Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

På måndagen väljer stadsfullmäktige Åbos nya borgmästare – partierna berättar om sina förväntningar inför mandatperioden

Från 2021
Uppdaterad 23.08.2021 21:06.
Några människor sitter på kajkanten invid Åbo stadshus.
Bildtext Från och med måndag kommer Åbo att ha en borgmästare i stället för stadsdirektör.
Bild: Arash Matin/Yle

Åbos nya stadsfullmäktige sammanträder för första gången i dag. Vid mötet utses Åbos borgmästare samt tre biträdande borgmästare och samtidigt godkänns borgmästarprogrammet. Yle Åboland har talat med några av partierna i stadsfullmäktige om vilka förväntingar de har inför kommande mandatperiod.

Måndagens fullmäktigemöte är inte bara det första för den här mandatperioden, det har också en historisk betydelse. Åbo ska återigen få en borgmästare efter en paus på cirka hundra år.

Enligt planen kommer Minna Arve (Saml) att bli vald till Åbos nya borgmästare. Arve har fungerat som Åbos stadsdirektör sedan 2017.

I borgmästarprogrammet finns också tre biträdande borgmästarposter. De ska leda arbetet inom de olika nämnderna. Enligt överenskommelse ska Elina Rantanen (De Gröna) verka som biträdande borgmästare för social- och hälsovården, Ville Valkonen (Saml) blir biträdande borgmästare för stadsmiljön och Piia Elo (SDP) fungerar som biträdande borgmästare för fostran och utbildning. Efter två år kommer fördelningen av posterna åter att ses över.

SFP fokuserar på skolor och utbildning

Stadsfullmäktigeledamot Ulla Achrén (SFP), tycker att det finns mycket intressant på agendan inför mötet. Inte bara valet av borgmästare och biträdande borgmästare, utan också val av nämnder, stadsplanändringar och budgetjusteringar för Sirkkala skola. Det är ett fullt möte med många nya medlemmar.

- Jag tycker själv att vi gjort vårt bästa i formuleringen av borgmästarprogrammet och vi har fått många egna markeringar med. Vi har inte bara fokuserat på språkfrågor utan det har också funnits ekonomiska poänger som vi fått igenom. Mera specifikt har vi fått den svenska mottagningen i Tallbacken att flytta till närheten av Åbolands sjukhus. Det ska sedan utvecklas till den social- och hälsovårdscentral som ska tjäna hela Åbo. Det här är ett viktigt steg för att trygga den svenska servicen i Åbo, säger Achrén.

en kvinna med ljust hår
Bildtext Ulla Achrén är stadsfullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet.
Bild: Svenska folkpartiet

Skolor och utbildning har varit ett viktigt tema för SFP. S:t Olofsskolan är prioritet nummer ett.

- Först och främst är det frågan om att få tillfälliga lokaler ordnade medan en ny skola byggs. För min del skulle den gamla Samppalinnaskolan vara ett ypperligt alternativ, berättar Achrén.

Även ett allaktivitetshus ska diskuteras för att få bättre möjligheter till dagvård, äldrevård och ungdomsaktiviteter på svenska i Åbo.

Angående nämndplatserna säger Achrén att man inom partiet är väldigt nöjd med hur det ser ut.

- Vi har för första gången på länge en plats inom den tunga sektorn när vi får en ordinarie medlem i byggnads- och tillsynsnämnden. Dessutom får vi platser i kultur- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, samt social- och hälsovårdsnämnden, säger Achrén.

Vänsterförbundet ställde sig kritiskt till borgmästarmodellen

Hälsocentralernas bokningssystem är en fråga som ligger nära hjärtat för Vänsterförbundet under den här mandatperioden. Jaakko Lindfors representerar Vänsterförbundet i Åbos stadsfullmäktige och säger att problemet ligger i bristande personal och lönenivån.

- Vi har en jämförelsevis låg lönenivå för våra vårdarbetare i jämförelse med våra grannkommuner och med resten av Finland. Det skulle vara viktigt att få upp lönerna så att vi inte förlorar kunnig arbetskraft till grannkommunerna, säger Lindfors.

Vänsterförbundets viktigaste punkt i formuleringen av borgmästarprogrammet var att det inte skull ske några större nedskärningar i basservicen. Det målet lyckades de uppnå.

en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring
Bildtext Jaakko Lindfors representerar Vänsterförbundet i Åbos stadsfullmäktige.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Lindfors säger att det finns både goda och dåliga sidor med borgmästarprogrammet, men att det inte är så hugget i sten att det inte skulle finnas rum att påverka det.

- Det finns en del investeringar som vi ser som onödiga. För det första skulle det vara byggandet av den nya ishockeyhallen nära tågstationen. Vi tycker att Åbo redan har tillräckligt med sådana. Alla politiska program är ändå kompromisser och vi är i allmänhet nöjda, säger Lindfors.

Lindfors säger att majoriteten av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp har förhållit sig kritiskt till borgmästarmodellen.

- Problemet är att man koncentrerar makten till färre politiker än förut. Vi förlorar också en nämnd när kultur- och ungdomsnämnden slås ihop, säger Lindfors.

De Gröna har en kort tidtabell framför sig

De Grönas gruppordförande i Åbo, Saara Ilvessalo, väntar med spänning på att få se hur borgmästarmodellen kommer att påverka beslutsfattandet. Samtidigt hoppas hon att den kommer att förbättra diskussionskulturen i fullmäktige och i politiken överlag.

- Det positiva med den här modellen är att invalda politiker får lite mera makt än tjänstepolitiker. Det blir alltså mer demokratiskt och vi får se om det syns redan på första mötet, säger Ilvessalo.

Som svar till Vänsterförbundets kritik av borgmästarmodellen svarar Ilvessalo att även om det är så att en del får mer makt än andra, så innebär det här ändå att beslutsfattandet blir mer effektivt.

- Då kan man bättre koncentrera sig på det man gör. Under förra mandatperioden har jag varit ordförande för stadsmiljönämnden utöver mina egentliga uppgifter. Det här innebär en hel del extra jobb. Makten går ju också alltid någonstans och det är bättre att den går till oss som är demokratiskt invalda än till någon annan, säger Ilvessalo.

Saara Ilvessalo tittar in i kameran.
Bildtext De Grönas gruppordförande i Åbo är Saara Ilvessalo.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Ilvessalo berättar att borgmästarprogrammet är väldigt grönt, vilket hon är glad över, men det finns en hel del stora beslut och reformer som måste genomföras under kommande mandatperiod för att partiet ska uppnå sina mer långsiktiga mål.

- Vi har klimatmål som är menade att uppfyllas innan det här decenniets slut och om vi ska lyckas med att uppfylla ens den största delen av dom så kommer det att krävas en massa jobb. Därför är vi glada att vi fått så mycket igenom i det här programmet och att de övriga partierna godkände punkterna, säger Ilvessalo.

De Grönas Elina Rantanen kommer att ha posten som biträdande borgmästare i social- och hälsovårdsnämnden.

Diskussion om artikeln