Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Industriföretagare positivt inställda till att minska sina klimatutsläpp – inbesparingarna är största moroten

En stor grå tank och en massa rör i grått, gult och rött.
Bildtext Industrin står för cirka 10 procent av koldioxidutsläppen i Finland idag.

Under ett år har projektet Kolneutrala lösningar i Egentliga Finland pågått och nu är det bara slutspurten kvar. Projektledare Kenneth Nordell ser optimistiskt på industrins möjligheter att nå klimatneutralitet inom utsatt tid.

- Företagen har en mycket positiv inställning till att minska på sina klimatutsläpp, ibland överraskar de till och med sig själva med sin attityd. Största moroten är förstås ekonomisk, det vill säga man inser att det finns pengar att spara genom att minska på utsläppen, säger Nordell.

Coronapandemin har inneburit att alla planer man hade vid projektstarten inte gått att förverkliga, men man är nöjd med vad man ändå kunnat erbjuda företagarna hittills.

Kenneth Nordell
Bildtext Enligt Kenneth Nordell är det också viktigt för många företags image att vara klimatvänliga.

- Vi har bland annat ordnat informationsmöten och fyra fortbildningsdagar som varit fullsatta. Företagen har bland annat lärt sig hur man konkret beräknar sitt klimatavtryck, säger Nordell.

Man har också hållit en kurs om "Lean-production"-metoden. Den härstammar från japanska Toyotas produktionsmetod på 1930-talet och målet är att maximera kundnyttan och minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar.

- Tanken är att göra mera genom att göra mindre. Det är också frågan om på vilket sätt man jobbar och hur man kan göra saker på ett vettigare sätt. Framför allt handlar det om att inte göra mera utan att göra det smartare, säger Nordell.

"Storindustrin måste visa vägen"

Nyligen gick Finlands Miljöcentral ut med att koldioxidutsläppen i Finland har minskat med 7,2 procent jämfört med året innan, i Åboland var minskningen mellan fem och sex procent. Den största minskningen skedde i elförbrukningen tack vare mer vindkraft och ett minskat behov av uppvärmning vilket berodde på den varma vintern.

- Det kanske är lite för tidigt att korka champagnen om man ser på orsakerna bakom minskningen, men det är åtminstone på väg åt rätt håll. Man ska också minnas att många utnyttjar de stöd som finns för att frångå oljeuppvärmning och byta till mer klimatsmarta lösningar och många bäckar små leder till att vi förbättrar våra siffror, säger Nordell.

Den nuvarande regeringen har det ambitiösa målet att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle och vara klimatneutralt 2035. Nordell är övertygad om att industrin kommer att hinna med tills dess.

AGA
Bildtext Vätgasfabriken i Sköldvik i Borgå.

I Sverige tillverkades nyligen världens första fossilfria stål med hjälp av vätgas vilket väckte internationell uppmärksamhet.

- Det är avgörande att de stora industrierna är med på tåget - det är de som visar vägen. De är samtidigt fullt medvetna om behovet av minskade utsläpp och har tydliga strategier. Den konkreta utmaningen blir att förse företagen med grön el, bara SSAB kommer till exempel att behöva dubbelt så mycket el än vad Olkiluoto 3 kommer att kunna producera i framtiden, så behovet av ny infrastruktur är enorm. Småföretagen kommer förstås också att behöva göra sitt, och där finns massor av alternativ, till exempel att effektivera produktionen, byta till energisnål uppvärmning och skaffa fordon med lägre utsläpp, säger Nordell.

Projektet Kolneutrala lösningar i Egentliga Finland pågår till och med februari 2022.