Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Digital verktygslåda ska hjälpa föreningar: ”De har en otroligt viktig uppgift i samhället”

Från 2021
Två kvinnor sitter i en soffa och tittar på en dator.
Bildtext Mona Groop-Sjöholm (till vänster) från Centria och Malin Winberg från Novia har utvecklat materialet för föreningarna.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Projektet Talko Österbotten ska hjälpa föreningar att utveckla sin verksamhet. Inom projektet har man tagit fram material som nu finns tillgängligt på nätet. Enligt projektledaren Mona Groop-Sjöholm från Centria har responsen från föreningarna varit positiv.

De senaste två åren har Mona Groop-Sjöholm och Malin Winberg träffat föreningar runt om i Österbotten för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. Resultatet presenteras nu i form av en digital verktygslåda som är tillgänglig för alla utan kostnad.

– Vi hoppas att det här materialet blir flitigt använt. Föreningar har en otroligt viktig uppgift i samhället, säger Groop-Sjöholm.

Projektet heter Talko Österbotten och genomförs av yrkeshögskolorna Centria och Novia. Det är samtidigt en del av en större helhet som också innefattar tre motsvarande projekt i Sverige.

Två kvinnor står framför ett brunt staket.
Bildtext Mona Groop-Sjöholm och Malin Winberg brinner också själva för föreningslivet.
Bild: Jakob Lillas / Yle

I Talko Österbotten har man fokuserat på föreningarnas organisationsstruktur och kommunikation. Bland annat har man tagit fram ett verktyg för hur man kan fördela ansvaret i en förening.

– Det är en sak vi har märkt att kan vara utmanande för många. Man vet inte riktigt hur man ska fördela uppgifterna och det kanske är någon som gör väldigt mycket, säger Groop-Sjöholm.

Under de två år projektet har pågått har man haft kontakt med ett femtiotal föreningar från hela Österbotten och hållit workshoppar.

– Vi har försökt vara i kontakt med så många olika sorters föreningar som möjligt, berättar Winberg.

Nya synvinklar

En av föreningarna som har varit med i Talko Österbotten är Terjärv Ungdoms Sportklubb, TUS. Ordförande Camilla Vesala berättar att föreningen hakade på när man tog kontakt från projektets sida.

– Vi upplevde att vi har mycket arbete att göra, så vi såg det som en chans att ta ett steg och utveckla det ena och det andra.

Vesala säger att två saker som man ville se över var medlemsrekryteringen och förvaltningen.

Två kvinnor sitter på trappan till en röd träbyggnad.
Bildtext Camilla Vesala (till vänster) och Mona-Lisa Grankvist deltog när Talko Österbotten höll en workshop i Terjärv i fjol.
Bild: Jakob Lillas / Yle

I augusti 2020 hölls en workshop där alla föreningens sektioner deltog.

– Jag tyckte det var en mycket givande träff. Vi skrev en vision för föreningen och fick många goda idéer på hur vi ska arbeta, säger TUS sekreterare Mona-Lisa Grankvist.

Under kvällen hade man också givande diskussioner inom föreningen.

– Det är många gånger enklare när det kommer någon utomstående och leder en sådan här kväll. Man får nya synvinklar på saker och ting, säger Vesala.

Gemenskapen viktig

Vesala berättar att föreningen hade planer på fler träffar med Talko Österbotten, men coronan satte käppar i hjulen. Än så länge har man inte utnyttjat materialet som har tagits fram i samband med projektet.

– Materialet blir ju inte gammalt, så det finns förutsättningar att fortsätta, säger Vesala.

Gemenskapen ger nog väldigt mycket. Du ser att du jobbar för ett gemensamt mål och för byn.

― Camilla Vesala, ordförande TUS

Vesala har två barn som deltar i föreningens idrottsverksamhet och har själv varit med i TUS länge, först som tränare och senare i styrelsen. Hon ser föreningslivet som mycket viktigt.

– Gemenskapen ger nog väldigt mycket. Du ser att du jobbar för ett gemensamt mål och för byn. Det tar mycket men det ger lika mycket tillbaka.

Två kvinnor står vid en sportplan.
Bildtext Mona-Lisa Grankvist och Camilla Vesala hoppas att föreningen kan fortsätta utvecklingsarbetet.
Bild: Jakob Lillas / Yle

God respons

Också från andra håll har Talko Österbotten fått god respons.

– Den som har tagit kontakt är ofta väldigt ivrig på utvecklingsarbetet. Vi har fått ett fint mottagande varje gång, säger Groop-Sjöholm.

– Man märker när man pratar med föreningsaktiva att de brinner för sin förening. De vill göra det bästa för sin förening och de vill utveckla den, säger Winberg.

Projekttiden går ut i augusti. Materialet som har tagits fram finns tillgängligt både på Talko Österbottens webbplats och i form av en handbok.

Två kvinnor sitter i en soffa och tittar på en dator.
Bildtext Materialet för föreningarna finns i både tryckt och digital form.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Rikt föreningsliv i Österbotten

Groop-Sjöholm konstaterar att det finns väldigt många föreningar i Österbotten.

– Föreningarna är mycket viktiga för österbottningarna, säger hon.

Vi har sett en stor kreativitet hos föreningarna i hur man kan ordna verksamhet trots restriktionerna, så jag ser nog positivt på föreningarnas framtid i Österbotten.

― Mona Groop-Sjöholm, projektledare Centria

Under coronapandemin har många föreningar kämpat med nya utmaningar när verksamheten inte alltid har kunnat ordnas som vanligt.

– Det är klart att energin svackar ibland, men man ser lågan hos dem som vi har pratat med, säger Winberg.

– Vi har sett en stor kreativitet hos föreningarna i hur man kan ordna verksamhet trots restriktionerna, så jag ser nog positivt på föreningarnas framtid i Österbotten, säger Groop-Sjöholm.

Talko Österbotten finansieras av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen.

Diskussion om artikeln