Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljökonsekvenserna för ny bränsleterminal i Joddböle i Ingå har utretts

Från 2021
Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.
Bildtext Joddböleområdet i Ingå växer kring Inkoo Shipping.
Bild: Inkoo Shipping

Miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade nya bränsleterminalen i Joddböle i Ingå är nu klar. Det finländska energibolaget St1 vill låta bygga en hamnkaj med tillhörande bränsleterminal i Joddböle.

Terminalen ska hantera förnybart flytande bränsle.

Tankfartyg, främst från St1:s raffinaderi i Göteborg, ska lastas och lossas vid kajen. Bränslet leds via rör till cisternerna i terminalen. Från cisternerna överförs bränslet via rör till fordon som transporterar bränslet vidare.

Satsningen gör det möjligt för hamnbolaget Inkoo Shipping att utveckla sin verksamhet i Joddböleområdet.

Enligt St1 är det möjligt att bygga terminalen utgående från bedömningarna som har gjorts. Bolaget har som mål att fatta beslut om investeringen år 2023.

I miljökonsekvensbeskrivningen finns uppgifter om terminalplanerna, en beskrivning av miljön och vilka konsekvenser de olika alternativen har på miljön.

Syftet med miljökonsekvensbedömningen är att ge tillräckligt med information för beslutsfattande.

På måndag (30.8) publiceras mera information om miljökonsekvensbeskrivningen på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Ett offentligt elektroniskt möte ordnas onsdag 6.10 klockan 17-19.

Diskussion om artikeln