Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsminister Sanna Marin på diplomatdagarna: EU måste vara en föregångare inom aktiv klimatdiplomati

Pääministeri Sanna Marin kävekee Kesärannan pihassa.

Statsminister Sanna Marin inledde sitt tal med att säga att Finland och finländarna klarat av coronakrisen bra. Finlands ekonomi verkar haka på den internationella tillväxttakten. Europa kommer att komma ut ur krisen mera enigt, starkare och mera kunnigt än man fruktade i början av krisen.

Hon noterade att vi har fått positiv internationell uppmärksamhet för vår lyckade hantering av coronakrisen.

 – Med hjälp av den kan vi bygga Finlandsbilden utomlands. Sjukdomen är oförutsägbar, men med hjälp av vacciner har vi möjlighet att gradvis lätta på restriktionerna.

Marin betonade att det viktiga nu är att få ett täckande vaccinationsskydd.

– Ett öppet samhälle där alla välkomnas är vår styrka. Det är på det som värderingar som jämställdhet och förtroende vilar. Och på dem vilar vår framgång.

Hon anser att detta är en del av de nordiska ländernas gemensamma framgångsberättelse, och att det är viktigt att länderna tillsammans visar exempel för resten av världen.

– Den nordiska värdegrunden ifrågasätts på många håll, men det ligger inte i någons intresse att vi inte når resultat i klimatpolitiken eller den internationella företagsbeskattningen.

Alla är eniga om att vi borde stärka Världshälsoorganisationen för att bättre kunna bekämpa hot mot hälsa.

Finland är som bäst ordförandeland i det nordiska ministerutskottet. Marin hoppas att de nordiska länderna ska kunna utveckla sitt samarbete också när det gäller försörjningsberedskap.

– Den ojämlika tillgången på vaccin håller på att försämra det internationella förtroendet mellan länder. Vi måste snabbt kunna öka produktionen av vacciner, säger Sanna Marin.

Finland har ett bra budskap att föra ut i världen. Vi måste både kunna svara på hot mot hälsan, och bättre förbereda oss på kriser.

Sanna Marin ser FN:s klimatkonferens COP26 Glasgow i november som höstens viktigaste utmaning.

– Det måste vara den konferens som får hela världen att svänga in på en stig som begränsar klimatuppvärmningen till 1,5 grader.  Till det här behövs att speciellt stora ekonomier förbinder sig till ambitiösa utsläppsminskningar. Takten måste öka.

Den centralaste åtgärden är enligt Marin att överge fossila bränslen. Speciellt stenkol.

– EU måste vara en föregångare inom aktiv klimatdiplomati när vi försöker uppnå nettoutsläpp på nollnivå senast i mitten av århundradet.

Sanna Marin lyfte fram att Finlands mål är att vara världens första kolneutrala välfärdssamhälle år 2035.

– Det är viktigt att utsläppen minskas på ett sätt som är socialt rättvist. Finland har nya teknologier som främjar kolneutralitet inom branscher från jordbruk till energiproduktion.

Sanna Marin hoppas att landets ambassadörer ska föra fram dessa teknologier och innovationer på olika håll i världen.

– Kampen mot klimatförändringen ger oss nya möjligheter.

 Flickors och kvinnors rättigheter ifrågasätts

Sanna Marin talade också om det internationella arbetet för flickors och kvinnors rättigheter. Trots att det här arbetet redan pågått länge ifrågasätts flickors och kvinnors rättigheter allt mera organiserat.

– För tillfället pågår ett bredare ifrågasättande av vår gemensamma värdegrund och mänskliga rättigheter.

Marin hoppas Finland kunde arbeta för de här rättigheterna på bred front, och fundera över hur Finland och EU effektivare kunde arbeta för ett försvar av flickors och kvinnors rättigheter.

Marin välkomnar att USA igen har återvänt till EU:s sida i försvaret av dessa frågor.

– Kostnaden för att tiga och inte ta ställning kan ibland vara stor. Vår röst bär längre om vi samarbetar med andra. Vi strävar efter medlemskap i FN:s människorättsråd under de kommande tre åren. Valet hålls i oktober. Finlands utgångsläge är bra.

Marin hoppas att ambassadörerna när de för kampanj för Finland skall ta upp frågor som är viktiga för oss: Flickors och kvinnors rättigheter, nya teknologier och digitalisering, klimatförändring och hållbar utveckling samt utbildning.

Evakueringarna fortsätter i Afghanistan

Marin tog upp att riksdagen, regeringen och rikets president under den senaste veckan har tvingats fatta snabba beslut.

– Med dem har vi säkrat förutsättningarna för att evakuera finländare och de afghaner som har hjälpt Finland från Kabul.

– Vi har tagit vårt ansvar som en del av EU och det bredare internationella samfundet. Vi har för första gången tagit i bruk lagstiftning som egentligen var tänkt för annorlunda situationer. I viktiga situationer som är helt nya och människoliv står på spel måste riksdagens roll vara central redan då man fattar beslut.

På fältet i Kabul är läget mycket osäkert, men Marin tycker att Finland ändå har lyckats tacknämligt bra.

– I går kunde utrikesministern berätta att över hälften av dem som har rätt att evakueras hade förts i säkerhet. Sedan dess har antalet ökat.

Marin vill inte gå med på att Finlands arbete i Afghanistan skulle ha varit dömt att misslyckas från början.

– Jag ser snarare att mänskliga rättigheter och jämlikhet samt tillgång till utbildning och hälsovård hör till alla. Vi har alla kunnat se Afghanernas önskan att nå någonting bättre. En enda utbildad flicka i Afghanistan räcker för att få igång en förändring. Sådana finns det nu många av.

 Fungerande internationella relationer viktiga

Marin hoppas se mera samarbete mellan EU och FN. Hon betonade också gott samarbete med USA och en fungerande dialog med Kina. Hon hoppas också att ett begränsat samarbete mellan EU och Ryssland ska kunna vara möjligt också i framtiden.

Hon sade att Finland upprätthåller fungerande relationer med Ryssland genom vardagsnära samarbete.

– Finland har fortgående samarbete med Ryssland i miljö- och klimatpolitik, mänskligt umgänge och trafik, och i det arktiska samarbetet.

Marin tycker det är viktigt att Finland kan diskutera öppet och direkt med Ryssland också när länderna inte är överens. Hon hänvisar till frågor som berör mänskliga rättigheter och demokrati.

Precis som president Niinistö lyfte Marin fram vikten av EU:s funktionsförmåga när det gäller att främja europeiska intressen.

Här efterlyser Marin ett tätare försvarssamarbete inom EU.

– Vi måste ha tillräcklig förmåga att agera när det är viktigt.

EU borde inte bli en spelplan för stormaktspolitik. Marin vill vara med och bygga ett starkare gemensamt politiskt ansvar.

Marin lyfte också fram EU:s sanktioner mot Belarus.

– Hela vår säkerhetsomgivning har varit i förändring ända sedan Ryssland olagligt invaderade Krimhalvön. Finland godkänner inte att Krim görs till en del av Ryssland.