Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Historiskt stadsfullmäktigemöte i Åbo – Minna Arve är stadens nya borgmästare

Från 2021
Uppdaterad 23.08.2021 21:39.
Mika Maaskola och Minna Arve står bredvid varandra i stadsfullmäktigesalen.
Bildtext Mika Maaskola (SDP) valdes till stadsfullmäktigeordförande i Åbo och Minna Arve (Saml) till borgmästare på måndagen.
Bild: Yle/ Kimmo Gustafsson

Samlingspartiets Minna Arve är ny borgmästare i Åbo. Beslutet fattades enhälligt i stadsfullmäktige på måndagen.

Stämningen i Åbo stadsfullmäktige var festlig efter sommarpausen. Det var dags för de nyvalda ledamöterna att kavla upp ärmarna och inleda den nya fullmäktigeperioden och arbetet inleddes med att välja en ny ledning för staden.

Den här gången möttes fullmäktige på plats och ställe, efter en lång period av distansmöten under våren.

Flera ledamöter underströk att det var frågan om ett historiskt möte. Efter en paus på ungefär hundra år är det igen en borgmästare som leder Åbo stad och som väntat föll valet på Samlingspartiets Minna Arve. 

Enligt den överenskommelse som partierna fattade tidigare, fick det parti som fick flest röster i Åbo föreslå sin borgmästarkandidat till posten. 

Eftersom Samlingspartiet i vanlig ordning var det största partiet i Åbo i kommunalvalet i juni, föll valet på Arve. Det var Samlingspartiets partiordförande och fullmäktigeledamot Petteri Orpo, som presenterade och föreslog Arve till fullmäktigeledamöterna under mötet. 

- För hundra år sedan avslutade Reinhold Alexander von Willebrand sin period som borgmästare i Åbo. Nu återgår Åbo till en tid med en borgmästare, sade Orpo.   

Arve har tidigare erfarenhet av att leda staden, då hon har jobbat som stadsdirektör i Åbo sedan 2017. I sitt tal betonade hon fördelarna med det nya borgmästaravtalet, men påpekade också att hon och de övriga politikerna nu ger de första avtrycken för hur den nya borgmästarmodellen fungerar.

- Det här är ett historiskt beslut och jag känner ett stort ansvar.

Till biträdande borgmästare valdes De Grönas Elina Rantanen, SDP:s Piia Elo och Samlingspartiets Ville Valkonen. Rantanen har ansvar för social- och hälsovården, Elo för bildningen och Valkonen har hand om stadsmiljöfrågor. Vänsterförbundet och Samlingspartiet delar på posten som biträdande borgmästare och om ett par år är det meningen att Vänsterförbundet tar över posten. 

Bild på nya borgmästare i Åbo.
Bildtext Piia Elo, Minna Arve, Elina Rantanen och Ville Valkonen ska leda Åbo stad.
Bild: Yle/ Kimmo Gustafsson

Borgmästaravtalet godkändes - Maaskola leder fullmäktige

Måndagens fullmäktigelista var lång, då ledamöterna valde både borgmästare, ny stadsstyrelse och sammansättningen i de olika nämnderna. Till en början leddes mötet av Centerns Jarmo Laivoranta, eftersom han är den äldsta ledamoten i fullmäktigesalen. I början av mötet valdes Mika Maaskola från SDP till ordförande, och efter det höll han i ordförandeklubban under kvällens möte. 

Mika Maaskola är alltså ny stadsfullmäktigeordförande i Åbo. Första viceordförande är Muhis Azizi (Saml), andra viceordförande är Abdullahi Sultan (Vf), tredje viceordförande är Mikael Miikkola (Sannf) och fjärde viceordförande är Saara Ilvessalo (Gröna). 

Samtidigt godkändes också borgmästaravtalet, ett avtal som redan godkänts av alla partier i fullmäktige i sommar. Minna Arve presenterade avtalet i början av mötet. Bland annat konstaterade hon att vårdreformen kommer att vara en stor utmaning för staden. 

Avtalet innehåller riktlinjer som gäller exempelvis ekonomi, tillväxt, utbildning och vilka investeringar staden ska ta satsa på. Exempelvis ska staden jobba för att inte höja skatter under den här fullmäktigeperioden, bygga cykelvägar och satsa på att renovera skolor och daghem i snabb tidtabell. Dessutom finns flera klimatåtgärder i avtalet, då stadens målsättning är att vara klimatneutral år 2029. 

Alla partier slöt sig bakom avtalet - en del fattade beslutet efter långa diskussioner

Samlingspartiets Olli A. Manni konstaterade att borgmästaravtalet är långt, eftersom alla partier ville få sin röst hörd i avtalet. Han konstaterade också att han till en början inte trodde på att alla partier skulle skriva under avtalet. 

- Det här avtalet är viktigt, eftersom vi har många utmaningar framför oss såsom vårdreformen, konstaterade Manni. 

Flera fullmäktigeledamöter konstaterade att deras parti står bakom avtalet. Socialdemokraternas gruppordförande Taru Pätäri sade att partiet står helhjärtat bakom avtalet.

- Vi måste jobba för att behålla den servicenivå vi har nu och jag hoppas att vi lyckas med det, sade Pätäri. 

Både Vänsterförbundet och Sannfinländarna var emot borgmästarmodellen, då beslutet om modellen fattades. Enligt Vänsterförbundets Mirka Muukkonen hade alla inte förväntat sig att partiet skulle sluta sig bakom avtalet.  

- Det var ändå ett demokratiskt beslut som fattades. Vi vill vara med och fatta bra beslut, konstaterade Muukkonen. 

Sannfinländarnas Juha Anttila konstaterade i sin tur att partiet övervägde länge ifall partiet skulle vara med i avtalet eller inte. 

- Men till slut beslöt vi att vara med, så att vi kan ge vår syn då beslut fattas. 

Partierna lyfte fram olika frågor gällande borgmästaravtalet. Centerns Jarmo Laivoranta lyfte fram vårdreformen och de utmaningar reformen medför. 

Klimatfrågor var en viktig punkt för De Gröna, då avtalet förhandlades tidigare i sommar, konstaterade Saara Ilvessalo. Hon beskriver stadens klimatmål som en av de ambitiösaste bland landets städer. 

- Ett viktigt mål är att fatta modiga beslut gällande trafikfrågor i Åbo, sade Ilvessalo. 

Ulla Achren konstaterade att SFP stöder borgmästaravtalet och förbinder sig att följa det under fullmäktigeperioden. Enligt Achrén är partiet nöjt med flera punkter i avtalet, såsom de mål staden har för att gynna sysselsättningen och stadens ekonomi.  

- Vi är nöjda över att borgmästarprogrammet lyfter fram tvåspråkigheten som en rikedom redan i början av avtalet. Det här är något vi kommer att påminna om också i fortsättningen, sade Achrén. 

Trots de många talturerna gällande borgmästaravtalet, godkände fullmäktige det enhälligt utan omröstningar.

Diskussion om artikeln