Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Odla lätt och naturligt med no dig-metoden

Från 2021
Uppdaterad 26.08.2021 19:12.
Kasta spaden och odla med no dig-metoden - Spela upp på Arenan

No dig-metoden innebär kortfattat att man inte gräver i odlingen, man låter organismerna jobba ostört för att skapa den bästa möjliga förutsättningen för växterna som växer i jorden. Istället matar man mikrolivet med kompostjord ovanifrån.

I naturen är det ingen som gräver eller räfsar. Löven faller på hösten, djur och fåglar dör och allt blir mat och näring åt maskar och småkryp som lever i marken och hjälper växtligheten ovan jord att frodas och må bra.

Det finns många fördelar med att inte gräva

I en no dig-odling uppkommer betydligt färre ogräs eftersom jorden är frisk och inte behöver “läkas” av naturen. Fräser man jorden finfördelar man ogräsrötter i tusentals bitar och jorden kommer att göra allt för att läka såret efter “kaoset” som jordfräsen orsakat.

Genom att låta bli att gräva i jorden hålls även jordens pH värde stabilt tack vare mikroorganismernas arbete med att processa kompostmaterialet. Har du mycket mask betyder det att pH värdet är bra. Masken trivs bäst i ett pH värde på 6-6,5.

Växterna mår bättre av att jorden är orörd eftersom ett rikt mikroliv gör näringen mer tillgänglig, vilket leder till en större skörd, friskare växter med starkare immunförsvar. Det betyder att växterna kan stå emot olika typer av angrepp bättre. 

Kompost
Bild: Yle/Minna Mäkelä

Hjälp marken att lagra vatten och binda kol

Om du låter bli att gräva hålls näringsbalansen i jorden stabil. Det här gör att ingen extra näring behöver tillföras under säsongen. Kompost är det enda som tillförs, helst på hösten. Den kommer att hjälpa mikrolivet att förse växterna med näring under hela växtsäsongen, inget lakas ur, vilket är risken då man tillför näring i t.ex. pelletsform.

Välmående och mullrik jord binder vatten och gör vattnet mer tillgängligt för växterna under en längre tid. Man behöver alltså också vattna mindre.

Då man gräver i jorden frigörs också koldioxid, men genom att låta bli att gräva binds kolet i jorden.

Två kvinnor, Lena Gillberg och Elin Skagersten-Ström, sitter på marken i Strömsös trädgård och håller plantor i händerna.
Bild: Strömsö I Juha Leskelä

Du sparar tid och energi

Förutom alla fördelar för jorden, växterna och miljön, är no dig-metoden dessutom tidsbesparande eftersom man slipper gräva, och man reducerar tiden spenderad på rensning och bevattning. 

Att odla enligt no dig-metoden betyder att det behövs en kompost om man inte väljer att köpa kompostjord varje höst. Att ha en egen kompost innebär fördelar i sig, du tar hand om ditt avfall direkt i din trädgård och ger det tillbaka till naturen och odlingen. 

Vår uppgift i trädgården handlar alltså om att mata jordens mikroliv med kompost på hösten. Man kan tänka att no dig handlar om att odla jorden, inte växterna. Växterna kommer automatiskt att frodas om jorden mår bra. 

Fördelarna med no dig:

  • mindre jobb

  • mindre ogräs

  • större skörd

  • friskare växter

  • mindre ohyra

  • stabilt pH värde

  • näringsrikare jorden

  • mindre vattnande

  • miljövänligt

Livet i jorden är ett samarbete

Under jordytan finns miljontals mikroorganismer, maskar och andra smådjur som tillsammans bildar humus de skapar gångar och nätverk som tillsammans med växterna bildar en livskraftig miljö.

Närmast växternas rotsystem håller bakterier och svamphyfer till. Detta nätverk av bakterier och svamptrådar kallas mykorrhiza och fungerar som ett slags utökat rotsystem som hjälper växten att ta upp både vatten och näring ur jorden.

I utbyte får bakterierna och svamphyferna socker, stärkelse och protein som växternas rötter utsöndrar via fotosyntesen. 

Den gynnsamma miljön som bakterierna och svamphyferna skapar kring växternas rötter drar till sig nästa grupp av konsumenter, dvs. protozoer, nematoder och mindre artropoder, som i sin tur lockar till sig de större artropoderna; jordens insekter och kryp. Dessa kryp äter det organiska material vi tillför, de delar upp det i mindre bitar som sedan svampar och bakterier bryter ner till mull.

Potatisblast.
Bild: Yle/Monica Storm

Starta no dig i en befintlig odling

Låt rötter och växtdelar bli kvar i jorden när du skördar och fyll på med organiskt material varje höst, ca 3-5 cm.

Du behöver inte vara rädd att odlingen blir för hög - kompost är mat och kommer att konsumeras av mikrolivet i marken.

Det material du matar jorden med skall vara någon form av kompostjord. Det finns många olika slags kompost: trädgårdskompost, lövkompost, stallkompost och hushållskompost. Använd det du har tillgång till eller gärna en kombination av flera olika.

Materialet du tillför skall helst vara så pass nedbrutet att du kan så i det på våren. Det kan vara problematiskt att så frön i mull som inte är tillräckligt nedbrutet. Har man förkultiverade plantor är det lättare att lyckas.

Att komposten är väl nedbruten är viktigare ju längre norrut du bor. I varmare klimat pågår nedbrytningen in på hösten och till och med under vintern, men i kallare klimat avbryts nedbrytningen tidigare.

Om komposten är tillräckligt varm under nedbrytningsprocessen kommer ogräsrötter och eventuella frön att förstöras, i annat fall bör du vara beredd på lite ogräs, men i en no dig-odling de lätta att plocka bort.

Gör en helt ny no dig-odling

Täck odlingsytan noggrant med kartong eller tidningspapper. På en vanlig gräsmatta går det att börja direkt med kartong. Lägg på ca 20 cm organiskt material på kartongen. Detta kommer också att hjälpa till att kväva växtligheten under. 

Har du invasivt mångårigt ogräs så lönar det sig att lägga ett tjockare lager kartong. Du kan också ta bort bort det värsta, gärna med 10-15 cm rot, innan du täcker med kartong.

Du kan också försöka kväva ogräset med plast eller en presenning under första året/åren. Genom att hindra ljus från att nå ogräset kvävs det till slut. Hur länge det tar beror på ogrästyp. 

No dig passar alla jordtyper. Genom att tillföra kompost och organiskt material uppifrån matar man mikrolivet som luckrar jorden till en alldeles utmärkt odlingsplats.

Har du ett besvärligt utgångsläge kan det ta något år innan mikrolivet har jobbat upp en optimal växtplats för odlingen, men redan första året kommer du att se positivt resultat.

En grön stege i ett trädgårdsland.
Bild: Yle/Minna Mäkelä

Låt organismerna i jorden jobba i fred

Genom att odla jorden istället för växterna skapar man en långsiktigt hållbar odling. Det är dags att lägga undan spaden och låta jordens naturliga trädgårdsmästare sköta sitt jobb ostört. Resultatet är större skörd och friskare växter med mindre arbetsinsats. 

Grävning skapar kalabalik i jorden. Det förstör det nätverk som miljontals mikroorganismer och insekter har kämpat med att skapa. I en enda matsked jord finns mer liv än det finns människor på jorden. Vi kan lika gärna parkera jordfräsen och lämna över jobbet åt proffsen, dvs. naturen och livet i den. Låt organismerna i jorden jobba i fred.

Camilla Forsén-Ström i Potager-trädgården på Strömsö
Bild: Yle/Strömsö