Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"En garanterad dödsdom" – Finlands första tolk i Afghanistan Fereidun Ahkami säger att de lokala tolkarna svävar i livsfara

Från 2021
Fereidun Ahkami, som tidigare jobbat som tolk i Afghanistan, står utanför sin arbetsplats i Helsingfors.
Bildtext Fereidun Ahkami arbetade 2002 som tolk för finländska fredsbevarare i Kabul. Ahkami säger att alla afghaner som arbetade med utländska fredsbevarare eller soldater ses som svikare och fiender av talibanerna.
Bild: Yle / Marcus Floman

De tolkar som samarbetade med de finländska fredsbevararna eller med utländska trupper är den värsta sortens förrädare i talibanernas ögon. Det säger den tidigare tolken Fereidun Ahkami, som år 2002 reste från Finland för att arbeta med de finländska fredsbevararna. Han deltog i rekryteringen av afghanska tolkar.

– Jag är väldigt, väldigt orolig just nu för alla de afghaner som arbetat som tolkar eller på annat sätt samarbetat med utländska aktörer i Afghanistan. Jag har inte kunnat sova ordentligt under de senaste veckorna.
Det säger Fereidun Ahkami, fysioterapeut inom äldreomsorgen i Helsingfors. För 19 år sedan arbetade han som tolk i Kabul.


Försvarsmakten frågade: kommer du till Afghanistan?

I januari 2002 reste tre finländare under ledning av överstelöjtnant Mauri Koskela till Kabul för att etablera den första finska fredsbevararoperationen i Afghanistan. En av de tre var tolken Fereidun Ahkami.
– Försvarsmakten kom i kontakt med mig via tolkcentralen. Efter en kort arbetsintervju frågade intervjuaren "kommer du med till Afghanistan?" Veckan därpå satt jag på flyget till Kabul, berättar Fereidun Ahkami för Svenska Yle.
Ahkami är finsk medborgare och tack vare sin iranska bakgrund kan han persiska.
– Jag lärde mig ytligt pashto, men det var persiskan (egentligen den lokala dialekten dari) och min kännedom om lokala sedvänjor som var till stor nytta i mitt jobb, säger Fereidun Ahkami.

Ett av Ahkamis första uppdrag var att i samarbete med fredsbevararstyrkan intervjua och rekrytera lokala språkkunniga människor att bli tolkar.

Tolkarna bar utländsk uniform

De tolkar och andra lokala medarbetare som arbetade för finska eller andra utländska styrkor klädde sig nästan alltid i militära uniformer med emblem på. Den lokala befolkningen visste direkt vem tolkarna arbetade för.

Finländsk fredsbevarare i Afghanistan
Bildtext Finländsk fredsbevarare i Afghanistan år 2009 – platsen är okänd.
Bild: yle


Fredsbevarare som Svenska Yle talar med säger att tolkarna i många fall var i en nyckelroll under de olika patrulleringsuppdragen och möten med lokalbefolkningen i Afghanistan.
Tolkarna var inte bara mekaniska översättare, utan de fungerade i bästa fall som viktiga extra ögon och öron - ett slags kulturella känselspröt i en för fredsbevararna främmande miljö.

Vad betyder en viss min, vad betyder ett visst tonfall?

– Ett exempel på en gest som jag direkt berättade för alla mina finländska kolleger om var den här ... (Ahkami stryker med hela handflatan tre gånger över ansiktet). Det betyder: "vi kommer inte att låta den här saken gå obemärkt förbi, vi kommer att hämnas!"
Tolkarna kunde i bästa fall avvärja farosituationer, men de kunde också utsättas för verklig fara.
– Jag kommer mycket väl ihåg att de lokala tolkarna ofta kom till mig och sade att det här är en verkligt besvärlig uppgift. "Ortsborna klagar på oss och de använder ett väldigt ovårdat språk mot oss".

Tolkarna ses av talibanerna som förrädare

Hurdan är de afghanska tolkarnas situation nu? De levde då och många lever än i dag i sina lokala samhällen, och "alla", inklusive talibanerna, vet att de arbetat med utländska styrkor eller fredsbevarare.
– När jag var med om att rekrytera tolkarna så fick jag insyn i vilka olika etniska grupper de tillhörde och vilka spänningar som fanns i det afghanska samhället, säger Fereidun Ahkami.

