Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

FC HIK: Hangö behöver en fullstor konstgräsplan

Från 2021
Uppdaterad 25.08.2021 11:15.
Konstgräs.
Bildtext Konstgräsplaner finns på många håll i Västnyland, nu hoppas fotbollsspelarna i Hangö på en konstgräsplan till staden.
Bild: Yle/Veronica Montén

Fotbollsföreningen FC HIK har förhoppningar om en fullstor konstgräsplan i Hangö och har nu vänt sig till Hangö stad med sitt förslag.

Tanken är att konstgräsplanen skulle bli en del av Hangethe Sportcenter vid den bakre träningsplanen mellan Rukki Arenan och Cuplis. Föreningens önskan är att planen kunde vara spelklar 2023 då FC HIK firar 120-årsjubileum.

FC HIK presenterade sina planer för Hangös ungdoms- och idrottschef och för bildningsdirektören på ett möte i maj.

Det att Hangö saknar en fullstor konstgräsplan begränsar fotbollsspelarnas möjlighet att träna och spela fotboll året om, påpekar föreningen.

Dessutom understryker FC HIK i sin presentation för staden att satsningen inte bara gynnar de som spelar fotboll utan också andra idrottsgrenar och skolornas gymnastikundervisning.

Hicken hoppas att staden hjälper till

Helhetskostnaderna för en fullstor konstgräsplan i Hangö är 350 000 – 400 000 euro. Tanken är att finansieringen skulle skötas delvis av Hangö stad och delvis FC HIK.

Slutligen skulle staden ansvara för underhållet av planen.

Ärendet kommer upp som ett meddelande på bildningsnämndens möte den 24.8.

Bildningsväsendets representanter meddelar inför bildningsnämndens möte att de ser goda synergier med FC HIK:s planer. De menar att en konstgräsplan skulle gynna många idrottsföreningar och aktörer och dessutom öka barn och ungas intresse att motionera och idrotta.

Som ett plus nämns också att en konstgräsplan kunde stödja planerna för en mer idrottsinriktad verksamhet som planeras vid stadens gymnasier.

Ett följande möte med representanter från FC HIK kommer att hållas efter att medlemmarna i bildningsnämnden tagit del av FC HIKS planer.

Tillägg 25.8 klockan 11.15: Bildningsnämnden beslutade 24.8 att bildningsdirektören och idrottschefen ska göra ett förslag på en investeringsplan för kommande objekt inom idrott och motion.

Diskussion om artikeln