Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Barn till skilda föräldrar har inte rätt till skolskjuts från två adresser – efter kritik kan ändring vara på kommande i Pedersöre

Från 2021
Skolelev stiger på bussen
Bildtext Tidigare har elever i årskurs 7-9 i Pedersöre kunnat hoppa på och av bussarna enligt behov, men i höst blir det ändring på det i och med nytt biljettsystem. Det skapar samtidigt problem för de barn som bor på två adresser. Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

När skolorna i Pedersöre började i höst började också telefonen gå het hos bildningsdirektören Rolf Sundqvist. Orsaken var skolskjutsarna och hur de ordnas för elever som bor på två olika adresser eftersom deras föräldrar är skilda.

I Svenskfinland verkar kommunerna göra det som lagen kräver; man ordnar skjuts från en adress. I Pedersöre gäller det cirka 50 barn i högstadiet och en rad lågstadiebarn.

– Jag kan förstå barnens och familjernas dilemma, att det ställer till problem. Jag har kollat hur det ser ut och om det finns någon kommun som tillåter att man får åka från två adresser, säger Sundqvist.

Han hittade en kommun, Ingå, som tillåter skjuts från två adresser. Men med villkoret att barnet kan använda befintlig kollektivtrafik. Det ska alltså inte orsaka några extra kostnader för kommunen.

– Ingå ordnar alltså inte extra taxiskjutsar men om det finns befintliga så får man stiga på. Men det är inte många som har släppt igenom det här.

Man i kontor
Bildtext Telefonen har gått het hos bildningsdirektör Rolf Sundqvist. I höst blir skolskjutsarna politiskt ärende i Pedersöre. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Föräldrarna nöjer sig inte med dagens lag

Det finns en skrivelse i regeringsprogrammet att skolskjutsfrågan ska redas ut. Sundqvist säger att det knappast är en slump.

– Föräldrarna har inte nöjt sig, det har säkert varit diskussioner i många kommuner men man har stenhårt hållit emot.

Det finns fall från olika håll som har förts till rätten, men enligt Sundqvist är det alltid kommunerna som vunnit. Det lagen kräver är helt enkelt skjuts från en adress.

Har du några tankar kring en lag som säger så då vi samtidigt lever i en verklighet där många är skilda?

– Jag tänker som så att det här är en del av många ungas vardag i dag, att föräldrarna har skilt sig. Jag kan ha viss förståelse för att det står i regeringsprogrammet.

Utifrån den synvinkeln vill Sundqvist också låta ärendet prövas av politikerna i Pedersöre.

– Det må vara osagt hur det landar, men jag ska reda ut.

Pedersöre tar ställning till konsekvenserna

I Pedersöre väckte skjutsarna diskussion i höst eftersom kommunen införde busskort. Hittills har elever i årskurs 7–9 kunnat hoppa på och av bussarna enligt behov, men i och med nya biljettsystemet får man åka bara mellan skolan och den adress man är skriven på.

– Vi införde systemet för att kunna hålla reda på fakturering bättre. Inte minst i och med den utvidgade läroplikten ville vi veta vem som åker vart och vem som betalar vilka skjutsar, säger Sundqvist.

Skoltaxi
Bildtext I september behandlas frågan om skoltransporten av nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Pedersöre. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Efter all kritik ska nu ärendet tas upp av politikerna i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i början av september. Efter det kan vårdnadshavarna vänta sig nya direktiv. Tills dess tar kommunen timeout – eleverna får åka som tidigare och behöver inte visa upp busskort för en specifik sträcka.

Sundqvist säger att han kommer att informera politikerna om dagens regelverk och vad det innebär om kommunen erbjuder mer service än vad lagen kräver.

Att låta eleverna i högstadiet få skolskjuts från två adresser behöver nödvändigtvis inte alls kosta mer för kommunen, bussarna går oavsett.

– Men får vi fordringar på oss att det också ska ordnas taxiskjuts, då blir det en helt annan femma. Det tycker jag kanske vi har svårt att förverkliga. Men jag informerar våra politiker om vad lagen förutsätter och vilka konsekvenser det får om vi tillåter att man åker från två adresser. Där måste en politisk bedömning ske.

Förälder: Känns onödigt att skjutsa då bussen ändå åker förbi

Pedersörebon Mika Juutilainen är en av de som ringt upp kommunen i ärendet. Juutilainen har en dotter som går på årskurs nio. Hon bor varannan vecka hos honom i Kållby och varannan vecka hos mamman i grannbyn Lepplax. Går nya biljettsystemet igenom i Pedersöre ska Juutilainen skjutsa dottern till mamman varje kväll efter skolan.

– Det känns ganska onödigt och besvärligt. Jag kör henne om jag måste men det går en buss till Lepplax, det är ungefär lika långt. Istället ska jag hoppa i bilen direkt efter jobbet. Är det till exempel miljövänligt?, säger Juutilainen.

Egentligen är det ingen extra skjuts om bussarna ändå går till båda ställen, och det gör de ju

― Mika Juutilainen

De två första åren i Sursik högstadium gick det bra för dottern att ibland ta bussen till pappa och ibland till mamma. Juutilanen säger att det systemet inte borde kosta mer för kommunen.

– Egentligen är det ingen extra skjuts om bussarna ändå går till båda ställen, och det gör de ju. Barnen måste få åka till skola och hem oberoende om de bor med mamma eller pappa, enligt mig.

Viktig fråga i barnvänlig kommun, enligt politiker

Styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre har också fått ta emot mejl och meddelanden i ärendet. Hon uppskattar att ärendet ska utredas.

– Det finns en oro bland föräldrar som är särboende och jag förstår oron. Att kunna ta sig tryggt till skolan är viktigt.

Johanna Holmäng
Bildtext Pedersöres nya styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP) lyfter fram att Pedersöre fattat beslut om att vara en barnvänlig kommun, men mer än så vill hon inte ta ställning till frågan. Arkivbild.
Bild: Viktor Grandell

Holmäng nämner att ärendet tas upp i regeringsprogrammet och att också SFP har ett beslut från partidagen att man ska jobba för att elever med särboende vårdnadshavare ska ha rätt till skolskjuts från två adresser.

– Jag vill att Pedersöre ska vara en föregångare när det gäller barns rättigheter. Och med tanke på att vi har beslut på att vi vill vara en barnvänlig kommun är det här något jag vill driva. Det här är en viktig fråga. Men det här är något som kommunen naturligtvis måste utreda och inget jag i nuläget kan eller vill ta ställning till.

Holmäng nämner bland annat att kommunen måste reda ut vad det skulle innebära ekonomiskt och praktiskt och inom vilka gränser det eventuellt går att ordna.