Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Sauli Niinistö: Finland borde försöka arrangera nytt stormöte i Helsingforsanda när det gått 50 år sedan KSSE

Från 2021
Ambassadörsdagarna: President Sauli Niinistös tal - Spela upp på Arenan

President Sauli Niinistö höll i dag ett tal på ambassadörsdagarna som i år ordnas virtuellt. Han lyfte fram Finlands ansvar för de afghaner som arbetat för Finlands ambassad i Kabul och betonade alla människors plikt att kämpa mot klimatkrisen.

President Sauli Niinistö utryckte sin oro över läget i Afghanistan och betonade Finlands ansvar för de afghaner som har gjort det möjligt för Finlands ambassad att fungera i Afghanistan.

Han sade att det internationella samfundet nu måste fråga sig vilken framtid det finns för stora internationella säkerhetsoperationer om resultatet av 20-års enorma satsningar är så dålig som i Afghanistan. Det gäller speciellt sådana operationer som på ett djupare plan försöker bygga upp nationer och förändra samhällen.

Han frågade vilken förmåga väst mera har att främja sina värderingar på ett globalt plan. Finns det ens en vilja att göra det?

Du kan se hela talet överst i artikeln.

Kollapsen i Afghanistan påverkar världsordningen

Niinistö sade att både Peking och Moskva har dragit slutsatsen att Afghanistans öde visar att USA och övriga västländer inte klarar av att exportera sina värderingar.

– Oberoende av om tolkningen om västs svaghet är korrekt eller inte är det svårt att bli av med dessa misstankar.

Niinistö lyfte fram att också konkurrensen mellan stormakterna syns i Afghanistan.

EU försvagas

Samtidigt ser man enligt Niinistö också EU:s svaghet i Afghanistan. Han har redan länge lyft fram hur Europa har förlorat sina positioner i förhållande till andra maktcentra. Den här situationen blir åtminstone inte bättre av det förestående valet i Tyskland där Angela Merkel avgår och presidentvalet i Frankrike under våren då Frankrike är ordförandeland i EU.

Niinistö efterlyste starkare muskler och enighet för att EU ska kunna bevaka sina intressen effektivare på den internationella arenan.

År 2025 har det gått 50 år sedan KSSE-konferensen i Helsingfors. Niinistö anser att detta borde firas ambitiöst genom att se framåt. Han tycker att Europas framtid kunde byggas på deklarationen från detta möte.

Därför hoppas han att Finland under jubileumsåret kunde vara ordförandeland i OSSE. Enligt honom finns det ett stort behov att igen förbinda sig till principerna från KSSE-konferensen och återupprätta OSSE:s funktionsförmåga.

Ny internationell konferens i Helsingfors?

Hela världen behöver enligt Niinistö nu mera Helsingforsanda. Här hänvisar han till den goda anda som anses ha rått under KSSE-konferensen 1975.

– För 50 år sedan förde den här Helsingforsandan stormakternas beslutsfattare till samma förhandlingsbord för att diskutera tillsammans oberoende av sina meningsskiljaktigheter. Nu är stormakterna andra, men behovet av dialog allt större.  – Vi kan bara tackla frågor kring krig och fred, klimatförändringen, biologisk mångfald, pandemier och utmaningar med nya teknologier om vi gör det tillsammans.

Niinistö hoppas att Finland i bästa fall skulle kunna ordna ett nytt toppmöte i Helsingforsanda som ändå inte skulle vara kopplat till OSSE. Målet skulle vara att få en tillräckligt täckande representation av ledare från olika världsdelar.

– Målet kunde vara att alla ska förbinda sig till gemensamma procedurer och praxis med vilka vi tillsammans strävar efter att uppfylla våra plikter som människor.

Enligt Niinistö verkar det finnas ett intresse för den här typen av diskussioner på många håll från Berlin till Moskva och Washington till Peking.

Arktis kunde visa väg i klimatkrisen

Niinistö talade också om klimatförändringen. Han ser kampen mot den som en våra största mänskliga plikter. Han hänvisade till den senaste rapporten från IPCC och slog fast att vi inte kan fortsätta som nu. Snabba handlingar behövs.

Han ser att det arktiska området kunde vara ett föregångsområde när det gäller att hitta lösningar på klimatkrisen. Han påpekade att det finländska näringslivet allt mera ser övergången till mera miljövänliga lösningar som en möjlighet, inte bara som ett hot.

Han hoppas att alla kunde ha samma attityd. Vi kan inte kräva åtgärder av de stora utsläppsnationerna om vi inte kan hänvisa till egna åtgärder. Vi måste leva som vi lär.

Han hänvisar till den snabba utvecklingen av coronavaccin, och hoppas att den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen ska hjälpa oss också med klimatkrisen. Han ser ändå att utvecklingen också för med sig klara hot. Dessutom är den teknologiska utvecklingen ett vapen i kampen mellan stormakterna.

Det här är en utmaning för ett litet land som Finland.

– Vi måste bättre förstå kopplingen mellan teknologi och utrikespolitik.

 

 

Diskussion om artikeln