Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya direktiv till Försvarsmakten: Beväringar ska inte anstränga sig hårt just efter coronavaccinering – det samma gäller alla andra

Från 2021
Beväringar som söker till Kadettskolan springer Coopers test.
Bildtext Till exempel rekommenderas Coopers test inte genast efter coronavaccinering.
Bild: Kare Lehtonen/Yle

Institutet för hälsa och välfärd THL har gett direktiv till Försvarsmakten gällande coronavaccinering och hård fysiskt träning.

Enligt hälsomyndigheternas direktiv ska man inom Försvarsmakten se till att beväringar inte utsätts för hård fysisk ansträngning under dagarna närmast efter coronavaccinering.

Orsaken är att preliminära internationella forskningsresultat tyder på att särskilt unga män har drabbats av lindrig hjärtmuskel- eller hjärtsäcksinflammation efter vaccinering, speciellt efter den andra dosen.

Överläkare Hanna Nohynek säger att man därför ska undvika extremt påfrestande träning och annan hård ansträngning i några dagar efter vaccinering – det gäller också exempelvis idrottare.

"Vi vet på basis av preliminära rapporter i USA att särskilt unga män i åldern 12–24 år drabbats av lindrigare inflammationer i hjärtmuskeln och hjärtsäcken inom fem dagar efter vaccinering. I de allra flesta fall har den drabbade tillfrisknat väl", säger Nohynek.

Inflammationerna är ändå mycket ovanliga

Institutet för hälsa och välfärds råd om att undvika hård fysisk ansträngning gäller såväl efter den första som efter den andra vaccindosen, men ännu mer specifikt den andra dosen.

Överläkare Nohynek säger att de nämnda fallen av myokardit och perikardit ändå är mycket ovanliga – bland unga har cirka tre fall per 100 000 vaccinerade uppdagats.

I samma åldersgrupp är förekomsten utan vaccin cirka en på 100 000. I dessa fall orsakas inflammationen vanligtvis av ett virus eller en bakterie, i vissa fall av något läkemedel.