Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekopunkten i Ingå borde flytta till en annan plats - det anser blivande grannar som är missnöjda med placeringen

Från 2021
Uppdaterad 25.08.2021 11:04.
Kärl i en ekopunkt där man samlar sopor som sorteras.
Bildtext Avfallskärlen för återvinning måste flyttas då bostadsområdet Ingåstrand byggs ut.
Bild: Marica Hildén / Yle

Tallvägen i Ingå kyrkby är fel plats för den planerade ekopunkten. Det anser ett husbolag i närheten.

Tallvägen i Ingå kyrkby är fel plats för den planerade ekopunkten i centrum. Det anser ett husbolag i närheten.

För tillfället finns ekopunkten i småbåtshamnen, där det ska byggas nya havsnära bostadskvarter, det så kallade Ingåstrandområdet.

I våras beslöt kommunen, att ekopunkten flyttar till Tallvägen i närheten av brandstationen.

Korsning mellan väg och gång- och cykelväg. I bakgrunden gräsplan med träd.
Bildtext Här planeras den nya ekopunkten i Ingå.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det kommer fortsättningsvis att finnas insamlingskärl för blandavfall i småbåtshamnen, men för insamlingen av återvinningsmaterial behövs det en ny plats.

Men nu opponerar sig ett bostadsbolag i närheten mot kommunens planer.

Bolaget anser att ekopunkten borde vara på en plats där det rör sig mera människor och där det finns övervakning.

- En sådan plats är till exempel intill affärer eller vid en bensinstation, påpekar husbolaget i en omprövningsbegäran till tekniska nämnden i Ingå.

Ser risk för ökad trafik

Husbolaget har fler invändningar mot det tilltänkta upplägget.

Om ekopunkten placeras vid Tallvägen, betjänar den inte direkt närområdet. Också trafiken genom området kommer att öka, anser bolaget vidare.

Dessutom står det i omprövningsbegäran, att invånarna i området inte blivit hörda och att kommunen inte utrett andra platser tillräckligt väl.

Tekniska nämnden föreslås förkasta omprövningsbegäran på sitt möte på tisdag (24.8).

Bland annat påpekas det i beredningen, att man inte har hittat någon lämplig plats mera centralt i Ingå kyrkby.

Kommunen har strävat efter att placera ekopunkten längs naturliga förbindelser. Därför anser nämnden att placeringen vid Tallvägen är bra.

24.8 klockan 12.20 lades till bild av platsen där den nya ekopunkten ska placeras.

Tillägg 25.8 klockan 11.05 Förslaget godkändes med tillägget att antalet parkeringsplatser ska kontrolleras innan ansökan om tillstånd lämnas in.

Diskussion om artikeln