Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tekniska nämnden i Kimitoön har gett sin syn på rivningen av Almahemmet – anser att en renovering skulle bli för dyr

Almahemmet mot en mulen himmel.
Bildtext Arkivbild. Tekniska nämnden anser att Almahemmet på Kimitoön borde rivas.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Enligt Helena Fabritius, ordförande för tekniska nämnden i Kimitoön, finns det från deras perspektiv inga oklarheter med att låta riva det gamla serviceboendet Almahemmet. Det är byggnadstillsynschefen som tar det slutgiltiga beslutet om rivningen.

Almahemmet har stått tomt sedan 2019, efter att omfattande problem med inomhusluften uppdagades. Användningen av byggnaden har förbjudits på grund av hälsorisker.

Kommunen vill riva Almahemmet då det inte anses rimligt att reparera byggnadens konstruktionsfel. Enligt kommunen skulle en stor del av fastigheten behöva ersättas med en ny konstruktion, vilket skulle motsvara nybygge.

De regionala ansvarsmuseet i Egentliga Finland (Åbo museicentral) anser å sin sida att Almahemmet har en socialhistorisk betydelse och anser att byggnaden i sin helhet ska bevaras med anledning av dess kulturhistoriska värde.

Enligt det regionala ansvarsmuseets utlåtande är byggnaden också landskapsmässigt betydande i vyn från Vretavägen.

Almahemmet är ändå inte ett skyddat objekt, i detaljplanen som godkändes 1985 har man inte undersökt skyddandet av Almahemmet. I Kimito centrums delgeneralplan har Almahemmet inte heller anvisats att skyddas.

Slutgiltiga beslutet tas senare

Med stöd av det här anser inte tekniska nämnden att beviljandet av ett rivningslov skulle betyda att man förstör ett skyddsobjekt. Och därför står tekniska nämnden bakom en rivning av Almahemmet.

- Men det här är bara vårt utlåtande, det egentliga beslutet tas av tillsynschefen, påminner Helena Fabritius, som är ordförande för tekniska nämnden.

Enligt Fabritius finns det dessutom sedan tidigare ett fullmäktigebeslut bakom ärendet, då fullmäktige godkänt budgeten där Almahemmet hör till de fastigheter som ska rivas.

Att totalrenovera Almahemmet innebär en kostnad som kommunen inte skulle ha råd med.

- Vi anser att byggnaden är i det skicket att det blir för dyrt att renovera, säger Fabritius.

Behandlingen av ärendet går nu vidare till byggnadstillsynschefen.

Diskussion om artikeln