Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska iskällarens tomt i Hangö planeras för hotellverksamhet

Gammal iskällare
Bildtext Det lilla huset av trä och rött tegel står knappast kvar om några år.

Planerna på ett nytt hotell där den gamla iskällaren i Badhusparken står tar ny fart. Staden vill fullborda en detaljplaneändring på tomten som ligger invid Hangö Casino.

Det var Hangö stadsfullmäktige som i vintras (8.12.2020) beslöt att iskällarens tomt kan få beteckningen affärstomt. Ändringen väckte då mycket diskussion.

Förslaget i miljönämnden är nu (26.8) att man öppnar upp planen och att man anlitar en konsult som gör detaljplaneändringen.

Iskällarens tomt, som ligger i stadens nationalstadspark, är ännu inte styckad till en självständig tomt.

Mer exakt ligger den invid Parkbergens fot, ganska nära stranden och i närheten av tennisplanerna och Appelgrensvägen.

På platsen står en byggnad i tegel och trä som tidigare använts som livsmedelskällare, men nu fungerar som förråd. Byggnaden kan rivas för att ge plats för inkvarteringsverksamhet.

Tanken är att hotellet ska planeras med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla omgivningen.

Finns en intressent

Detaljplaneändringen blev aktuell då en aktör meddelade staden att man är intresserad av att bygga ett såkallat sporthotell.

Om miljönämnden godkänner förslaget inleds också programmet för deltagande och bedömning retroaktivt per 13.8.

Om tidtabellen håller streck är det tänkt att stadsstyrelsen behandlar planförslaget på våren 2022 och att fullmäktige godkänner det på hösten samma år.

På Hangö stads webbplats kan du läsa programmet för detaljplaneändringen.