Bland de tolkar jag var med om att rekrytera fanns både shiamuslimer och pashtuner, jag kan verkligen föreställa mig hur rädda de är just nu

― Fereidun Ahkami


Ahkami gör bedömningen att särskilt två typers personer är i en extremt stor fara nu när talibanerna tagit över makten i Afghanistan.
– Om du är shiamuslim och om du arbetat för utländska trupper, det är en garanterad dödsdom. Eller tänk om om du är pashtun, och etniskt hör till samma grupp som talibanerna, men så har du arbetat för fienden! Också då är du i talibanernas ögon den värsta sortens förrädare.
– Bland de tolkar jag var med om att rekrytera fanns både shiamuslimer och pashtuner. Jag kan verkligen föreställa mig hur rädda de är just nu, säger Fereidun Ahkami.

Talibaner patrullerar på en gata i staden Kandahar.
Bildtext Talibanerna patrullerar nu på gatorna i många afghanska städer. Bilden är tagen i Kandahar.
Bild: EPA


Under de senaste dagarna har Ahkami via kontakter i Kabul fått höra om att talibanerna går från dörr till dörr för att leta upp folk. Också internationella nyhetsbyråer rapporterar om detta.
– De kan skatta sig lyckliga som är bäst på att städa upp sina spår om de arbetat med utlänningar, till exempel hyrt sina lokaler åt utländska organisationer. Men väldigt många är rädda nu.

Vem evakueras, vem lämnas kvar?

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto har Finland evakuerat 200 personer från Afghanistan. Siffran inkluderar finländsk ambassadpersonal, lokalt anställd ambassadpersonal inklusive deras familjemedlemmar. De flesta av dessa evakuerade är kvinnor och barn.
Under de gångna 20 åren arbetade hundratals tolkar och medhjälpare med finländska fredsbevarare runtom i Afghanistan. I nuläget finns ingen uppgift om hur många tolkar som finns med på den finska evakueringslistan och hur många som finns kvar i Afghanistan.
Men många lokalt anställda afghaner ser ut att lämnas åt sitt eget öde. Bland annat de säkerhetsvakter som garanterat den finska ambassadens säkerhet i upp till tio år kommer inte att evakueras av Finland.
Yles engelskspråkiga nyhetsredaktion har intervjuat en av vakterna, som inte skräder på orden i sin kritik mot att Finland lämnar vakterna i Afghanistan.

– Om talibanerna söker igenom våra hem och hittar arbetsintygen kan de döda oss hur enkelt som helst. Då ligger skulden på den finska ambassaden. Vi kommer inte att förlåta att Finland lämnat oss här, säger vakten.

Fereidun Ahkami säger för sin del att om han själv befann sig i Kabul just nu skulle han säkert – liksom alla andra – säga att "hjälp mig, jag ska evakueras först".

Jag hoppas verkligen att alla evakueras och då menar jag både finska medborgare och alla afghaner som arbetet med oss

― Fereidun Ahkami


– Men om vi betraktar situationen lite mer på avstånd kan vi tänka efter. Fanns det verkligen ingen möjlighet att starta evakueringsjobbet lite tidigare? I många dagar före Kabuls fall fanns det information om att talibanerna tar över stad efter stad.
– Redan 2002 när jag jobbade där sades det att vi har en evakueringsplan. Jag kommer tydligt ihåg hur vi fick höra att om kriget eskalerar drar vi oss mycket snabbt tillbaka – var fanns den planen nu?

En amerikans soldat går ut ur ett militärplan. Framför honom står människor som väntar på att bli evakuerade från Afghanistan. Bilden är tagen på en militärbas i Qatar.
Bildtext Kabuls flygplats är tills vidare öppen för evakueringsflygplan.
Bild: AFP / Lehtikuva


Fereidun Ahkami säger att han inte har ett enkelt svar på vem av dem som jobbat med finländarna som ska prioriteras.
– Tänk om vi inte hinner evakuera alla i tid - vilket är vårt moraliska ansvar då? De människor som arbetat med oss har litat på oss. Nu när läget blev tufft lämnades de vind för våg. Jag hoppas verkligen att alla evakueras och då menar jag både finska medborgare och alla afghaner som arbetat med oss, säger Fereidun Ahkami.

Diskussion om artikeln