico City
Bildtext Trotskijs hus i Mexico City
Bild: Public Domain

Snart äger också det första mordförsöket rum. Attentatet, som utförs av tjugo beväpnade män, sker på natten den 24 maj 1940. Som genom ett under överlever Trotskij.  Men på eftermiddagen den 21 augusti  lyckas en man som uppger sig vara en vän avsluta Trotskijs liv. Mer om det i krimserien Mordet på Trotskij.

Trotskijs arbetsrum i Mexico City
Bildtext Mordscenen
Bild: Lev Trotsky Museum Mexico City

 Stalin tog aldrig offentligt på sig skulden för mordet, men förlänade mördaren Leninorden, och långt efter Stalins död, utsågs mördaren till Hjälte av Sovjetunionen.

Leninorden II
Bildtext Leninorden av 2 graden
Bild: Ilich
Tidningsbild. Felix Edmundovich Dzerzhinskij förs till graven av bl.a. Rykow, Kalinin, Trotzkij, Kamenev, Stalin och Bukharin. Moskva 1926
Bildtext En av de få gånger Trotskij och Stalin rymdes på samma bild. På den här tidningsbilden bär de kamrat Felix Edmundovich Dzerzhinskij till hans grav i celebert sällskap av bland annat Rykow, Kalinin, Kamenev och Bukharin. Moskva 1926.
Bild: Public Domain

Diskussion om artikeln