Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mässlingsfall har konstaterats i Åbo – upp till 150 människor kan ha exponerats för viruset

Från 2021
En hand håller i en flaska med MPR-vaccin, ett kombinationsvaccin för mässling, påssjuka och röda hund.
Bildtext Illustrerande arkivbild. Ett barn med mässlingen har besökt Barn- och ungdomskliniken vid ÅUCS. Upp till 150 personer kan ha exponerats för viruset.

Ett fall av mässling har konstaterats hos ett mindre, ovaccinerat, barn vid Åbo universitetscentralsjukhus. 100-150 personer kan ha exponerats för viruset.

Det här framkommer i ett pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Enligt meddelandet har det insjuknade barnet besökt ÅUCS Barn- och ungdomsklinik torsdagen den 19 augusti.

Personer kan ha exponerats för mässling i anmälningsaulan vid Barn- och ungdomskliniken under torsdagen, klockan 12.15-14.30, samt vid Tallbackens mottagning för infektionssjukdomar på onsdagen (18.8) mellan klockan 10 och 12.

Personer som har besökt hälsovårdens lokaler och som bedöms vara i risk för att ha exponerats för viruset kontaktas under veckoslutet.

Personer som har besökt nämnda platser under den här tidpunkten och som inte har kontaktats senast klockan 16.00 på lördag (21.8), ombes ta kontakt med jouren vid ÅUCS Barn- och ungdomsklinik. Telefonnummer: 02-313 0263.

De flesta har ett gott skydd mot mässlingen

Mässling orsakas av ett virus som överförs väldigt lätt via kontakt- och droppsmitta samt via luften. Största delen av befolkningen har ett gott skydd mot mässling. I Finland togs MPR-vaccinet i bruk år 1982 och personer som är födda före 1965 anses alla ha haft mässling.  

För den som är ovaccinerad eller för personer med nedsatt immunförsvar kan mässling ändå leda till allvarliga följder. Den som insjuknat i mässling får först hög feber och andningssymtom. Ögonen är ofta ljuskänsliga. Utslagen kommer efter 3–5 dygn och varar i drygt en vecka. Återhämtningen börjar några dagar efter att utslagen brutit ut. (Källa: Institutet för hälsa och välfärd).

Diskussion om artikeln