Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strömmingsbeståndet minskar i centrala Östersjön, positivt besked om gösen – Naturresursinstitutet publicerade rapport om fiskbeståndet i Finland

Från 2021
En gös simmar vid havets botten.
Bildtext Enligt Naturesursinstitutet verkar gösbeståndet återhämta sig sedan svackan år 2014.
Bild: /All Over Press

Mindre fångster av sik och abborre, minsta gäddfångsten på 40 år och strömmingsbeståndet minskar i centrala Östersjön. Naturresursinstitutet (Luke) har publicerat en ny rapport om fiskbestånden i Finland och i den förekommer flera bottennoteringar för fiskarterna.

Finlands strömmingsfångst uppgick år 2020 till 92 000 ton, vilket är 16 procent mindre än året innan. Trots det anses strömmingsbeståndet enligt kontrollberäkningarna vara på en trygg nivå, särskilt i Bottenhavet. Därmed var det möjligt att öka fiskekvoten för i år.

Enligt uppskattningar gjorda med ekolod i Bottenhavet på hösten 2020 var antalet strömmingar rekordstort under perioden 2007–2020, tack vare ett stort antal unga fiskar.

Lika mycket gös som vid millennieskiftet

Det går också bättre för gösbeståndet, som har ökat efter en svacka och börjar nu närma sig samma nivåer som åren efter millenieskiftet. 

Den kommersiella gösfångsten i havsområdena 2020 var 193 ton, vilket är mindre än tidigare år. Men det beror främst på att det kommersiella gösfisket har minskat, uppges det i rapporten.

Specialforskare Mikko Olin vid Naturresursinstitutet menar att höjningen av minimimåttet för gös sannolikt förbättrar produktiviteten i gösbeståndet, genom att tillväxtpotentialen utnyttjas bättre och de gösar som dras upp är tyngre än tidigare.

Finländska fiskares laxfångst uppgick till 365 ton, varav kommersiella fiskare vid kusten drog upp 187 ton och fritidsfiskarna 178 ton, främst i Torne älv. Yrkesfiskarnas fångst minskade och fritidsfiskarnas fångst ökade.

fisk sprattlar i nät ute på havet
Bildtext En sik har fastnat i ett nät, men det kanske inte är så vanligt längre. Den kommersiella sikfångsten på finländska vatten var rekordlåg år 2020.
Bild: Mostphotos

Mindre fångster av sik, gädda och abborre

Den kommersiella sikfångsten på finländska vatten minskade till 389 ton, vilket är det sämsta resultatet sedan man började göra mätningar år 1980.
Detsamma gäller gäddfångsten. Under uppföljningsperioden från 1980 har den genomsnittliga fångsten av gädda i havsområdena varit 211 ton. Fångsten på 129 ton år 2020 var den minsta under denna period.

Den kommersiella abborrfångsten i havet minskade lite i fjol och uppgick till 677 ton, men är fortfarande på en bra nivå. 

Under de senaste åren har fisket på abborre flyttat norrut längs den finska kusten. Nära Vasa har fångsterna mångdubblats under det senaste decenniet.

Detta beror troligen på den snabba uppvärmningen av kustvattnen då klimatförändringarna fortskrider, minskningen av sura avrinningsfloder och den ökande efterfrågan på abborre, uppger man i rapporten.

Naturresursinstitutets rapport om fiskbestånden redovisar beståndens status för strömming, vassbuk, torsk, lax, havsöring, sik, gös, abborre och gädda 2020. Rapporten innehåller också beståndsprognoser för innevarande och nästa år. Du kan läsa hela rapporten (på finska) här.